Samuɛli II 19

1Ma gari yi, yi sina boko wurura. Yera u seewa u yɔɔwa gbãrarun gidambisa wɔllɔ. Miya u wãa u sirenɛ u sumɔ u mɔ̀, nɛn bii Abusalɔmu, nɛn bii. Nà n daa gu wunɛn ayerɔ, ya sanɔ bo. Nɛn bii Abusalɔmu, nɛn bii. 2Yera ba da ba Yoabu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, wee sina boko u sumɔ u kpasa wɔri mɔ̀ Abusalɔmun sɔ̃. 3Dɔma ten nasara ye, ya gɔsirawa nuku sankiranu Dafidin tɔmbu kpuron mi. Domi ba nua ma u sumɔ win bii gɔɔn sɔ̃. 4Ma tɔn be kpuro ba gɔsirama tabu gberun di ba dua wuuɔ ka sekuru dɔma te, nge be ba duki yakikirama tabu gberun di. 5Sina boko u win wuswaa wukiri u wura mɔ̀ tãa tãa u mɔ̀, nɛn bii Abusalɔmu, Abusalɔmu nɛn bii, nɛn bii. 6Ye Yoabu u tunuma, yera u da u sina boko deema yɛnu sɔɔwɔ. Ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee a bɛsɛ wunɛn bwãabu kpuro sekuru doke gisɔ bɛsɛ be sa wunɛ ka wunɛn bibu kpuro faaba kua ka wunɛn kurɔbu kpuro. 7Sa wa wee a wunɛn yibɛrɛba kĩ ma a be ba nun kĩ tusa. Domi a sun sɔ̃ɔsi gisɔ ma bɛsɛ wunɛn bwãabu ka bɛsɛn wirugibu sa ǹ sãa gãanu wunɛn nɔni sɔɔ. Tɛ̃ na gia ma Abusalɔmu ù n daa wãa wãaru sɔɔ kpa bɛsɛ kpuro sa n guwa, ya koo nun dore. 8Adama tɛ̃, a yario a da a wunɛn bwãabu gɔ̃rusu yɛmiasia. À n yina a ko mɛ, na nun sɔ̃ɔmɔ sere ka Yinni Gusunɔn wãaru baa tɔn turo kun ka nun yɔ̃ramɔ saa wɔ̃ku ten di. Kaa maa wahala wa ya n kere ye a waare saa wunɛn aluwaasirun di n ka girari gisɔ. 9Yera sina boko u da u sina gbãra kɔnnɔwɔ. Ma ba tɔn be kpuro sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, wee sina boko u yarima u sɔ̃ kɔnnɔwɔ. Ma be kpuro ba na win mi. N deema Isireli be ba raa Abusalɔmu swĩi kpuro ba duki sua. Ben baawure u da u wãa win yɛnuɔ. 10Yera Isireliban bwese ni sɔɔ kpuro ba sikirinamɔ ba mɔ̀ Dafidi sina bokowa u sun wɔra bɛsɛn yibɛrɛban nɔman di ǹ kun mam ko Filisitiba. Tɛ̃ wee u yakura bɛsɛn tem di Abusalɔmun sɔ̃. 11Adama n wee Abusalɔmu wi sa bandu wɛ̃ mi, u gu tabu gberɔ. Ǹ n mɛn na, mban sɔ̃na sa ǹ gerunamɔ su ka sina boko naa da. 12- 13N deema Dafidi u nua ye Isireli be kpuro ba gerumɔ. Yera u gɔra bu yãku kowobu Sadɔku ka Abiataa sɔ̃ bu da bu Yudaban guro gurobu sɔ̃ bu nɛɛ, beya ba sãa win dusibu, wi ka beya ba sãa yɛm tem, ǹ n mɛn na mban sɔ̃na ba koo nɛɛ, beya ba dãkuru seema ba sina boko naa na. 14U maa nɛɛ, bu Amasa sɔ̃ ma wi ka wi ba sãawa yɛm tem. Yen sɔ̃, wi Dafidi u koo nùn ko win tabu sunɔ sere ka baadommaɔ Yoabun ayerɔ. Ù kun kue mɛ, Gusunɔ u be nùn kua nge mɛ u kĩ. 15Ma Dafidin gari yi, yi dera Yudaba kpuro ba nɔɔ nɛra mam mam. Ma ba nùn sɔmɔ gɔria ba nɛɛ, ǹ n mɛn na, u wurama ka win bwãabu kpuro. 