Samuɛli II 24

1Yinni Gusunɔ u ka maa Isireliba mɔru kua too, ma u dera Dafidi u bu seesi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo a Isireliba ka Yudaba gari. 2Yera u Yoabu win tabu sunɔ wi u wãa win turuku sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo a Isireliban bwesenu kpuro bera saa tem mɛn sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gian di sere mɛn sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwarɔ, kpa a bu gari. Nge mɛya kon ka gia mɛ̀n nɔɔ ba geeru nɛ. 3Yoabu u sina boko sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔ wunɛn Yinni u de tɔn ben dabiru tu sosi wunɔm wunɔm subenu n kere yellu, kpa u maa de a bu wa ka nɔni. Adama mban sɔ̃na a kĩ a yeni ko. 4Ka mɛ, sina boko u Yoabu gari kamia ka sere maa tabu sinam be ba tie. Ma Yoabu ka tabu sinam be, ba yara ba da ba Isireliba gara. 5Ba da ba Yuudɛni tɔbura ma ba ben kunu gira Aroɛɛn sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwarɔ, wɔwaɔ. Ma ba Gadin tem bukiana ba da Yasɛɛ gia. 6Min di, ba da Galadin temɔ, ka Kadɛsiɔ Hɛtiban temɔ, ka Danu Yaniɔ ka yen baru kpaanɔ ka Sidoniɔ, 7ka Tiriɔ ye ya gbãra damgiru mɔ, ka wuu si su raa sãa Hefiba ka Kananibagisɔ, n ka girari Beri Sebaɔ, Yudan tem sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwarɔ. 8Nge mɛya ba kua ba ka tem mɛ kpuro bukiana. Ma n kua suru nɔɔba nnɛ ka sɔ̃ɔ yɛndu ba sere tunuma Yerusalɛmuɔ. 9Ye ba tunuma sina bokon mi, ma Yoabu u nùn tɔn ben geeru sɔ̃ɔwa. U nɛɛ, Isireliba sɔɔ, be ba sãa tabu kowobu ba ka takobi sannɔ yɛ̃, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba nɛnɛ (800.000). Yudan bweseru sɔɔ maa, ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba nɛɛra wunɔbu (500.000). 10Ye Dafidi u nua mɛ, yera win torara kara, ma u Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na tora n kpã ye na ka tɔn be gara. Tɛ̃ na gia ma gari baka kookoosa na kua. A man nɛn tora ten suuru kuo. 11- 12Saa yera Yinni Gusunɔ u win sɔmɔ Gadi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo a Dafidi sɔ̃ a nɛɛ, amɛniwa nɛ Yinni Gusunɔ na gerumɔ. Wee, na nùn nɔni swãaru ita gaa yiiye. Yen sɔ̃, u de u gɔsima ten te u kĩ kpa n sere de tu koora. Sisiru bururu ye Dafidi u seewa, 13Gusunɔn sɔmɔ Gadi u da win mi, u nùn sɔ̃ɔwa ye Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, yen yerà a kĩ. Gɔ̃ɔru tu du wunɛn tem sɔɔ wɔ̃ɔ nɔɔba yiru? Nge a kpikiru su suru ita wunɛn yibɛrɛban sɔ̃. Nge bararu garu tu pusi wunɛn tem sɔɔ sɔ̃ɔ ita. Tɛ̃, a bwisikuo kpa a man sɔ̃ ye kon da n wi u man gɔrima sɔ̃. 14Yera Dafidi u Gadi wisa u nɛɛ, nuku sankira bakana nu man deema mi. N buram bo Yinni Gusunɔ u man sɛɛyasia ye tɔnu koo ka man sɛɛyasia. Domi win wɔnwɔnda kpã. 15Ma Yinni Gusunɔ u dera barara pusi saa dɔma ten bururun di n ka girari sɔ̃ɔ ita ye. Ma tɔmbu nɔrɔbun suba wata ka wɔkuru (70.000) ba gbisuka Isirelin tem kpuro sɔɔ. 16Saa ye Yinni Gusunɔn gɔrado u sɔɔru kpa u ka Yerusalɛmu kpeerasia, yera Yinni Gusunɔ u gɔ̃ru gɔsia u wahala baka ye yɔ̃rasia. Ma u gɔrado wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ya tura mɛ. A wunɛn nɔma wĩɔ minin di. Saa ye sɔɔ, gɔrado wi, u wãawa Arafuna Yebusin doo soo yerun bɔkuɔ. 17Sanam mɛ Dafidi u gɔrado wi wa wi u tɔmbu goomɔ yera u nɛɛ, nɛna na tore. Tɔn beni ba ǹ gãanu kue. Yen sɔ̃, a de a man nɔma doke nɛ ka nɛn yɛnugibu. 18Yen dɔma tera Gadi u da Dafidin mi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a Yinni Gusunɔ yãku yeru kuo Arafuna Yebusin doo soo yeru mi. 19Ma Dafidi u Gadin gari yi wura. U kua nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua. U da mi. 20Yera Arafuna u mɛɛra gunguru wɔllun di u wa wee, sina boko ka win sina asakpɔbu ba wee, yera u sarama ka duka u da u nùn yiira u wuswaa tem girari. 21Ma u Dafidi bikia u nɛɛ, yinni, mba n kua a ka sisi nɛn mi. Dafidi u nùn wisa u nɛɛ, na nawa n ka wunɛn doo soo yee te dwe kpa n Yinni Gusunɔ yãku yeru bania mi. Kpa bara te ta pusa bɛsɛn tem sɔɔ mi, tu doona. 22Yera Arafuna u Dafidi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a batuma ye suo kam, kpa a yãkunu ko mi, ni a kĩ. Kɛtɛba wee, yi kaa ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko, kpa yin sugu ka yin kɛkɛban dãnu nu ko yãku dãa. 23Ye kpurowa durɔ wi, u sina boko kã, ma u maa nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔ wunɛn Yinni, u ka nun nɔnu geu mɛɛri. 24Adama sina boko u nɛɛ, aawo, kon batuma ye dwewa ka nɛn gobi. Na ǹ Gusunɔ nɛn Yinni yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kuammɛ ka gãa ni nu ǹ man gãanu diiri. Ma Dafidi u batuma ye ka kɛtɛ be dwa ka sii geesun gobi weeraakuru. 25Ma u yãku yee te kua batuma mi. U yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kua ka sere maa siarabun yãkunu. Saa yera Yinni Gusunɔn mɔru ya sure. Ma bara te, ta doona tem min di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\