Gɔrobun Kookoosu 1

1Teofiru nɛgii, nɛn tire gbiikiru sɔɔ na kpuro yorua ye Yesu u kua ka ye u keu koosia saa mìn di u win sɔmburu torua 2sere u ka wura Gusunɔ wɔllɔ, ye u win gɔro be u gɔsa wooda wɛ̃ u kpa ka Hunde Dɛɛron dam. 3Sɔ̃ɔ weeru win tiin gɔɔn biru, u win tii bu sɔ̃ɔsi nɔn dabiru. Sɔ̃ɔsi bi, bu sãa seeda ye ya kun sika mɔ ma u wasi. Ba nùn wa, u maa bu Gusunɔn bandun gari tubusia. 4Sɔ̃ɔ teeru, sanam mɛ Yesu u ka bu dimɔ sannu, u bu sɔ̃ɔwa bu ku raa doona Yerusalɛmun di, adama bu sina bu win Baaban nɔɔ mwɛɛru ma, tèn gari u raa bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 5Yohanu u raa tɔmbu batɛmu kua ka nim, adama sɔ̃ɔ mɛɛ te sɔɔ, Hunde Dɛɛrowa ba koo ka bɛɛ batɛmu ko. 6Ma be ba mɛnnɛ mi, ba nùn bikia ba nɛɛ, Yinni saa yeni sɔɔra kaa wunɛn bandu swĩi Isireliɔ? 7U bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n ǹ bɛɛn baa i n ka tɔ̃ru yɛ̃ ǹ kun mɛ saa ye Gusunɔ Baaba u yii ka win tiin yiiko. 8Adama i ko i dam mwa sanam mɛ Hunde Dɛɛro u dua bɛɛ sɔɔ. I ko n sãa nɛn seeda diobu Yerusalɛmuɔ, ka Yudea kpuro sɔɔ, ka maa Samariɔ, ka sere sere tem nɔrɔ. 9Ye Yesu u gari yi gerua u kpa, ba nùn mɛɛra u suara wɔllɔ, ma guru wira nùn berua ben wuswaaɔ. 10Nge mɛ ba nùn mɛɛra swee u doonɔ wɔllɔ, yera suaru sɔɔ tɔn durɔbu yiru gabu be ba yabe kpikinu sebua, ba bu kure. 11Ba nɛɛ, bɛɛ Galilegibu mban sɔ̃na i yɔ̃ i wɔllu mɛɛra. Yesu wi, wi u suara wɔllɔ bɛɛn min di, u koo kpam wurama nge mɛ i wa u dɔɔ wɔllɔ. 12Sanam mɛya gɔro be, ba gɔsirama Yerusalɛmuɔ saa guu ten wɔllun di te ba ra soku Olifi, te ta wãa kilo tian saka wuu bɔkɔ gen min di. 13Ye ba Yerusalɛmu dua, ba da gidambisa yen wɔllɔ, mi ba raa wãa. Piɛɛ wãa mi, ka Yohanu ka Yakɔbu ka Andere ka Filipu ka Tomaa ka Baatelemi ka Mateu ka Yakɔbu Alufen bii ka Simɔɔ wi u win tem gari kĩ ka Yudu Yakɔbun bii. 14Ka gɔ̃ru teuwa tɔn be kpuro ba ra n mɛnnɛ ba n kanaru mɔ̀ ka tɛmanabu ka kurɔbu gabu ka Maari Yesun mɛro ka maa Yesun wɔnɔbu. 15Sɔ̃ɔ mɛɛrun biru naanɛ dokeoba kpam mɛnna. Ben geera dɔɔ nge wunaa teeru, ma Piɛɛ u seewa u yɔ̃ra ben suunu sɔɔ u nɛɛ, 16nɛgibu, Gusunɔn gari yi ǹ koo ko yi kun koore, yi Hunde Dɛɛro u gerua saa Dafidin nɔɔ sɔɔn di Yudasin sɔ̃, wi u kua durɔ ben swaa gbio be ba Yesu mwa. 17Yudasi wi, u raa sãa bɛsɛn turo, u raa maa nɔmu mɔ bɛsɛn sɔmburu sɔɔ. 18Gobi yi u wa win kom kɔ̃sum sɔ̃ mi, u ka yi tem dwa, ma u wɔruma u kibari u kura, ma win nuki kpuro yara. 19Tɔmbu kpuro be ba wãa Yerusalɛmuɔ ba gari yi nua. Yen sɔ̃, ben barum sɔɔ ba tem mɛ soka Akedama. Yĩsi ten tubusiana, tem yɛmgim. 20Domi ba yorua Dafidin womusun tirerɔ ba nɛɛ, "A de win wãa yeru tu ko bansu. Goo u ku maa sina mi." Ba maa yorua, "A de goo u ko win kɔsire sɔmburu sɔɔ." 21- 22Ǹ n mɛn na, n weenɛ su Yudasin kɔsire gɔsi, u n sãa Yinni Yesun seebu gɔrin din seeda dio ka bɛsɛ sannu. N weenɛ yɛ̃ro wi, u n sãa ben turo be ba sun swĩi sanam mɛ Yesu u ka sun wãa, saa mìn di Yohanu u nùn batɛmu kua sere u ka wura wɔllɔ. 23Ma ba durɔbu yiru gabu gɔsa, ben turon yĩsira Yosɛfu, wi ba mɔ̀ Baasaba, ǹ kun mɛ Yusitu, yirusen yĩsira Matiasi. 24- 25Ma ba kanaru kua ba nɛɛ, Yinni wunɛ wi a tɔmbu kpuron gɔ̃rusu yɛ̃, a sun sɔ̃ɔsio wi a gɔsa wunɛn gɔro be yiru ye sɔɔ u ka sɔmbu te sua te Yudasi u deri u wigiru doona. 26Ma ba tɛtɛ toba ma Matiasi u tɛtɛ di ma ba nùn doke gɔrobu wɔkura tia yen wuuru sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\