Sinambu II 4

1Sɔ̃ɔ teeru kurɔ goo u na Eliseen mi. N deema win durɔ u raa wãawa Gusunɔn sɔmɔn bwãabu wuuru sɔɔ. Yera kurɔ wi, u Elisee nɔɔgiru sue u nɛɛ, wee nɛn durɔ wi u sãa wunɛn sɔm kowo u gu. A maa yɛ̃ ma u Yinni Gusunɔ nasie. Yera u durɔ goon dibu nɛni. Durɔ wiya u na u nɛn bibu yiru mwa. U bu kua yobu. 2Yera Elisee u nùn bikia u nɛɛ, mba kon kpĩ n nun kua. A man sɔ̃ɔwɔ ye a mɔ yɛnuɔ. Ma kurɔ wi, u nùn wisa u nɛɛ, yinni, na ǹ gãanu ganu mɔ yɛnuɔ, ma n kun mɔ gum fiiko akparaba sɔɔ. 3Ma Elisee u nùn wisa u nɛɛ, a doo a gbɛ̃a bɔkura wunɛn berusebu kpuron mi kpa a ka nu na dabi dabinu. 4À n tura wunɛn yɛnuɔ, a duo wunɛn dirɔ ka wunɛn bibu kpuro i tii diru kɛnusi. Yen biru kpa a gum mɛ wisi wisi gbɛ̃ɛ ni sɔɔ. Nin ni nu yiba kpa a ni yi bee tia. 5Saa yera kurɔ wi, u seewa u Elisee deri. Ma u da u tii gambo kɛnusi wi ka win bibu. Ma bii be, ba nùn gbɛ̃ɛ ni tĩimɔ u gum mɛ wisimɔ. 6Sanam mɛ gbɛ̃ɛ ni, nu yiba yera u win bii turo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a maa man gbɛ̃ɛru wɛ̃ɛma. Yera bii wi, u nɛɛ, gbɛ̃a kpa. Ma gum mɛ, mu yɔ̃ra. 7Yen biruwa u da u Elisee deema u nùn sɔ̃ɔwa ye ya koora. Ma Elisee u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo a gum mɛ dɔra kpa a ka mɛn gobi dii bi kɔsia. Kpa a yi yi tie yi, i n dimɔ i n ka wãa wunɛ ka wunɛn bibu. 8Sɔ̃ɔ teeru Elisee u sarɔ Sunɛmuɔ. N deema kurɔ gobigii goo wãa mi, ma kurɔ wi, u nùn suuru kana u na u di win mi. Saa maa dɔma ten di, ù n sarɔ mi, miya u ra gɛre u di. 9Yera kurɔ wi, u win durɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, durɔ wi u ra sare mini, Gusunɔn tɔn dɛɛrowa u sãa. 10A de su gidambisa bani bɛsɛn dirun wɔllɔ. Kpa su kpinu doke mi ka tabulu ka kitaru ka fitila. Kpa durɔ wi, u n da n wãa mi, ù n na. 11Sɔ̃ɔ teeru Elisee u maa wura mi, yera u deema ba ye kpuro bana. Ma u da u kpuna mi. 12Ma u win sɔm kowo aluwaasi wi ba ra soku Gehasi gɔra u da u kurɔ wi sokuma. Yera u da u nùn soka. Ma kurɔ wi, u na u yɔ̃ra Eliseen wuswaaɔ. 13Elisee u Gehasi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a kurɔ wi sɔ̃, wee u sun bɛɛrɛ doke nɛ ka wunɛ. Tɛ̃ mba u kĩ su nùn kua. U kĩ su win durom mɛ u sun kua sina boko sɔ̃? Ǹ kun mɛ tabu sunɔ? Adama kurɔ wi, u wisa u nɛɛ, na wãawa mini ka bɔri yɛndu nɛn tɔmbun suunu sɔɔ. 14Yen biru Elisee u Gehasi bikia u nɛɛ, mba sa ko kpĩ su kurɔ wi kua. Gehasi u wisa u nɛɛ, u ǹ bii marure, win durɔ maa sere tɔkɔ kua. 15Elisee u nɛɛ, ǹ n mɛn na, a nùn sokuma. Ma Gehasi u nùn soka u na u yɔ̃ra dii kɔnnɔwɔ. 