Gɔrobun Kookoosu 10

1Tabu sunɔ goo u wãa Sesareɔ tabu kowobun wuuru sɔɔ te ba ra nɛɛ Italigiru, win yĩsira Kɔɔnɛru. 2Durɔ wi, u Gusunɔ nasie too, wi ka win yɛnugibu kpuro ba Gusunɔ sãamɔ. U ra kanaru ko, u ra maa Yuuban sãarobu somi gem gem. 3Sɔ̃ɔ teeru, kɔba itan saka, u Gusunɔn gɔrado wa kãsiru sɔɔ, u na win mi u nùn soka u nɛɛ, Kɔɔnɛru. 4U gɔrado wi nɔni girari tii tii ka bɛrum u nɛɛ, mba n kua yinni. Gɔrado nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔ u wunɛn kanaru mwa, u maa wunɛn sɔm geenu wa ma u nun yaaya. 5Tɛ̃, a gabu gɔrio Yopeɔ bu durɔ goo sokuma wi ba ra nɛɛ Simɔɔ, wi ba maa mɔ̀ Piɛɛ. 6U sãawa sɔɔ yana kowo goon yɛnuɔ wi ba mɔ̀ Simɔɔ. Win dira wãa nim wɔ̃kun bɔkuɔ. 7Ye wɔllun gɔrado wi, u ka nùn gari kua u doona u kpa, Kɔɔnɛru u win sɔm kowobu yiru soka ka tabu kowo be ba ra n wãa win bɔkuɔn turo wi u Gusunɔ nasie. 8U bu ye kpuro tubusia, ma u bu gɔra Yopeɔ. 9Yen sisiru saa ye ba wãa swaaɔ ma ba Yope turuku kooma, Piɛɛ u yɔɔwa dii tɛɛra wɔllɔ sɔ̃ɔ sɔɔn saka u ka kanaru ko. 10N deema gɔ̃ɔra wi mɔ̀ ma u kĩ u di. Ye ba nùn doo kuammɛ yera u kãsa. 11U wa Gusunɔ wɔlla wukiara ma beku te ta sãare gɔ̃gɔ bɔkɔ ta sarama, ba ten goonu nnɛ dɛria. 12Te sɔɔ, yɛɛ bwese bwesekawa wãa mi, yi yi naasu nnɛ mɔ ka yi yi kabirimɔ ka gunɔsu. 13Ma Piɛɛ u nɔɔ gagu nua ga nɛɛ, Piɛɛ a seewo a ye go a tem. 14Adama Piɛɛ u nɛɛ, aawo pai Yinni, na ǹ yaa seserugia diire. 15Nɔɔ ge, ga kpam gerua ga nɛɛ, ye Gusunɔ u sokumɔ diira a ku maa ye garisi seseru. 16Nge mɛya n kua sere nɔn ita. Yande beku te, ta wura wɔllɔ. 17Ma Piɛɛ u biti soora u tii bikia, mba kãsi ten tubusianu. Saa yera Kɔɔnɛrun gɔro be ba raa Simɔɔn yɛnu bikiamɔ, ba gu kamɛ ba yɔ̃ gen kɔnnɔwɔ. 18Ba yɛnugibu nɔɔ kɔ̃ ba bikia sɔɔ goo ù n wãa mi, wi ba ra soku Simɔɔ Piɛɛ. 19Sanam mɛ Piɛɛ u kãsi te bwisikumɔ, Hunde Dɛɛro nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n wee, tɔmbu ita gaba nun bikiamɔ. 20A seewo a sara a bu yɔ̃siri a ku diriri domi nɛna na bu gɔrima. 21Ma Piɛɛ u sara u da ben mi u nɛɛ, nɛna durɔ wi i kasu. Mba i kasum na. 22Ba nɛɛ, Kɔɔnɛru tabu sunɔwa nun kasu, wi u sãa geegii u Gusunɔ sãamɔ ma Yuuba kpuro ba win seeda gea dimɔ. Wɔllun gɔrado dɛɛro goowa nùn sɔ̃ɔwa u nun kasusio kpa u wunɛn nɔɔn gari nɔ. 23Yera Piɛɛ u durɔ be duusia yɛnuɔ u bu yaarɛ kua. Yen sisiru u ka bu swaa wɔri, ma Yopen naanɛ dokeobu gaba maa nùn yɔ̃siri. 24Yen sɔ̃ɔ itaseru ba Sesare tura, ba deema Kɔɔnɛru u win dusibu ka win bɔrɔba mɛnnɛ u ka bu mara. 25Saa ye Piɛɛ u yɛnu ge duɔ, Kɔɔnɛru u ka nùn yinnɔ da u nùn kpuna. 26Adama Piɛɛ u nùn seesia u nɛɛ, a seewo, domi nɛn tii tɔnuwa. 