Sinambu II 6

1Gusunɔn sɔmɔn bwãa be ba wãa Eliseen mi, ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, wee mi sa wãa mini, min batuma kun sun tura. 2Yen sɔ̃, a de su da daa te ba mɔ̀ Yuudɛniɔ bɛsɛn baawure u dãa gɔɔnu kasuma. Kpa su ka wãa yee kpaaru ko. U bu wisa u nɛɛ, i doo. 3Ma ben turo u nɛɛ, a de su da ka wunɛn tii sannu. Elisee u nɛɛ, too, su da. 4Ma ba da sannu. Ye ba Yuudɛni tura yera ba dãa kĩinu wɔri. 5Saa ye ben turo u dãru garu buramɔ, yera win gbãa wɔɔra ya wɔri nim bweru sɔɔ. Ma u Elisee nɔɔgiru sue u nɛɛ, nɛn yinni, na gbãa ye bɔkuramawa. 6Yera Elisee u nɛɛ, deedeeru mana ya wɔri. Ma durɔ wi, u nùn sɔ̃ɔsi. Elisee u dɛka bura u kpɛ̃ɛ deedeeru mi. Ma gbãa yara ye, ya gɛruma wɔllɔ. 7Elisee u durɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ye suo. Ma u nɔmu dɛmia u ye sua. 8Sanam mɛ Sirin sina boko u ka Isireliba tabu mɔ̀, yera u win bwãabu sɔ̃ɔwa mi u koo win sansani gira. 9Adama Elisee u Isireliban sina boko gɔria u nɛɛ, u tii laakari ko, u ku raa de yam kasa. Domi Sirigibu ba wãa mi. 10Yera Isireliban sina boko u gɔra yam mi Elisee u nùn yĩreru kua mi, bu ka mu gia kpa ba n mu kɔ̃su. Nɔn dabira ya koora mɛsum. 11Yera Sirin sina bokon bwɛ̃ra kun kpunɛ gari yin sɔ̃. Ma u win tabu kowobu mɛnna u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i man sɔ̃ɔwɔ wi u sãa Isireliban tɔnu bɛsɛn suunu sɔɔ. 12Ma win tabu kowo ben turo u nùn wisa u nɛɛ, nɛn yinni, goo sari bɛsɛn suunu sɔɔ wi u sãa Isireli. Gusunɔn sɔmɔ Elisee wi u wãa Isireliɔ, wiya u ra ka wunɛn gari yi a gerumɔ wunɛn dii sɔɔwɔ de u Isireliban sina boko sɔ̃. 13Yera sina boko u nɛɛ, i doo i kasu mi u wãa kpa n gɔri bu nùn mwaama. Ye ba da ba wurama, yera ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, u wãawa Dotaniɔ. 14Ma ba maasɔbu gɔra ka tabu kɛkɛ yi dumi gawe ka tabu durɔbu dabi dabinu, ba na ba wuu ge tarusi wɔ̃kuru. 15Ye Eliseen sɔm kowo aluwaasi u seewa buru buru yellu u yariɔ, yera u wa wee, tabu durɔbu ba wuu ge tarusi ka dumi ka tabu kɛkɛ yi dumi gawe. Ma u nɔɔgiru sua u nɛɛ, wee! Nɛn yinni, amɔna sa ko koosina. 16Elisee u nùn wisa u nɛɛ, a ku bɛrum ko, domi be ba ka sun wãa ba dabi ba kere begibu. 17Ma Elisee u Yinni Gusunɔ kana u nɛɛ, a nɛn aluwaasi win nɔni wukio kpa u wa. Ma Yinni Gusunɔ u win nɔni wukia. Yera u deema wee, dumi ka tabu kɛkɛ dɔ̃ɔgii yi wãa guu ten wɔllɔ kpuro yi ka Elisee sikerenɛ. 18Ma Sirigii be, ba da Eliseen mi. Yera Elisee u kanaru kua u nɛɛ, Yinni Gusunɔ, a bu wɔ̃koru kpɛ̃ɛyɔ. Ma u bu wɔ̃koru kpɛ̃ɛ nge mɛ Elisee u gerua. 