Samuɛli II 12

1Yen biru Yinni Gusunɔ u Natani gɔra Dafidin mi. Ye u tura, ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, tɔmbu yiru gaba ba wãa wuu teu sɔɔ. Turo sãa gobigii. Turo maa sãa sãaro. 2Ben wi u sãa gobigii mi, u yãanu ka kɛtɛba mɔ dabi dabinu. 3Adama sãaro wi, u ǹ gãanu ganu mɔ ma n kun mɔ yãa niu piibu gagu ge u dwa. U gu nɔɔrimɔ ma ga kpɛ̃amɔ ka win bibu sannu. Dĩa ni durɔ wi, u ra di, niya u ra yãa buu ge wɛ̃. Kaa te u ra ka nim nɔ, tera u ra maa ka gu nim kɛ̃. Kpa ga n kpĩ win tororu wɔllɔ. U yãa buu ge mɛɛrawa nge win bii wɔndia. 4Sɔ̃ɔ teeru gobigii wi, u sɔɔ wa. Ye u kĩ u nùn yaarɛ ko, yera u ǹ wa win sabe dabi te sɔɔ, ye u koo wuna u go sere sãaro win yãa buu teu ge. Gera u mwa u ka win sɔɔ yaarɛ kua. 5- 6Ye Dafidi u gari yi nua u kpa, yera win mɔru seewa gem gem ye durɔ wi, u kua min sɔ̃. Ma u Natani sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sere ka Yinni Gusunɔn wãaru, n weenɛwa durɔ wi, u yãa buu gen saka nnɛ kɔsia kpa bu durɔ win tii go. Domi u ǹ sãaro win wɔnwɔndu kue. 7Ma Natani u Dafidi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wuna a sãa nge durɔ wi. Tɛ̃ wee ye Gusunɔ Isireliban Yinni u gerua. U nɛɛ, u nun bandun gum tãre a ka kua Isireliban sunɔ. Ma u nun wɔra Sɔɔlun nɔman di. 8Yen biru u nun wunɛn yinni Sɔɔlun yɛnu wɛ̃ ka win kurɔbu ka sere maa Isireliba ka Yudaban bweseru. Ù kun yɛ̃ ma yeni ya tura u n daa nun sosie. 9Ǹ n mɛn na, mban sɔ̃na a win gari atafiiru kua a ka kua ye n sãa kɔ̃sa win nɔni sɔɔ. A dera Amɔniba ba Uri Hɛti wi go ka takobi, ma a win kurɔ sua a tii koosi. 10Yen sɔ̃, tabu kun maa kpeemɔ wunɛn yɛnuɔ, domi a nùn gɛma ma a Uri Hɛtin kurɔ wɔra a kua wunɛgii. 11U kpam nun sɔ̃ɔmɔ ma u koo de kɔ̃sa gaa yu se wunɛn bweseru sɔɔn di yu nun deema. Yera u koo de wunɛn bweserun goo u wunɛn kurɔbu sua u ka kpuna wunɛn wuswaaɔ sɔ̃ɔ sɔɔ gbãara. 12Wunɛ a raa ka Urin kurɔ kpunawa gbɛnum, adama u koo de yɛ̃ro wi, u ka wunɛgibu kpuna Isireliba kpuron wuswaaɔ sɔ̃ɔ sɔɔ. 13Ma Dafidi u Natani sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn tora te, ta kpã te na Yinni Gusunɔ kua. Natani u nùn wisa u nɛɛ, Yinni Gusunɔ u maa nun wunɛn durum suuru kua. A ǹ maa gbimɔ. 14Adama ye a kua mi, ya dera Yinni Gusunɔn yibɛrɛba ba win yĩsiru gari kam gerusi. Yen sɔ̃, u koo de bii wi kurɔ wi, u ka nun mara mi, u gbi. 15Ye Natani u gari yi gerua u kpa, u gɔsira u da win yɛnuɔ. Yen biru Yinni Gusunɔ u dera bii wi Dafidi u ka Urin kurɔ Bati Seba mara u bara gem gem. 16Yera Dafidi u Gusunɔ kanaru wɔri u nɔɔ bɔkua bii win sɔ̃. Ma u dua dirɔ u kpuna temɔ wɔ̃ku giriru. 