Samuɛli II 18

1Yen biru Dafidi u seewa u win tabu kowobu gara be ba ka nùn wãa. Yera u bu kua wuu wuuka tɔmbu nɔrɔm nɔrɔm (1.000) ka wunɔm wunɔm (100), wuu nin baatere ka ten wirugii. 2Ma u tɔn be bɔnu kua suba ita. U sube teeru sua u Yoabu Seruyan bii nɔmu bɛria. U maa sube tee teni sua u Abisai, Yoabun wɔnɔ nɔmu bɛria. Tee te ta maa tie, ma u Itai Gatigii wɛ̃. Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn tii, kon ka bɛɛ da tabu gberɔ. 3Ma ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, a ku ka sun da. Domi yibɛrɛba bà n sun wɔri sa duki mɔ̀, ya ǹ ko n bu gãanu sãa, baa bà n bɛsɛn bɔnu go. Adama wunɛ, bà n nun nɔma tura, a sãawa nge bɛsɛn nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000). Yen sɔ̃, n sanɔ a n sɔ̃ wuuɔ kpa a n ka sun somimamɔ. 4Ma sina boko u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ye ya bɛɛ wɛ̃re, yeya kon ko. Ma u da u yɔ̃ gbãra kɔnnɔn bɔkuɔ saa ye tabu kowobu ba yariɔ wuu wuuka, gabu wunɔm wunɔm, gabu maa nɔrɔm nɔrɔm (1.000). 5Sina boko u Yoabu ka Abisai ka Itai wooda yeni wɛ̃ u nɛɛ, i ku ka Abusalɔmu bii aluwaasi wi bɔɔbɔm ko, ì n yɛ̃ i man kĩn na. Ma tɔmbu kpuro ba sina bokon woodan gari yi nua yi u wirugii be sɔ̃ɔwa Abusalɔmun sɔ̃. 6Yera ba yara ba da tabu gberɔ bu ka Isireli be ba Abusalɔmu swĩi yinna. Ma ba sannɔ wɔrina Efaraimun sɔ̃ɔwɔ. 7Dãa sɔ̃ɔ miya Dafidin tɔn be, ba Abusalɔmugibu go go. Tɔmbu nɔrɔbun suba yɛnda (20.000) ba go dɔma te. 8Ma taa bi, bu tɛria tem mɛ kpuro sɔɔ. Tɔn be ba kam kua dãa sɔ̃ɔ ge sɔɔ, ba kere be ba nɔma tura ba go. 9Wee ye ya Abusalɔmu deema. U kurama Dafidin tabu kowobun wuswaaɔ u win kɛtɛku sɔni. Yera kɛtɛku ge, ga ka nùn dua dãa bakaru garun kɔkɔrɔ. Miya dãa ten kãasa gaa ya win seri sɔre ma kɛtɛku ge, ga doona ga nùn deri mi, u sãare, u ǹ ka wɔllu, u ǹ maa ka tem. 10Ye Dafidin tɔmbun turo u nùn wa, ma u da u Yoabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee, na Abusalɔmu wa u sãare dãru garun kɔkɔrɔ. 11Yoabu u durɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ye a nùn wa mɛ, mba n kua a ǹ ka nùn so a sure, kpa n da nun sii geesun gobi wɔkuru kɛ̃ ka kpaka. 12Ma durɔ wi, u Yoabu wisa u nɛɛ, baa nà n sii geesun gobi nɔrɔbu (1.000) wa, na ǹ sina bokon bii nɔmu sɔndimɔ. Domi sa nɔɔmɔ sanam mɛ sina boko u wunɛ ka Abisai ka Itai wooda wɛ̃ɛmɔ u nɛɛ, i ku ka win bii Abusalɔmu bɔɔbɔm ko. 13Yen biru nà n wooda ye sara na nùn go, wunɛn tii a ǹ ka man yɔ̃ramɔ. Gãanu maa sari ni nu sina boko berue. 14Ma Yoabu nɛɛ, na ǹ maa yɔ̃ramɔ kam sɔɔ n ka tɛ ka wunɛn gari yi. Yera u dɛki ita sua yi yi nɔɔ sɛ̃u sãa u da mi dãa te, ta Abusalɔmu sɔre. Ma u nùn yi sɔkura win sɔndun deedeerɔ sanam mɛ u ǹ gina gɔɔ kpa. 15Ma aluwaasi wɔku te ta Yoabun tabu yãnu sɔɔwa ba Abusalɔmu kooro bure ba so ba dakura. 16Yera Yoabu u dera ba kɔba so win tɔmbu bu ka wurama bu ku maa Abusalɔmun tɔmbu naa swĩi. 17Ma ba Abusalɔmun goru sua ba kpɛ̃ɛ wɔru bɔkɔ gagu sɔɔ dãa sɔ̃ɔ mi. Yera ba kpenu mɛnna ba suba win goo ten wɔllɔ ba nin takaru kua. Isireli be ba raa Abusalɔmu swĩi kpuro ba duki yarina. Ben baawure u wura win yɛnuɔ. 