27Saa ye u ka Kɔɔnɛru gari mɔ̀, u dua dirɔ u wa wee tɔn dabinu mɛnnɛ. 28Ma u nɛɛ, bɛɛn tii i yɛ̃ ma Yuuban wooda ya yina Yuu u ka tɔn tuko mɛnna ǹ kun mɛ u da win yɛnuɔ. Adama Gusunɔ u man sɔ̃ɔsi ma n ǹ weenɛ n goo soku disigii. 29Yen sɔ̃na na ǹ gafara kasu na na yande ye i man soka. Tɛ̃, na bɛɛ kanamɔ, i man sɔ̃ɔwɔ mban sɔ̃na i man kasusia. 30Kɔɔnɛru u nɛɛ, gisɔ sɔ̃ɔ nnɛn amadaare, na kɔba itan kanaru mɔ̀ nɛn dirɔ. Suaru sɔɔ durɔ goo u yɔ̃ra nɛn wuswaaɔ u yaberu sebua ta ballimɔ. 31Ma u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛ, Gusunɔ u nɛn kanaru nua, u maa nɛn kɛ̃nu yaaya ni na ra bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbu kɛ̃. 32N goo gɔrio Yopeɔ u man Simɔɔ Piɛɛ sokuama wi u sãa sɔɔ yana kowo goo wi ba mɔ̀ Simɔɔn yɛnuɔ nim wɔ̃kun bɔkuɔ. 33Yen sɔ̃na na nun gɔria yande, a maa kua ye a ka na fuuku. Tɛ̃ bɛsɛ kpuro sa wãa mini Gusunɔn wuswaaɔ su ka nɔ ye Yinni u nun sɔ̃ɔwa a sun sɔ̃. 34Ma Piɛɛ u gari sua u nɛɛ, tɛ̃ na gia ka gem ma Gusunɔ u tɔmbu kpuro garisi tia. 35Baawure wi u nùn nasie ma u mɔ̀ dee dee, u ra yɛ̃ro wure baa ǹ n bwese teren na. 36Bɛɛ i Labaari gea yɛ̃ ye u dera ba Isireliba waasu kua, ye n sãa alafian gari saa Yesu Kirisin min di wi u sãa tɔmbu kpuron Yinni. 37I maa yɛ̃ ye ya koora Yudea kpuro sɔɔ, ye ya torua Galileɔ, sanam mɛ Yohanu u win batɛmun gari waasu kua u kpa. 38I Yesu Nasarɛtigiin baaru yɛ̃ nge mɛ Gusunɔ u nùn Hunde Dɛɛro ka dam wɛ̃. U da baama kpuro u sɔm geenu kua u tɔmbu bɛkia be Setam u dam dɔre, domi Gusunɔ wãa ka wi. 39Bɛsɛ sa sãa yen seeda diobu ye u kua Yuuban baru kpaanɔ ka Yerusalɛmuɔ. Ba maa nùn kpare dãa bunanaru wɔllɔ ba go. 40Adama sɔ̃ɔ itase Gusunɔ u nùn seeya gɔrin di, ma u dera u tii sɔ̃ɔsi. 41N ǹ maa mɔ tɔmbu kpurowa ba nùn wa ma n kun mɔ bɛsɛ seeda diobu tɔna be Gusunɔ u gɔsa yellun di, bɛsɛ be sa di sa nɔra ka wi win seebu gɔrin din biru. 42Ma u sun yiire su win gari tɔmbu waasu kua kpa su seeda di ma wiya Gusunɔ u kua wasobu ka gɔribun siri kowo. 43Gusunɔn sɔmɔbu kpuron gari yi win seeda dimɔ ma baawure wi u nùn naanɛ doke u koo win toranun suuru wa win yĩsirun sɔ̃. 44Saa ye Piɛɛ u gari mɔ̀, Hunde Dɛɛro u sarama ben baawure sɔɔ be ba gari yi swaa daki. 45Yuuban naanɛ dokeo be ba da mi ka Piɛɛ sannu, ba biti soora yèn sɔ̃ Gusunɔ u maa win Hunde Dɛɛro tɔn tukobu wɛ̃. 46Domi ba nua tɔn be, ba ka barum tukum gari mɔ̀ ba Gusunɔ siaramɔ. Piɛɛ u bikia u nɛɛ, 47goo koo kpĩ u yina bu ka bu nim batɛmu ko bè sɔɔ Hunde Dɛɛro u dua nge bɛsɛ? 48U yiire bu bu batɛmu ko Yesu Kirisin yĩsiru sɔɔ. Yen biru ba nùn kana u ka bu sina sɔ̃ɔ yiru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\