Sinambu II 25

1Sedesiasin bandun wɔ̃ɔ nɔɔba nnɛse yen suru wɔkurusen sɔ̃ɔ wɔkurusewa Nɛbukanɛsaa Babilonin sina boko u Yerusalɛmu wɔrima ka win tabu kowobu kpuro. Yera u win sansani gira yen bɔkuɔ. Ma ba kuku yenu kua ba ka sikerena. 2Ma ba wuu ge tarusi sere n ka kua Sedesiasin bandun wɔ̃ɔ wɔkura tiase. 3Saa ye sɔɔra gɔ̃ɔra dam kua wuu ge sɔɔ. Wɔ̃ɔ gen suru nnɛsen sɔ̃ɔ nɔɔba nnɛse sɔɔ, 4Babilonigibu ba Yerusalɛmun gbãra te yaba. Ma Yudaban sina boko ka win tabu kowobu ba duki yakura min di wɔ̃kuru baa mɛ Babilonigii be, ba wuu ge tarusi. Yudaba ba yarawa saa kɔnnɔ ge ga wãa gbãraru yirun baa sɔɔn di, sina bokon saadiɛ̃n bɔkuɔ, Yuudɛnin wɔwan bera gia. 5Adama Babilonin tabu kowo be, ba sina boko Sedesiasi naa swĩi. Ma ba nùn naamwɛ Yerikon wɔwaɔ. Yera win tabu kowobu ba yarina ba nùn deri. 6Ma ba nùn mwa ba ka da Babilonin sina bokon mi Ribilaɔ. Miya ba nùn siri. 7Ba win bibu sakira win wuswaaɔ. Ma ba win tiin nɔni wɔwa. Yen biru ba nùn bɔkua ka sii gandun yɔni yiru ba ka da Babiloniɔ. 8Nɛbukanɛsaan bandun wɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbu ka nnɛse sɔɔ, yen suru nɔɔbusen sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse sɔɔra Nɛbusarada wi u sãa Babilonin sina bokon kɔ̃sobun wirugii u na Yerusalɛmuɔ. 9Ma u Yinni Gusunɔn sãa yeru dɔ̃ɔ mɛni ka Isireliban sina kpaaru, ka dia ye ya gesi wã kpuro. Ye ya sãa damgibun dia u dɔ̃ɔ mɛniwa. 10Tabu kowo be ba nùn swĩi ba Yerusalɛmun gbãraru kɔsuka. 11Ma u Isireli be ba tii wɛ̃ ka be ba tie gura u ka doona. 12Adama u mɛɛra be ba bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛru bo, ma u be deri Yerusalɛmu mi, bu ka gbea wuku, kpa ba n resɛm sɔmburu mɔ̀. 13Babilonin tabu kowo be, ba Yinni Gusunɔn sãa yerun gbere ye ba kua ka sii gandu kɔsuka, ka yen yɔ̃ratii ka sere maa boo sii ganduguu gè sɔɔ ba ra nim doke. Ma ba sii gan ni kpuro gura ba ka da Babiloniɔ. 14Ma ba maa ten dendi yãnu gura ni ba kua ka sii gandu. Niya gbɛ̃ɛ ni ba ra ka torom gure, ka kaatonu ka wobunu ka nɔri. 15Kɔ̃sobun wirugii wi, win tii u ten doo sua ka ten gbɛ̃a ye ba kua ka wura ka sii geesu, 16ka sere sãa yerun gbere yiru ye, ka boo ge, ka yɔ̃ratii yi. Dendi yãa sii gandugii ni Salomɔɔ u kua kpuro, niya ba gura. Goo kun kpɛ̃ u nin bunum geeru gari. 17Domi gbere yen tian gunum mu sãawa gɔm soonu yɛndu yiru sari. Ma ba yen wɔllɔ sii gandu sɔndi nge furɔ, gɔm soonu ita. Yen biru ba furɔ ge buraru koosi nge mangon marum. Ba ye kpuro kuawa ka sii gandu. Nge mɛya ba maa yiruse kua. 18Kɔ̃sobun wirugii wi, u yãku kowo tɔnwero Seraya mwa, ka win yiruse Sofoni, ka sere maa tɔmbu ita be ba sãa yerun kɔnnɔ kɔ̃su. 19Yen biru u tabu kowobun wirugii goo mwa ka tɔmbu nɔɔbu sina bokon bwãabu sɔɔ, ka sere tabu sunɔn tire yoro wi u ra tɔmbu soogeru mwɛ, ka sere maa damgibu gabu tɔmbu wata be ba tie wuu ge sɔɔ. 20Be kpurowa u sua u ka Babilonin sina boko daawa Ribilaɔ. 21Ma Babilonin sina boko wi, u dera ba bu so ba go Ribila mi, Hamatin temɔ. Nge mɛya ba ka Yudaba gura ba ka da tem tukumɔ sere mi n toma. 22Yen biru Babilonin sina boko Nɛbukanɛsaa u Gedalia Akikamun bii Safanin debubu kua Yuda be ba tien tem yɛ̃ro. 23Saa ye tabu kowobun wirugii be ba tie Yudaɔ ka ben tɔmbu, ba nua ma Babilonin sina boko u Gedalia kua ben tem yɛ̃ro, yera ba seewa ba da Gedalia win mi Misipaɔ. Wirugii beya Isimɛɛli Nɛtanian bii ka Yokanani Karean bii ka Seraya, Tanumɛti Nɛtofagiin bii ka Yaasania Maakagiin bii. 24Yera Gedalia u gerua ka bɔ̃ri u nɛɛ, i ku Babilonin sinam ben bɛrum ko. I sinɔ sɛ̃ɛ bɛsɛn tem mɛ sɔɔ kpa i ben sina boko wi sã. Ì n kua mɛ, i ko i dobu nɔ. 25Adama wɔ̃ɔ gen suru nɔɔba yiruse sɔɔ, Isimɛɛli Nɛtanian bii Elisaman debubu, wi u sãa sina bii u na, wi, ka tɔmbu wɔkuru gabu ba Gedalia go, ka Yudaba gabu ka maa Babilonigii be ba wãa ka wi. 26Ma Yuda be ba tie saa ben wirugibun di sere ka bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbɔ, ka ben tabu kowobun wirugii be, ba seewa ba kpikiru sua ba da Egibitiɔ. Domi ba Babilonigibun bɛrum mɔ. 27Ye ba Yoyakini Yudaban sina boko mwa ba ka da Babiloniɔ, yen wɔ̃ɔ tɛna ka nɔɔba yiruse sɔɔra Efili Mɛrodaki u bandu di Babiloniɔ. Wɔ̃ɔ gen suru wɔkura yirusen sɔ̃ɔ yɛnda nɔɔbu ka yiruse sɔɔra u Yoyakini wi yara pirisɔm di. 28U ra ka nùn gari ko ka kĩru. Ma u nùn aye bɛɛrɛgiru wɛ̃. Win aye te, ta sinam be ba yoru dimɔ Babiloniɔ kpuroginu kere. 29Babilonin sina boko wi, u dera ba Yoyakini yãa kpaanu sebusia dɔma te u nùn yara pirisɔm di. Sanna ba ra di sere Yoyakini u da u ka gu. 30Yèn bukata u mɔ kpuro sina boko wi, u ra nùn wɛ̃wa baadomma sere ka win wãarun tɔ̃ru kpuro sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\