Samuɛli II 14

1Yoabu Seruyan bii u gia ma Dafidi sina bokon gɔ̃ru ga woowa win bii Abusalɔmun mi gia. 2Yera u gɔra Tekoaɔ bu da bu kurɔ bwisigii goo kasuma. Ye kurɔ wi, u tunuma yera Yoabu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a gɔɔ woorun yãnu dokeo kpa a n sãa nge a nuki sankire. A ku turare gaa doke. A n gesi sãa nge wi u gɔɔ sɔ̃ n tɛ. 3À n kua mɛ, kpa a da sina bokon mi, a nùn sɔ̃ ye kon nun sɔ̃ kpuro. Ma u nùn sɔ̃ɔwa ye u koo gere. 4Ma kurɔ wi, u seewa u da u ka sina boko gari yi ko. Ye u tura mi, yera u yiira u wiru tem girari u nɛɛ, yinni, a man faaba koowo. 5Yera sina boko u nùn bikia u nɛɛ, mba n kua. Ma u wisa u nɛɛ, yinni, wee, nɛ gɔminiwa. Nɛn durɔ u gu, 6u man bibu yiru deria. Bii bera ba sanna gberɔ. Saa ye sɔɔ, goo sari ben turuku u sere bu yakiana. Ma turo u win winsim so u go. 7Tɛ̃ wee, nɛn bweseru ta man seesi ta nɛɛ, n bu wi u win winsim go mi nɔmu sɔndio bu maa nùn go, yèn sɔ̃ u win winsim yɛm yari. Wee, nà n bu bii wi nɔmu sɔndia, na ǹ maa bii goo mɔ wi u koo nɛn durɔn tubi di, kpa win bweseru tu gbi. 8Ma sina boko u kurɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a gina wio. Kon nɛn bwãabu sɔ̃ bu da bu nun wunɛn gari yi wunana. 9Ma kurɔ wi, u nùn wisa u nɛɛ, yinni, baa bà n koo goo taarɛ wɛ̃, nɛ ka nɛn tundon yɛnugiba ba koo taarɛ wɛ̃, n ǹ wunɛ ka wunɛn bwãabu. 10Sina boko u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, goo ù n wunɛn kɔ̃sa gerua, a ka nùn na mini. Saa yera yɛ̃ro kun maa nun babamɔ. 11Ma kurɔ wi, u nɛɛ, a man nɔɔ mwɛɛru kuo ka Yinni Gusunɔn yĩsiru, ma a ǹ derimɔ be ba bii win mɔru kɔsiamɔ bu maa kɔ̃sa sosi bu nɛn bii wi u tie go. Yera sina boko u nùn wisa u nɛɛ, sere ka Yinni Gusunɔn wãaru, wunɛn bii wi, baa win wirun seri tia kun wɔrimɔ. 12Ma kurɔ wi, u nɛɛ, yinni, a de n maa gari fiiko gere. Yera sina boko u nɛɛ, a geruo. 13Ma u nɛɛ, yinni, mban sɔ̃na a kɔ̃sa yeni mɔ̀ ye ya Gusunɔn tɔmbu waamɔ. A dera wunɛn tiin bii u kpikiru woo wunɛn sɔ̃. Tɛ̃, wunɛn gari yi a gerua mi, wuna yi ka yã. 14Tilasiwa bɛsɛn baawure u ka gbi sɔ̃ɔ teeru kpa sa n sãa nge nim mɛ mu yari tem sɔɔ, mɛ ba ǹ kpɛ̃ bu maa gura. Adama Gusunɔ kun kĩ Abusalɔmu u gbi tɛ̃. U kĩwa u gɔsirama kpikirun di u n wãa win bɔkuɔ. 15Yinni, ye na ka na wunɛn mi, na nun gari yini kpuro sɔ̃ɔwa, nɛn tɔmba ba man bɛrum tia. Yera na nɛɛ, kon na n nun yi sɔ̃. Sɔrɔkudo kaa nɛn gere wura. 16Kpa a sun wɔra nɛ ka nɛn bii be ba kasu bu sun gon nɔman di, be, be ba ǹ kĩ sa n maa baa mɔ tem mɛ Gusunɔ u sun wɛ̃ sɔɔ. 17Na tii sɔ̃ɔwa na nɛɛ, wunɛn gari yi koo man nukuru yɛmiasia. Domi na nun mɛɛrawa nge Gusunɔn gɔrado wi u kɔ̃sa ka gean wunanɔ yɛ̃. Kpa Gusunɔ wunɛn Yinni u n wãa ka wunɛ. 18Ma sina boko u kurɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na kĩ n nun gãanu bikia. A ku man weesu kua a yen gaa bere. Ma kurɔ wi, u nɛɛ, yinni, a geruo. 