16Yera sina boko u gɔsirama u na Yuudɛnin daarɔ. Ma Yudaba ba nùn sennɔ da. Ba tura sere Giligaliɔ kpa bu ka nùn somi ù n daa te tɔburamɔ. 17Ma Simɛi, Gera Bahurimugiin bii wi u sãa Bɛnyamɛɛn bweseru u seewa fuuku u ka sina boko Dafidi sennɔ da ka Yudaba sannu. 18Bɛnyamɛɛn bweseru sɔɔ be ba Simɛi swĩima ba sãawa tɔmbu nɔrɔbu (1.000) ka sere Siba wi u raa sãa Sɔɔlun sɔm kowo wi ka maa win bibu wɔkura nɔɔbu ka win sɔm kowobu yɛndu. Tɔn be kpurowa ba gbia ba sina boko turia Yuudɛnin daaru mi. 19Ma ba sina bokon yɛnugibu guramɔ ba ka tɔburamɔ ka goo nimkuu bu ka win nɔnu geu wa. Ye sina bokon tii u tɔbura u kpa, Simɛi wi, u da u yiira win wuswaaɔ. 20U nɛɛ, yinni, a ku kɔ̃sa ye garisi ye na nun kua dɔma te a yariɔ Yerusalɛmun di. A ku ye doke gɔ̃ruɔ. 21Na yɛ̃ ma na torawa. Yen sɔ̃na yinni, be ba sãa Isireliban bweseru kpuro na bu gbiiya n ka nun sennɔ na. 22Yera Abisai Seruyan bii u sina boko sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n ǹ weenɛ bu Simɛi wi go? Domi u wunɛ wi Yinni Gusunɔ u gɔsa wɔnwa. 23Ma Dafidi u Abisai ka win mɔɔ Yoabu wisa u nɛɛ, mba n bɛɛ wa bɛɛ Seruyan bibu. Mban sɔ̃na i man yibɛrɛ tɛɛru seesimɔ. N weenɛ bu goo go gisɔ? Wara kun yɛ̃ ma nɛna na sãa Isireliban sina boko tɛ̃. 24Ma sina boko u Simɛi sɔ̃ɔwa ka bɔ̃ri u nɛɛ, a ǹ gbimɔ. 25Mɛfibosɛti, Sɔɔlun debubu, win tii u sina boko sennɔ da. N deema saa mìn di sina boko u kpikiru sua sere u ka wurama bɔri yɛndu sɔɔ, Mɛfibosɛti kun win naasu nim tɛɛnire. U ǹ maa win nɔɔ sansu kɔnire. Mɛya u ǹ maa win yãnu teare. 26Sanam mɛ u tunuma Yerusalɛmuɔ sina bokon mi, yera sina boko u nùn bikia u nɛɛ, Mɛfibosɛti, mban sɔ̃na a ǹ ka man de sanam mɛ na kpikiru dɔɔ. 27Mɛfibosɛti u nùn wisa u nɛɛ, geema a yɛ̃ ma na sãawa yɛmɔ. Yen sɔ̃na na nɛn sɔm kowo sɔ̃ɔwa na nɛɛ, u man nɛn kɛtɛku gaari bɔkuo kpa n ka nun da. Adama u man bɔrɔ kɔ̃ɔru kua. 28Ma u da u man sanka wunɛn mi. Nɛn yinni sina boko, na yɛ̃ ma a sãawa nge Gusunɔn gɔrado. A koowo nge mɛ n nun wɛ̃re. 29Domi gɔɔwa nɛn baaban bweseru ta ka weenɛ wunɛn mi. Adama ka mɛ, a dera na ra di ka be ba dimɔ wunɛn dii yerɔ sannu. Mba kon kpĩ n maa nun bikia. 