Samuɛli II 15

1Yen biru Abusalɔmu u da u tabu kɛkɛ kasu ka dumi ka tɔmbu weeraakuru be ba ra n nùn gbiiye mi u dɔɔ. 2U ra sewa buru buru yellu u n wãa wuun duu yerɔ. Goo ù n sarɔ u siribu dɔɔ sina bokon mi, yera u ra yɛ̃ro yɔ̃rasie u nùn bikia u nɛɛ, bwese kɛra yeren min diya a yarima. Ù n nùn wisa u nɛɛ, u yarimawa Isireliban bwese kɛra kasan di, 3kpa Abusalɔmu u nùn sɔ̃ u nɛɛ, a wunɛn gem mɔ, adama à n da sina bokon mi, goo kun nun swaa dakimɔ. 4Kpa u n kpam mɔ̀, bà n man kua siri kowo tem mɛ sɔɔ, baawure wi u siribu na nɛn mi, kon nùn siriawa dee dee. 5Mi u yɔ̃ wuun duu yerɔ, goo ù n na win mi, u nùn kpuna u ka nun bɛɛrɛ wɛ̃, u ra nɔmu dɛmiɛwa u yɛ̃ro nɛnɛ u bɔkasi. 6Nge mɛya Abusalɔmu u Isireliba kpuro kua be ba siribu daamɔ sina bokon mi. Ma ba tii wesia win mi gia. 7Ye n kua wɔ̃ɔ nnɛ, yera Abusalɔmu u sina boko Dafidi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na nun kanamɔ, a de n da Heboroniɔ n ko yèn nɔɔ mwɛɛru na Yinni Gusunɔ kua. 8Domi sanam mɛ na wãa Gesuriɔ, Sirin temɔ, na nɛɛ, ma Yinni Gusunɔ u ka man wurama baani ka gem, kon nùn yãkunu kua Heboroniɔ. 9Ma sina boko u nɛɛ, a doo ka bɔri yɛndu. Ma Abusalɔmu u seewa u da Heboroni mi. 10Min diya u tɔmbu gɔra gɔra asiri sɔɔ Isireliban bwesenu kpuro sɔɔ, u nɛɛ, bu be sɔ̃, bà n kãakãagin swĩi nua, bu kuuki koowo kpa bu kpara bu nɛɛ, Abusalɔmu u bandu di Heboroniɔ. 11Ma u tɔmbu goobu (200) kana Yerusalɛmun di, ba ka nùn da Heboroni mi. Adama ba ǹ yɛ̃ ye u nia sãa win gɔ̃ruɔ. 12Sanam mɛ u yãkuru mɔ̀, yera u dera ba da Giloɔ ba Ahitofɛli, Dafidin bwisi kɛ̃ɔ kasuma. Yera Abusalɔmun nia ye u sãa mi, ya dam kua. Tɔn be ba ka nùn yɔ̃ra ba dabiamɔ gem gem. 13Yera goo u na u Dafidi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Isireliban dabira ba tii wesia Abusalɔmun mi. 14Ma Dafidi u win bwãa be ba ka nùn wãa Yerusalɛmuɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ǹ n mɛn na, i seewo su kpikiru su. Ma n kun mɛ, bɛsɛn goo kun kisiramɔ Abusalɔmun nɔman di. I wasi suo su doona, u ku raa sun deema mini u sun wahala doke. Kpa u wuu ge wɔri u gen tɔmbu go. 15Yera win bwãa be, ba gerua ba nɛɛ, ye a kĩ kpuro, yinni, yera sa ko ko. 16Ma sina boko u swaa wɔri, ka win yɛnugibu. Adama u dera win ban sina kurɔbu wɔkuru ba sina ba sina kpaaru kɔ̃su. 17Saa ye sina boko u yariɔ, yera win tɔmbu kpuro ba nùn swĩi. Ma ba da ba yɔ̃ra sere wuun yɛnu dãaku gagun bɔkuɔ. 18Ma win bwãabu kpuro ka Keretiba ka Pelɛtiba ba nùn sararimɔ ka sere maa tɔmbu nata (600) be ba nùn swĩima Gatin di ba sara ba da win wuswaaɔ. 