19Yera sina boko u nɛɛ, n ǹ Yoabuwa u nun yeniba sɔ̃ɔwa? Kurɔ wi, u nùn wisa u nɛɛ, yinni, sere ka wunɛn wãaru, ye a gerua mi, ya sãawa gem. Wunɛn bɔ̃ɔ Yoabuwa u man gari yi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n na n nun sɔ̃. 20U ye kuawa n wa gari yi kpuro yi ka wɛ̃ra. Wee, a maa bwisi mɔ nge Gusunɔn gɔrado a n ka yɛ̃ ye ya kooramɔ handuniaɔ. 21Yen biru Dafidi sina boko u da u Yoabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, to, kon ko nge mɛ a kĩ. A doo a nɛn bii Abusalɔmu wi gɔsiama. 22Yera Yoabu u nùn kpuna ka bɛɛrɛ u nùn siara. Ma u gerua u nɛɛ, yinni, gisɔra na wa ma a ka man nɔnu geu mɛɛra. Domi a nɛɛ, kaa ko ye na nun kana. 23Ma Yoabu u seewa u da Gesuriɔ Abusalɔmun mi, u ka nùn wurama Yerusalɛmuɔ. 24Ye ba tunuma, sina boko u nɛɛ, a de u da u sina win yɛnuɔ. A ku de u na nɛn mi. Ma Abusalɔmu u da win yɛnuɔ, u ǹ de sina bokon mi. 25Abusalɔmu wi, durɔ burɔn tiiwa. Goo sari Isireliba sɔɔ wi u yĩsiru yara buram mɛn saabu. Saa win naa tararun di sere ka win wirɔ, gam sari mi kaa kpaka wa. 26Wɔ̃ɔ ka wɔ̃ɔwa u ra win seri kɔni. Domi saa yera yi ra nùn buniɛ too. Win seri yi ba kɔna mi, yin bunum mu ra kilo yiru kere. 27Bii tɔn durɔbu itawa u mara ka bii tɔn kurɔ turo. Win yĩsira Tamaa. U sãawa kurɔ burɔn tii. 28Abusalɔmu wi, u kuawa wɔ̃ɔ yiru Yerusalɛmuɔ, u ǹ sina boko waare. 29Yera u Yoabu sokusia u na u nùn gɔri sina bokon mi. Adama Yoabu u yina u na. Ma u kpam wure u nùn sokusia. Ka mɛ, u yina u na. 30Ma Abusalɔmu u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yoabun gberu wee nɛgirun bɔkuɔ. U maa dĩanu mɔ mi. I doo i win gbee te dɔ̃ɔ mɛni. Ma ba da ba tu dɔ̃ɔ mɛni. 31Yera Yoabu u seewa u da Abusalɔmun mi, u nùn bikia u nɛɛ, mba n kua wunɛn bwãabu ba ka da ba nɛn gberu dɔ̃ɔ mɛni. 32Abusalɔmu u nùn wisa u nɛɛ, domi na nun sokusia na nɛɛ, a na n nun gɔri sina bokon mi, kpa a nùn bikia mban sɔ̃na u dera na wurama Gesurin di. Domi n daa sanɔ na n woo mi gia. Tɛ̃ na kĩ su waana nɛ ka sina boko. Taarɛ gaa yà n man wãasi, kpa u man go. 33Ma Yoabu u da sina bokon mi, u nùn gari yi tusia. Yera sina boko u Abusalɔmu sokusia. Ye u tunuma win mi, u kpuna ka bɛɛrɛ. Ma sina boko u nùn tɔbura u bɔkasi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\