30Sina boko u nɛɛ, mban sɔ̃na na maa gari dɛ̃ɛyasiamɔ, domi na gɔ̃ru doke kɔ ma wunɛ ka Siba i ko wunɛn debun tem mɛ bɔnu kowa. 31Yera Mɛfibosɛti u nùn wisa u nɛɛ, yinni, Siba u mam mɛ kpuro suo. Domi wee a wɔma yɛnuɔ baani. 32Baasilai, Galadigii u maa na saa Rogɛlimun di u ka Dafidi yɔ̃siri sere Yuudɛnin daarɔ kpa bu daa te tɔbura sannu. 33Baasilai wi, u tɔkɔ kua gem gem. U mɔwa wɔ̃ɔ wɛnɛ. U maa sãa gobigii. Wiya u Dafidi nɔɔri saa ye u wãa Mahanaimuɔ. 34Yera sina boko u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a na a ka man tɔbura su da Yerusalɛmuɔ a n wãa nɛn mi. Kon nun nɔɔri mam mam. 35Adama Baasilai u nùn wisa u nɛɛ, nɛn wãarun tɔ̃ra kun maa dɛ̃u n sere ka nun swĩi su da Yerusalɛmuɔ. 36Wee wɔ̃ɔ wɛnɛwa na mɔ. Na ǹ maa kpɛ̃ n gea ka kɔ̃sa wunana. Mɛya baa dĩa ni na dimɔ na ǹ kpɛ̃ n maa ye ya do ka ye ya kun do wunana. Yen biru, na ǹ maa kpɛ̃ n tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbun womusu nɔ. Ǹ n mɛn na, yinni, mban sɔ̃na na kon maa sãa wunɛn sɔmunu. 37Na ǹ tura n ka are bɛkɛ yinin bweseru wa. Kon ka nun Yuudɛnin daaru tɔburawa kpa n nun yɔ̃siri fiiko. 38Kpa a de n gɔsira n wura nɛn wuuɔ n gbi mi. Kpa bu man sike nɛn baaba ka nɛn mɛron sikinun bɔkuɔ. Adama nɛn bii Kimuhamu wee, i doo ka wi u n sãa wunɛn bɔ̃ɔ, kpa a nùn kua nge mɛ a kĩ. 39Ma sina boko u nɛɛ, na wura Kimuhamu u ka man da. Kon maa nùn kua nge mɛ n koo nun wɛ̃re. Ye a gɔ̃ru doke n nùn kua kpuro, yeya kon ko. 40Sanam mɛ sina boko ka win tɔn be ba nùn swĩi ba daaru tɔbura ba kpa, yera u Baasilai bɔkasi u nùn domaru kua. Ma Baasilai u gɔsira u wura win yɛnuɔ. 41Sina boko u Giligalin swaa wɔri. Ma Kimuhamu u nùn swĩi. Yudaba kpuro ka Isireliban sukum ba nùn biru wɔ̃ku kua. 42Yen biru Isireliba kpuro ba na sina bokon mi ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, mban sɔ̃na Yudaba bɛsɛn tundo bisibu ba na ba nun sua gbɛnum ba Yuudɛnin daaru tɔburasia wunɛ ka wunɛn yɛnugibu, ka wunɛn tɔmbu kpuro. 43Ma Yudaba ba Isireliba wisa ba nɛɛ, sa yeni kuawa yèn sɔ̃ bɛsɛ ka sina boko sa sãa bwese kɛri tia. Nge mban mɔruwa i mɔ̀. I nua sina boko u sun dĩanu wɛ̃ɛmɔwa? Nge kɛ̃nu gana i nua u sun kã. 44Ma Isireliba ba Yudaba wisa ba nɛɛ, bɛsɛra sa bɛɛ Dafidi sina boko mɔru kere sere nɔn wɔkuru. Domi sa dabiru bo. Bɛsɛra sa gbia sa bwisika su ka da su bɛsɛn sina boko suama. Mba n kua i ka sun gɛma. Adama Yudaba ba bu gerusi ka dam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\