18N deema sanam mɛ Abusalɔmu u wãa wãaru sɔɔ, u tii gana gaa bania ka kpenu wɔwa sɔɔ ye ba sokumɔ sina bokogia. U ye kuawa ba n ka nùn yaaye, domi u nɛɛ, u ǹ bii mara wi u koo de ba n nùn yaaye. Yen sɔ̃na u gana ye soka ka win tiin yĩsiru. Yera ba sokumɔ sere ka gisɔ Abusalɔmun yaayatia. 19Akimasi, Sadɔkun bii, u Yoabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a de n duka da n sina boko labaari dora yeni sɔ̃, ma Yinni Gusunɔ u nùn wɔra win yibɛrɛban nɔman di. 20Ma Yoabu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ǹ ka labaari ye dɔɔ gisɔ. A de sere sanam gam domi sina bokon biiwa u gu. 21Yera Yoabu u yoo Kusigii wi u ka bu wãa mi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo a sina boko sɔ̃ ye a wa ka wunɛn nɔni. Ma durɔ wi, u kpuna Yoabun wuswaaɔ u nùn bɛɛrɛ wɛ̃. Yen biru u seewa u duka da. 22Akimasi, Sadɔkun bii wi, u kpam Yoabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a de n Kusigii wi swĩi biruɔ baa ǹ n yen mɛren na. Ma Yoabu u nɛɛ, nɛn bii, mban sɔ̃na a kĩ a da, domi labaari yeni, ya ǹ nun arufaani gaa wɛ̃ɛmɔ à n ye sina boko sɔ̃ɔwa. 23Ma Akimasi u nɛɛ, baa ǹ n yen mɛren na, ka mɛ, na kon dawa. Yoabu u nɛɛ, ǹ n mɛn na, a doo. Ma Akimasi u kpa ka Yuudɛnin wɔwa gia u Kusigii wi gbiiri. 24Saa ye sɔɔ, Dafidi u sɔ̃ wuun gbãrarun kɔnnɔsu yirun baa sɔɔ. N deema wuun kɔ̃so u yɔɔwa dii tɛɛran wɔllɔ gbãrarun kɔnnɔn deedeeru. Ye u wiru seeya, yera u wa wee, goo u duka mɔ̀ u wee wi turo. 25Yera u nɔɔgiru sua u sina boko sɔ̃ɔwa u nɛɛ, goo wɔɔ u wee! Ma sina boko u nɛɛ, ǹ n tɔn turon na, labaari dora u ka wee. Saa ye sɔɔ, durɔ wi, u turuku mɔ̀. 26Ma kɔ̃so wi, u maa goo wa u wee. Yera u kpam nɔɔgiru sua kɔnnɔn bera gia u nɛɛ, goo wɔɔ u maa duka mɔ̀ u wee! Sina boko u nùn wisa u nɛɛ, labaari dora win tii u maa ka wee. 27Kɔ̃so wi, u nɛɛ, wi u gbia mi, win duku naasu su ka Akimasi, Sadɔkun biigisu weenɛ. Ma sina boko u nɛɛ, tɔn geowa. Labaari gea u ka sisi. 28Ye Akimasi u turuku kua, yera u nɔɔgiru sua ka dam u nɛɛ, sina boko, wunɛ ka baruka! Ma u nùn kpuna u gerua u nɛɛ, su Gusunɔ wunɛn Yinni siara ye u ka wunɛ nɛn yinni wɔra be ba nun seesimɔn nɔman di. 29Ma sina boko u bikia u nɛɛ, Abusalɔmu bii aluwaasi wi, u wãa alafia sɔɔ? Akimasi u nùn wisa u nɛɛ, yinni, sanam mɛ Yoabu u nɛ ka wunɛn sɔmɔ Kusigii wi gɔrima, saa yera na tɔn dabinun wurenu nua, adama na ǹ yɛ̃ mba n kua. 30Ma sina boko u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a dɛsiro minin di a yɔ̃ra giɔ. Yera Akimasi u dɛsira u da u yɔ̃ra mi. 31Saa yera Kusigii wi, u maa tunuma sina bokon mi, ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn yinni sina boko, a swaa dakio a labaari dora nɔ. Gisɔ Yinni Gusunɔ u nun siria u nun wɔra be ba nun seesimɔ kpuron nɔman di. 32Sina boko u Kusigii wi bikia u nɛɛ, Abusalɔmu, bii aluwaasi wi, u wãa alafia sɔɔ? Kusigii wi, u wisa u nɛɛ, nge mɛ n bii aluwaasi wi kua, Gusunɔ u de n wunɛn yibɛrɛba ka be ba nun seesimɔ kpuro kua mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\