19Ma sina boko u Itai, Gatigii sɔ̃ɔwa u nɛɛ, mban sɔ̃na a ka sun swĩi. A gɔsiro a sina Abusalɔmu u nun deema. Domi wunɛ sɔɔwa. Yen biru ba ka nun nawa saa wunɛn tem di. 20Sɔ̃ɔ mɛɛ tera a tunuma, kpa na n ka nun yaayaare mɔ̀ gisɔ? Nɛn tii na ǹ yɛ̃ mi na dɔɔ. Ǹ n mɛn na, a gɔsiro ka wunɛn tɔn be ba nun swĩi, kpa Yinni Gusunɔn durom ka win bɔrɔkiniru ta n ka nun wãa. 21Adama Itai u sina boko wisa u nɛɛ, sere ka Yinni Gusunɔn wãaru ka maa wunɛn tiin wãaru, yinni, yam kpuro mi a wãa, baa ǹ n gɔɔ sɔɔn na, miya ko na n maa wãa. 22Ma Dafidi u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ǹ n mɛn na, a gbiiyo su da. Ma Itai, Gatigii wi, u gbia ka win tabu kowobu ka sere ben yɛnugibu kpuro. 23Saa ye tɔn be, ba sarɔ ba doonɔ, yera tem mɛn tɔmbu ba wuri wure. Ma sina boko ka win tɔmbu kpuro ba daa te ba mɔ̀ Sedoroni tɔbura ba doona gbaburun bera gia. 24Yãku kowo Sadɔku u maa wãa mi ka Lefi be ba Yinni Gusunɔn woodan kpakororu sɔɔwa. Ba tu sɔbia ba yi. Ma yãku kowo Abiataa u yãkuru mɔ̀ sere tɔn be kpuro ba ka yara wuun di ba kpa. 25Ye ba yãkuru kua ba kpa, yera sina boko u Sadɔku sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a Yinni Gusunɔn woodan kpakoro te suo a ka wura wuuɔ. Yinni Gusunɔ ù n man durom kua, u koo de n wurama kpa n maa tu wa ten wãa yerɔ. 26Adama ù n nɛɛ, u man yinawa, to, nɛ wee! U man kuo nge mɛ u kĩ. 27Ma u kpam nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a wa? A wuro ka bɔri yɛndu, ka wunɛn bii Akimasi ka Abiataa ka win bii Yonatam. 28Wee, kon yɔ̃ra daa ten tɔbura yerɔ gbaburu mini, sere a ka man labaari sɔ̃ɔma. 29Nge mɛya Sadɔku ka Abiataa ba ka Yinni Gusunɔn kpakoro te wura Yerusalɛmuɔ. Ma ba sina mi. 30Ma Dafidi u Olifin guuru yɔɔmɔ ka swĩi u yasa wiru wukiri, u sĩimɔ ka naa dirusu. Nge mɛya win bwãa be ba ka nùn dɔɔ ba maa kua. Ba guu te yɔɔmɔ ka swĩi ba yasi wiru wukiri. 31N deema goo u raa Dafidi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Ahitofɛli u wãa ka Abusalɔmu, tɔn be ba sina boko seesi sɔɔ. Ma Dafidi u Yinni Gusunɔ kana u nɛɛ, u de Ahitofɛlin bwisi yi u Abusalɔmu kɛ̃mɔ mi, yi ko asansi sarirugii. 32Sanam mɛ Dafidi u tura guuru wɔllɔ mi ba ra Gusunɔ sã, u deema Usai Aakigii u wãa mi, u nùn mara u yabe kĩasu sebua. Ma win wira tua sãa u ka win nuku sankiranu sɔ̃ɔsi. 33Ma Dafidi u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sà n da sannu, ya ǹ man somimɔ. 34Ǹ n mɛn na, a gɔsiro wuuɔ kpa a da a Abusalɔmu sɔ̃ ma kaa ko win bɔ̃ɔ nge mɛ a raa sãa win tundon bɔ̃ɔ. Nge mɛya kaa man somi à n Ahitofɛlin bwisi kam koosiamɔ. 35Yãku kowobu Sadɔku ka Abiataa ba wãa mi ka wunɛ. Gari yi a nua saa sunɔ Abusalɔmun yɛnun di kpuro, a doo a bu yi sɔ̃. 36Wee, ben bibu yiru Akimasi, Sadɔkun bii ka Yonatam Abiataan bii ba maa wãa mi. Beya kaa gɔrima bu na bu man sɔ̃ ye a nua kpuro. 37Ma Usai, Dafidin bɔ̃ɔ wi, u wura Yerusalɛmuɔ. Saa yera Abusalɔmun tii u maa tunuma mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\