Samuɛli II 3

1Sɔɔlun yɛnugibu ba ka Dafidi yibɛrɛ tɛɛru kua n tɛ. Ma Sɔɔlun yɛnu ga dam dwiiyamɔ ga dɔɔ, adama Dafidiguu ga dam sosimɔwa ga dɔɔ. 2Saa ye sɔɔ, Dafidi u bibu nɔɔba tia mara Heboroniɔ. Ben gbiikoowa Amɔɔ. Win mɛrowa Akinɔamu, Yisirɛɛligii. 3Yirusewa Kileabu. Win mɛrowa Abigali, Nabali Kaamɛligiin gɔmini. Itasewa Abusalɔmu. Win mɛrowa Maaka, Talimai Gesuriban sina bokon bii. 4Nnɛsewa Adoniya. Win mɛrowa Hagiti. Nɔɔbusewa Sefatia. Win mɛrowa Abitali. 5Nɔɔba tiasewa maa Yitereamu. Win mɛrowa Egila. 6Saa ye tabu wãa Dafidin yɛnu ka Sɔɔlun yɛnun baa sɔɔ, Abinɛɛ u ka Sɔɔluba yɔ̃rawa dim dim. 7Adama sɔ̃ɔ teeru Isi Bosɛti u Abinɛɛ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, mban sɔ̃na a ka nɛn tundo Sɔɔlun kurɔ Risipa, Ayan bii kpuna. 8Ma Isi Bosɛtin gari yi, yi Abinɛɛ dua. Ma u nɛɛ, a tamaa na sãawa nge Yudan wirugii be ba Sɔɔlu seesimɔ? Wee, sere ka tɛ̃, nɛna na wunɛn tundo Sɔɔlun yɛnugibu ka win bɔrɔba durom kuammɛ. Yen biru na ǹ wure n nun Dafidi nɔmu sɔndia. Yera tɛ̃ a man gerusimɔ kurɔ winin sɔ̃? 9Ǹ n mɛn na, Gusunɔ u man kua ye u kĩ nà kun ka Dafidi yɔ̃re kpa n de Gusunɔ u win nɔɔ mwɛɛru yibia te u nùn kua, 10ye u nɛɛ u koo bandu wuna saa Sɔɔlun bweserun di u tu Dafidi wɛ̃ kpa u n sãa sunɔ Isireliba ka Yudaban tem kpuro sɔɔ. 11Saa ye sɔɔ, Isi Bosɛti kun maa gãanu gerua. Domi Abinɛɛn gari yi, yi nùn bɛrum mwa. 12Yera Abinɛɛ u Dafidi sɔmɔbu gɔria Heboroniɔ u nɛɛ, wara u tem mɛ mɔ. Yen sɔ̃, u be ka man arukawani bɔkuo. Ko na n wãa ka wi, kpa n de Isireliba kpuro bu wura win mi gia. 13Ye sɔmɔ be, ba tura mi, ba Dafidi gari yi saaria. Yera u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ya wã, kon ka be nùn arukawani bɔke. Adama gãa teena na nùn bikiamɔ. Niya u gina man Mikali, Sɔɔlun bii mwaama su sere waana nɛ ka wi. 14Ma Dafidi u Isi Bosɛti sɔmɔbu gɔria bu nùn sɔ̃ bu nɛɛ, bu be nùn win kurɔ Mikali wɛ̃ɛma wìn dokuru u raa kɔrua ka Filisitiban sen sarusu wunɔbu (100) si ba nùn bikia. 15Yera Isi Bosɛti u dera ba kurɔ wi mwaama Patiɛli, Laisin biin min di mi u mɔre. 16Ma Patiɛli wi, u Mikali swĩi u sumɔ sere ba ka tura Bahurimuɔ. Ma Abinɛɛ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a den gɔsiro. Yera u gɔsira u wura win yɛnuɔ. 17Yen biru Abinɛɛ u Isireliban guro gurobu mɛnna u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Dafidiwa i raa kĩ u n sãa bɛɛn sina boko. 18Yen sɔ̃ tɛ̃, i nùn koowo sunɔ. Domi Yinni Gusunɔ u raa gerua u nɛɛ, saa win bɔ̃ɔ Dafidin nɔman diya u koo win tɔmbu Isireliba yakia Filisitiban nɔman di ka sere maa ben yibɛrɛ be ba tien nɔman di. 19- 20Ma Abinɛɛ u da u Bɛnyamɛɛba be ba sãa Sɔɔlun bweseru deema u bu gari yi sɔ̃ɔwa. Ma ba tɔmbu yɛndu gɔsa ba nùn yɔ̃siri ba da Dafidin mi. Ye ba tura mi, yera u Dafidi sɔ̃ɔwa kpuro ye Isireliba ka Bɛnyamɛɛba ba gɔ̃ru doke bu ko. Ma Dafidi u bu tɔ̃ɔ baka dim kua. 21Yen biruwa Abinɛɛ u maa Dafidi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yinni sina boko, kon se n da n Isireliba kpuro mɛnna kpa bu ka nun arukawani bɔke ba n ka wunɛn gari sɔmburu mɔ̀. Kpa a n bandu dii be sɔɔ, a n mɔ̀ ye a kĩ. Yen biru Dafidi u dera Abinɛɛ u gɔsira u da win yɛnuɔ ka bɔri yɛndu. 