19Elisee u tɔn be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n ǹ swaa ye mini, n ǹ maa wuu ge mini. I man swĩima kon ka bɛɛ da wi i kasun mi. Ma u ka bu da Samariɔ. 20Saa ye ba tura mi, Elisee u kanaru kua u nɛɛ, Yinni Gusunɔ, a tɔn ben nɔni wukio kpa bu wa mi ba wãa. Ma Yinni Gusunɔ u ben nɔni wukia. Yera ba deema wee, ba wãawa Samarin wuu suunu sɔɔ. 21Ye Isireliban sina boko u bu wa, yera u Elisee bikia u nɛɛ, nɛn baaba n bu goowo? 22Elisee u nùn wisa u nɛɛ, be a yoru mwaama tabu gberun di, a ra bu go ro? Ǹ n mɛn na, a beni dĩanu ka nim wɛ̃ɛyɔ bu di bu nɔ, kpa a de bu gɔsira ben yinnin mi. 23Isireliban sina boko u dera ba bu dim bakam kua. Ma ba di ba nɔra. Yen biru u bu yɔ̃su ba doona ben yinnin mi. Saa dɔma ten di, Sirigibu ba ku ra maa Isireliba wɔrimɛ. 24Ye n tɛ fiiko Bɛni Hadadi Sirin sina boko, u win tabu kowobu kpuro mɛnna ba da ba Samari tarusi. 25Yera n dera gɔ̃ɔra dua Samariɔ sere ba kɛtɛkun wiru dɔramɔ sii geesun gobi wɛnɛ ma ba totobɛrɛ bisun kilon bɔnu dɔramɔ sii geesun gobi wunɔbu (100). 26Ye kurɔ goo u Isireliban sina boko wa u sĩimɔ gbãraru wɔllɔ, yera u nùn nɔɔgiru sue u nɛɛ, a man faaba koowo nɛn yinni. 27Ma sina boko u nùn wisa u nɛɛ, Gusunɔ ù kun nun faaba kue, nɛna kon sere kpĩ n nun faaba ko? A wa na dobi nɛniwa? Ǹ kun mɛ resɛm tama a wa na nɛni? 28U maa nùn bikia u nɛɛ, nge mba n nun mɔ̀. Kurɔ wi, u nùn wisa u nɛɛ, kurɔ winiwa u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n ka nɛn bii tɔn durɔ na su tem gisɔ, sia kpa su maa wigii tem. 29Ma na wura na nɛn bii yikua sa tema. Sisiru, na nɛɛ, u maa ka wigii wi na su tem. Adama u winyam berua. 30Saa ye sina boko u kurɔ win gari nua, yera u win tiin yaberu nɛnua u karana nuku sankiranun sɔ̃. N deema gbãraru wɔllɔwa u wãa. Yera tɔmba wa wee, u saaki sebua. 31Ma sina boko u gerua u nɛɛ, Gusunɔ u man kua nge mɛ u kĩ, ma na kun Elisee Safatin biin wiru bure gisɔ. 32N deema saa ye sɔɔ, Elisee u sɔ̃ win yɛnuɔ wi ka Isireliban guro guro be ba nùn beram na. Ma sina boko u win bɔ̃ɔ turo gɔra Eliseen mi. Adama bɔ̃ɔ wi, u sere turi mi, Elisee u guro guro be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, tɔn gowo wi, u sɔmɔ gɔrim wee u ka man wiru bura. Yen sɔ̃, i n tii sɛ saa ye sɔmɔ wi, u koo tunuma. I ka nùn gambo ye bɔrio tɔɔwɔ, i ku de u du. Domi win yinnin tii u nùn swĩi biruɔ. 33U ka bu gari yi mɔ̀ u ǹ kpa, yera sɔmɔ wi, u kurama u da Eliseen bera gia. U nɛɛ, wahala yeni ya weewa Yinni Gusunɔn min di, mban sɔ̃na ko na n maa gãanu yĩiyɔ win mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\