16Elisee u kurɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, gasɔku amadaare, kaa bii tɔn durɔ taaru swĩi. Yera kurɔ wi, u nɛɛ, yinni, a ku man nɔni wɔ̃ke, domi a sãawa Gusunɔn tɔnu. 17Yen biruwa kurɔ wi, u gura sua u bii tɔn durɔ mara wɔ̃ɔ kpɔɔ ge sɔɔ, ge Elisee u nùn bura. 18Bii wi, u kpɛ̃a. Sɔ̃ɔ teeru ye u yara u da mi win tundo u wãa ka win sɔm kowobu ba dobi gɛ̃ɛmɔ. 19Yera u win tundo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn wira man dumɔ, nɛn wira man dumɔ. Ma tundo u win sɔm kowo turo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ka nùn doo win mɛron mi fuuku. 20Saa yera u bii wi sua u ka da. Ma mɛro u nùn sua u taaru sɔndi. Sere n ka ko sɔ̃ɔ sɔɔ, bii wi, u gu. 21Ma kurɔ wi, u yɔɔwa dii te ba Elisee kuan mi, u bii goo te kpĩ win kpin yerɔ. Ma u tu gambo kɛnusi u sarama. 22Yen biru u win durɔ soka u nɛɛ, a man sɔm kowo ben turo kɛ̃ɛma ka kɛtɛku teu. Na kon duka da Eliseen mi, n wurama tɛ̃. 23Durɔ wi, u nɛɛ, mban sɔ̃na a dɔɔ win mi gisɔ. Domi suru kpao kun yara. Tɔ̃ɔ wɛ̃rarugira kun maa tura. Adama kurɔ wi, u nùn wisa u nɛɛ, gam sari. 24Yen biru u dera ba kɛtɛku gaari bɔkua. Ma u sɔm kowo wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ka man doo a ku yɔ̃ra gam, ma n kun mɔ na nɛɛ, a yɔ̃ro. 25Ma ba da mi Elisee u wãa guu te ba mɔ̀ Kaamɛliɔ. Ye u kurɔ wi wɛndɛ kua, yera u win bɔ̃ɔ aluwaasi Gehasi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kurɔ Sunɛmugii wi wee, u wee. 26A duka doo a ka nùn yinna. A nùn bikia a nɛɛ, u bwãa do? Win durɔ maa ni? Bii wi, u alafia mɔ? Yɛnugibu kpuro ba bwãa do? Ye u nùn bikia mɛ, ma kurɔ wi, u wisa u nɛɛ, sa bwãa do kpuro gbãa gbãa. 27Ye kurɔ wi, u tura mi Elisee u wãa guu ten wɔllɔ, yera u win naasu sɛ̃re. Ma Gehasi u susi u ka nùn bɔria. Ma Elisee u nɛɛ, a nùn derio. Domi u wãa nuku sankiranu sɔɔ. Na ǹ maa yɛ̃ mban sɔ̃na. Domi Yinni Gusunɔ kun man ye sɔ̃ɔsi. 28Yera kurɔ wi, u Elisee sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn yinni, na nun bii bikia? Na ǹ daa nun sɔ̃ɔwa na nɛɛ, a ku man nɔni wɔ̃ke? 29Ma Elisee u Gehasi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a tii suo kpa a nɛn dɛka sua a n nɛni a da kurɔ win yɛnuɔ. À n ka goo yinna swaaɔ, a ku yɔ̃ra a yɛ̃ro tɔbiri. Goo ù n maa nun tɔbura, a ku nùn wurari. À n tura mi, a nɛn dɛka ye sɔndio bii win wuswaaɔ. 