17Win bwãabun guro gurobu ba nùn suuru kana u ka se tem sɔɔn di, adama u yina. Mɛya u maa yina u gãanu di. 18Ye n kua sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse, yera bii wi, u gu. Ma Dafidin bwãa be, ba bɛrum bara bu nùn sɔ̃. Domi ba nɛɛ, u ǹ sun swaa daki nuku sankiranun sɔ̃ sanam mɛ bii wi, u barɔ. Amɔna sa ko koosina tɛ̃ su ka nùn bii win gɔɔ sɔ̃ kpa sa kun ka win nuki sanka sa sosi. 19Sanam mɛ Dafidi u wa win bwãabu ba gunnu gunnu gari mɔ̀, u gia ma bii wi, u guwa. Ma u bu bikia u nɛɛ, bii wi, u guwa? Ba nùn wisa ba nɛɛ, oo, u gu. 20Saa yera Dafidi u seewa tem di u da u wobura u win yãnu kɔsa, ma u tii turare yɛ̃ka u da Yinni Gusunɔn sãa yerɔ u nùn sãwa. Yen biru u gɔsirama yɛnuɔ u dĩanu bikia. Ma ba nùn wɛ̃ u di. 21Ma win bwãabu ba nùn bikia ba nɛɛ, yinni, mba wunɛn kookoo sin tubusianu. Domi sanam mɛ bii wi, u wasi, a nɔɔ bɔkua ma a swĩ. Adama tɛ̃ ye u gu, ma a seewa a di. 22U bu wisa u nɛɛ, saa ye bii wi, u wasi, na nɔɔ bɔkua na swĩ, domi na ǹ yɛ̃ Yinni Gusunɔ ù n koo nɛn wɔnwɔndu wa kpa u bii wi bɛkia. 23Adama tɛ̃ u gu. Mban sɔ̃na ko na n maa nɔɔ bɔkua. Kon kpĩ n nùn seeya gɔrin di? Nɛna kon da n nùn deema mi u wãa. N ǹ maa wi, u koo wurama nɛn mi. 24Yen biru Dafidi u da u win kurɔ Bati Seba nukuru yɛmiasia, ma u ka nùn mɛnna. Kurɔ wi, u gura sua u mara bii tɔn durɔ. Ma Dafidi u nùn yĩsiru kã Salomɔɔ. Yinni Gusunɔ u bii wi kĩa gem gem. 25Ma u win sɔmɔ Natani gɔra u maa nùn yĩsiru garu kɛ̃ te ba mɔ̀ Yedidia. Yen tubusiana, wi Yinni Gusunɔ u kĩ. 26Saa ye sɔɔra Yoabu u Amɔniban wuu ge ba mɔ̀ Raba wɔri u gen wɔɔ bera mwa mi ben sina boko u ra n wãa. 27Yera u Dafidi sɔmɔbu gɔria u nɛɛ, wee, na Raban bera mi nim mu wãa mwa kɔ. 28Yen sɔ̃, a tɔn be ba tie mɛnnɔ kpa i na i wuu ge mwa mam mam. Domi na ǹ kĩ bu nɛɛ, nɛ Yoabuwa na gu mwa. 29Yera Dafidi u tɔn be kpuro mɛnna, ma ba da ba Raba wɔri ba ye mwa. 30Ma u wuu min sunɔn furɔ wuraguu mwa. Gen bunum mu sãawa kilo tɛna ka nnɛ. Ba gu kpee gobiginu gore. Ma ba gu sua ba Dafidi dokea wirɔ. Yen biru u ka gu da Yerusalɛmuɔ. Yen dɔma te, dukia baka Dafidi u gura. 31Ma u Raban tɔn be ba tie yoo sɔma koosia. Ben gaba dãa bɔɔrimɔ ka gbɛ̃ɛ, gabu ka sii, gaba tem gbemɔ ka dãkuru, ma gaba birikiba mɔ̀. Nge mɛya u Amɔniban wusu kpuron tɔmbu yoo sɔma kpɛ̃ɛ. Yen biru u gɔsirama Yerusalɛmuɔ ka win tɔmbu kpuro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\