Sinambu II 7

1Elisee u bu wisa u nɛɛ, i Yinni Gusunɔn gari swaa dakio i nɔ. U nɛɛ, sia amadaare som ka alikama ya ko n wãa Samarin gbãra kɔnnɔwɔ ba n dɔramɔ. Ba koo som mɛn kilo wɔkura yiru dwe ka sii geesun gobi tia kpa bu ɔɔsun kilo yɛnda nnɛ dwe ka sii geesun gobi tia. 2Sina bokon kɔ̃sobun wirugii u Elisee wisa u nɛɛ, baa Yinni Gusunɔ ù n fɛnɛntiba yabura wɔllɔ ya koo koora mɛ? Elisee u nùn wisa u nɛɛ, kaa ye wa ka wunɛn nɔni. Adama a ǹ ye dimɔ. 3N deema tɔmbu nnɛ gabu be ba bara disigiru mɔ ba ra n wãa wuu gen kɔnnɔwɔ ba sɔ̃ɔna ba nɛɛ, mban sɔ̃na sa ko n wãa mini sere su ka gbi. 4Sà n maa sɔ̃ mini, gɔɔ turo wiya mi. Ǹ n mɛn na, su da su tii Sirigibu nɔmu bɛria. Bà n sun deri sa n wãa, bà n maa sun go su gbi. 5Yera ba seewa yoki yam bere berebu ba da mi Sirigibu ba ben sansani gire. Ye ba tura mi, ba deema goo sari. 6N deema Yinni Gusunɔ u dera Sirigibu ba tabu kɛkɛ yi dumi gawen wurenu nua, ka maa maasɔbu, ka tabu kowobu dabi dabinu. Yera ba nɛɛ, Isireliban sina boko u Hɛtiba ka Egibitigibu gobi kã bu ka na bu sun tabu wɔri. 7Yera ba seewa yoki yam bere berebu ge, ba duki sua ba ben kuu bekunuginu deri ka ben dumi ka kɛtɛkunu ka ben sansani nge mɛ ba ka ye gira. Ba duki yakikirawa nɔm dira, bu gesi wa bu ben hunde faaba ko. 8Saa ye tɔn be, ba tura sansani yen mi, yera ba dua kuu bekurugiru garu sɔɔ. Miya ba dĩanu wa ba di ba nɔra. Ma ba sii geesu gura ka wuraba ka yãnu, ba da ba ye kpuro berua. Yen biru ba wurama ba dua garun mi, ma ba gãa dabinu wa ba gura ba berua. 9Yen biru ba geruna ba nɛɛ, n ǹ gea sa mɔ̀ mini. Domi gisɔn tɔ̃ɔ te, labaari gean tɔ̃ra. Sà n maari sere yam mu ka sãra, sa ko nɔni swãaru wa. Ǹ n mɛn na, su da wuuɔ tɛ̃ su sina boko nɔɔsia. 10Ye ba tura wuun duu yerɔ, ba wuun kɔ̃so turo soka, ba nùn saaria ye ba wa. Ba nɛɛ, sa dua Sirigibun sansaniɔ. Mɛya sa ǹ maa goon nɔɔ nua gam. Dumi ka kɛtɛkunu tɔnawa sa wa mi, ni ba sɔri, ka sere maa ben kuu bekunuginu nu yɔ̃ nge mɛ ba ka nu gira. 11Ma wuun kɔ̃sobu ba mɛnna ba da sina bokon mi, ba nùn gari yi saaria. 12Yera sina boko u seewa wɔ̃kuru u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kon bɛɛ sɔ̃ bwisi yi Sirigibu ba sun kua. Ba yɛ̃ ma sa wãa gɔ̃ɔru sɔɔ, yen sɔ̃na ba ben sansani deri ba da ba kukua yakasɔ, ma ba nɛɛ, bɛsɛ Isireliba sà n yara bɛsɛn wuun di, kpa bu sun mwɛɛri wasiru. Yen biru bu du bɛsɛn wuuɔ. 13Yera win bɔ̃ɔ turo u nɛɛ, tɔn be ba gu kɔ wuu geni sɔɔ ka be ba tie, tia yera. Yen sɔ̃, a de su dumi nɔɔbu wuna dumi yi yi tie sɔɔ, su ka gabu gɔri kpa su wa ye n koo bu deema. 14Yen sɔ̃na ba tabu kɛkɛ ye dumi gawe wuna yiru ka sere maasɔ dumigibu. Ma sina boko u nɛɛ, bu Sirigii be naa swĩiyɔ bu wa. 15Yera ba bu naa swĩi sere daa te ba mɔ̀ Yuudɛniɔ. Ma ba Sirigii ben yira ye sɔɔ yãnu wa ni ba kɔ̃ kɔ̃ sɛndarun sɔ̃. Yen biru sɔmɔ be, ba gɔsirama ba na ba sina boko ye kpuro sɔ̃ɔwa. 16Yera Isireliba ba yara ba da ba Sirigibun sansani wɔri ba yen yãnu gura. Ma som ka ɔɔsu ya koora. Ma ba som mɛn kilo wɔkura yiru dɔramɔ ka sii geesun gobi tia. Ma ba maa ɔɔsu kilo yɛnda nnɛ dɔramɔ ka sii geesun gobi tia nge mɛ Yinni Gusunɔ u raa gerua. 17Sina boko u win kɔ̃sobun wirugii wi yi gbãra kɔnnɔwɔ. Adama tɔmba nùn taaka ba go, nge mɛ Elisee u raa gerua saa ye sina boko u da win mi. 18U nɛɛ, som ka ɔɔsu ya ko n wãa Samarin gbãra kɔnnɔwɔ. Kpa bu som mɛn kilo wɔkura yiru dwe ka sii geesun gobi tia. Kpa bu ɔɔsun kilo yɛnda nnɛ dwe ka sii geesun gobi tia. 19Adama sina bokon kɔ̃sobun wirugii wi, u nɛɛ, baa Yinni Gusunɔ ù n fɛnɛntiba yabura wɔllɔ, yeni ya koo koora mɛ? Ma Elisee u nùn wisa u nɛɛ, kaa ye wa ka wunɛn nɔni. Adama a ǹ ye dimɔ. 20Mɛya n maa nùn kua. Domi tɔmba nùn taaka ba go.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\