30Ma bii win mɛro u nɛɛ, sere ka Yinni Gusunɔn wãaru ka maa wunɛn tiigiru, na ǹ nun derimɔ n doona minin di. Yera Elisee u seewa u bu swĩi. 31Gehasi u bu gbiiya u doona. Ye u tura mi, yera u dɛka ye sua u sɔndi bii win wuswaaɔ. Adama bii wi kun kusunu kue u sere nɛɛ, u koo gari gere. Yen biru Gehasi u gɔsira u ka Elisee yinna. U nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bii wi kun seewe. 32Ye Elisee u dua diru mi, u deema wee bii goo te, ta kpĩ win kpin yerɔ. 33Yera u tii gambo kɛnusi u Yinni Gusunɔ kana. 34Ma u bii wi kibarisi, u win nɔɔ girari win nɔɔwɔ. U win nɔni girari win nɔniɔ. Ma u maa win nɔma sɔndi win nɔmaɔ. Mɛya u bii wi kibarisi sere win wasi yi ka swĩa. 35Elisee u seewa bii win wɔllun di. Ma u gina sĩa sĩa dii te sɔɔ. Yen biru u maa wurama u nùn kibarisi. Bii wi, u sũa nɔn nɔɔba yiru, ma u nɔni wukia. 36Yera Elisee u Gehasi soka u nɛɛ, a doo a kurɔ wi sokuma. Ma Gehasi u da u nùn sokuma. Ye kurɔ wi, u tunuma Eliseen mi, yera Elisee u nɛɛ, a wunɛn bii suo. 37Ma u yiira Eliseen nuurɔ u wiru tem girari, yen biru u win bii sua u yara. 38Yeniban biru, Elisee u wurama Giligaliɔ. Saa ye sɔɔ, gɔ̃ɔra wãa tem mi. Ma Gusunɔn sɔmɔn bwãabun wuuru ta sɔ̃ win wuswaaɔ. Yera u win sɔm kowo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a weke bakaru sɔndio a sɔmɔ be kpee saawa. 39Yera sɔmɔ ben turo u seewa u kpee yorim da yakasɔ. Yera u kaaru garun marum wa resɛm yakasugia sɔɔ. Ma u mu yora u bɔɔru yibia. Ye u tura yɛnuɔ yera u mu bɔɔra u kpɛ̃ɛ kpee yi sɔɔ. Domi ba ǹ mu yɛ̃. 40Ma ba tɔmbu wɛ̃ bu ka di. Adama sanam mɛ ba ye dabura ba nɔɔgiru sua ba nɛɛ, dɛ̃ɛ wãa kpee yi sɔɔ, Yinni Gusunɔn sɔmɔ wunɛ! Goo kun kpĩa u maa yi di. 41Yera Elisee u win sɔm kowo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a seewo a som sua a doke kpee weke te sɔɔ. Ma sɔm kowo wi, u kua mɛ. Yera Elisee u maa nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a yi tɔmbu wɛ̃ɛyɔ bu di. Domi gãa kɔ̃sunu kun maa wãa kpee yi sɔɔ. 42Yeniban biru, durɔ goo u na saa Baali Salisan di u ka Elisee pɛ̃ɛ naawa, ye ba kua ka ɔɔsun som kpam ka sere maa dĩa bimi kpɛɛ gɛɛn saaki tia. Yera Elisee u win sɔm kowo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u ye bɔnu koowo tɔn be ba wãa min sɔ̃. 43Adama sɔm kowo wi, u nùn wisa u nɛɛ, amɔna kon kpĩ n ka dĩa nini tɔmbu wunɔbu (100) diisia. Ma Elisee u maa nùn wisa u nɛɛ, a ye tɔn be kpuro bɔnu kuo. Domi Yinni Gusunɔ u nɛɛ, baawure u koo wa u di, kpa nu tiara. 44Ma Eliseen sɔm kowo wi, u pɛ̃ɛ ye, tɔn be bɔnu kua. Ben baawure u wa u di. Ma sukum tia nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\