22Saa ye sɔɔ, Dafidin tabu kowobu ba gabu wɔraa da, ma ba dukia baka gurama ba ka wee. N deema Dafidi u dera Abinɛɛ u gɔsira win yɛnuɔ ka bɔri yɛndu saa Heboronin di. 23Sanam mɛ Yoabu ka tabu kowo be, ba tunuma yɛnuɔ, yera ba bu Abinɛɛn labaari sɔ̃ɔwa. Ba nɛɛ, Abinɛɛ, Nɛrin bii, u na Dafidi sina bokon mi. Adama Dafidi u nùn deri u doona ka bɔri yɛndu. 24Yera Yoabu u da u sina boko deema u nɛɛ, mban sɔ̃na a kua mɛ. Ye Abinɛɛ u na wunɛn mi, ma a nùn deri u doona ka bɔri yɛndu? 25Wunɛn tii a Abinɛɛ wi yɛ̃. A yɛ̃ ma u nawa u ka nun nɔni wɔ̃ke kpa u ka gia ye a mɔ̀ kpuro. 26Ye Yoabu u gari yi gerua u kpa, yera u doona Dafidin min di, ma u sɔmɔbu gɔra ba Abinɛɛ naa swĩi, ba nùn naamwɛ Siran dɔkɔwɔ. Ma ba dera u gɔsirama. Adama Dafidi u ǹ yeniba kpuro yɛ̃. 27Saa ye Abinɛɛ u gɔsirama Heboroniɔ, yera Yoabu u nun soka wuun gbãrarun kɔnnɔn bee tiaɔ, u kua nge u kĩ u nùn gari asirigii sɔ̃. Ma u nùn wobu sɛ̃u sɔka nukurɔ u go. Nge mɛya u ka mɔru kɔsia yèn sɔ̃ u win wɔnɔ Asaɛli go. 28Yen biruwa Dafidi u ye nua, ma u nɛɛ, nɛn bandu ta dɛɛre Yinni Gusunɔn wuswaaɔ, nɛn tii na maa dɛɛre, Abinɛɛ, Nɛrin biin yɛm mɛ ba yarin sɔ̃. 29Yen sɔ̃, Gusunɔ u de mu wɔri Yoabun wirɔ ka sere maa win bweserɔ. Kpa win bweseru sɔɔ, goo u n da n yɛm wĩimɔ, ǹ kun mɛ u n bara disigiru mɔ, ǹ kun mɛ u n sãa yɛmɔ, ǹ kun mɛ u gbi tabu sɔɔ, ǹ kun mɛ u dĩanu bia u di. 30Nge mɛya Yoabu ka win wɔnɔ Abisai ba ka Abinɛɛ go yèn sɔ̃ u ben wɔnɔ Asaɛli go tabu sɔɔ Gabaoniɔ. 31Ma Dafidi u Yoabu ka tɔn be ba wãa mi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i bɛɛn yãa ni i doke mi kasukuo kpa i saakiba dewe nuku sankiranun sɔ̃, kpa i Abinɛɛn gɔɔ swĩ. Ma wi, Dafidin tii, u goo te swĩi ye ba ka tu dɔɔ bu sike. 32Ma ba Abinɛɛn goo te sikua Heboroni mi. Yera wi Dafidi sina boko u wura kua ka dam siki ten mi. Ma tɔn be ba wãa mi, ba swĩ. 33Win gɔɔ wuri sɔɔ u nɛɛ, Abinɛɛ, mban sɔ̃na a gu nge tɔn gowo. 34Ba ǹ nun mwɛ ba nɔma ka naasu bɔkue. A wɔruma a gu nge wi tɔn kɔ̃soba so ba go. Yera tɔmbu kpuro ba kpam wure ba swĩ. 35Yen biru ba maa na ba Dafidi nukuru yɛmiasia ba nɛɛ, u dio. Adama u yina, domi u Yinni Gusunɔ nɔɔ mwɛɛru kua u nɛɛ, Gusunɔ u nùn kua ye u kĩ, ù n di sɔ̃ɔ u sere du. 36Ma tɔmbu kpuro ba wa ye Dafidi sina boko u kua ma ya bu dore. 37Dafidin tɔmbu ka Isireliba kpuro gesi, ba gia ma n ǹ ka win yɛ̃ru ba ka Abinɛɛ, Nɛrin bii go. 38Ma sina boko u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i n yɛ̃ ma tɔn bokowa u gu mi gisɔ Isireliɔ. 39Wee, na ǹ dam mɔ, baa mɛ ba man gum tãre wirɔ na ka kua sunɔ. Seruyan bibu ba man bɔbunu kere. Yen sɔ̃, Gusunɔ u tɔn kɔ̃so nùn win nuku kɔ̃suru kɔsie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\