Gɔrobun Kookoosu 11

1Gɔrobu ka naanɛ dokeobu gabu Yudean tem kpuro sɔɔ ba nua ma tɔn tukobu ba maa Gusunɔn gari nua ba yi wura. 2Sanam mɛ Piɛɛ u wura Yerusalɛmuɔ, Yuuban naanɛ dokeobu ba nùn taarɛ wɛ̃. 3Ba nɛɛ u dua tɔn tukobun yɛnuɔ be ba ǹ bango kue, ma u yaa dibu di ka be sannu. 4Yen sɔ̃na Piɛɛ u bu gari yi tubusia saa yin toren di sere ka yin nɔrɔ. 5U nɛɛ, sanam mɛ na wãa Yope maroɔ, ye na kanaru mɔ̀ sɔ̃ɔ teeru na kãsiru wa. Na bekuru wa te ta sãa nge gɔ̃gɔ bɔkɔ ta sarama Gusunɔ wɔllun di, ba ten goonu nnɛ dɛrie ma ta yɔ̃ra nɛn bɔkuɔ. 6Ye na tu nɔni girari na mɛɛra na yɛɛ naasu nnɛgii wa, ka gberun yɛɛ ka yɛɛ yi yi ra kabiri ka maa gunɔsu. 7Ma na nɔɔ gagu nua ga man soka ga nɛɛ, n seewo n go kpa n tem. 8Adama na nɛɛ, aawo pai Yinni, na ǹ yaa seserugia diire. 9Na kpam nɔɔ ge nua saa wɔllun di ga nɛɛ, n ku gãanu soku seseru ni Gusunɔ u sokumɔ diira. 10Yabu yeni ya koorawa nɔn ita, yen biru ya kpam wura wɔllɔ. 11Saa ye sɔɔ mii mii, durɔbu ita be ba man gɔriama saa Sesaren di ba tunuma yɛnu mi na wãa. 12Hunde Dɛɛro u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n ka bu doo, n ku diriri. Bɛsɛgibu nɔɔba tia beni ba man yɔ̃siri ma sa dua durɔ win yɛnuɔ. 13U sun sɔ̃ɔwa nge mɛ u wɔllun gɔrado wa u yɔ̃ win dirɔ u nɛɛ, u goo gɔrio Yopeɔ u ka Simɔɔ sokuma wi ba maa mɔ̀ Piɛɛ. 14Wiya u koo nùn gari sɔ̃ yi yi koo de wi ka win yɛnugibu bu faaba wa. 15Ye na nɛn waasu torua Hunde Dɛɛro u sarama be sɔɔ nge mɛ u kua bɛsɛ sɔɔ dɔma te. 16Yera na Yinnin gari yaaya yi u nɛɛ, Yohanu u ka nim batɛmu kua, adama ba koo bɛɛ batɛmu ko ka Hunde Dɛɛro. 17Ǹ n mɛn na, Gusunɔ ù n bu kɛ̃ru kã tèn bweseru u sun kã sanam mɛ sa Yinni Yesu Kirisi naanɛ doke, wara nɛ n ka Gusunɔ swaa ganɛ. 18Ye ba gari yi nua, ba ben sikirinɔ mari, ma ba Gusunɔ siara ba nɛɛ, Gusunɔ maa tɔn tukobu ayeru wɛ̃ bu ka gɔ̃ru gɔsia, kpa ba n wãaru mɔ. 19Naanɛ dokeobu be ba raa yarina baama kpuro nɔni swãarun sɔ̃ te ta seewa sanam mɛ ba Etiɛni go, ben gaba da sere tem mɛ ba sokumɔ Fɛnisi ka maa tem bureru garu sɔɔ te ba sokumɔ Sipu, ka maa wuu gagun mi ge ba sokumɔ Antiɔsi, ba Labaari gea kparamɔ, Yuuba tɔnawa ba sɔ̃ɔmɔ. 20Adama naanɛ dokeobu gabu be ba Antiɔsi da saa Sipu ka Sirɛnin di, ba maa tɔn tukobu Yinni Yesun Labaari gea ye waasu kua. 21Yinni Gusunɔn dam mu wãa ka be, ma tɔn dabinu nu gari yi naanɛ doke ma nu gɔ̃ru gɔsia nu wura Yinnin mi. 22Yen labaari ya Yesun yigbɛru deema te ta wãa Yerusalɛmuɔ, ma ba Baanabasi gɔra Antiɔsi mi. 23Sanam mɛ u tura mi, ye u wa nge mɛ Gusunɔ u tɔn be durom kua, win nukura dora. Ma u bu dam kã ba n ka Yinni maninɛ ka ben gɔ̃rusu kpuro, 24domi u sãa tɔn geo u Hunde Dɛɛro yiba ma win naanɛ dokebu kpã. Ma tɔn dabinu tii Yinni wɛ̃. 25Yen biru u Taasi da u ka Sɔɔlu kasu. 26Ye u nùn wa u ka nùn da Antiɔsi mi. Be yiru ba sina mi wɔ̃ɔ gira ba mɛnna ka Yesun yigbɛrugibu ma ba tɔn dabinu Gusunɔn garin keu sɔ̃ɔsi. Antiɔsi miya ba gbia ba naanɛ dokeobu soka Kirisigibu. 27Saa ye sɔɔra Gusunɔn sɔmɔbu gaba Antiɔsi da saa Yerusalɛmun di. 28Ben turo, wi ba sokumɔ Agabusi, u seewa u yɔ̃ra mɛnnɔ sɔɔ, ma u Gusunɔn gari gerua ka Hunde Dɛɛron somiru u nɛɛ, gɔ̃ɔ bakara koo ko handunia kpuro sɔɔ. Nge mɛya ta maa kua tem yɛ̃ro Kolodun waati. 29Yera naanɛ dokeobu ba gɔ̃ru doke bu kɛ̃ru mɔrisia nge mɛ ben baawuren mɔra nɛ, bu ka naanɛ dokeobu somi be ba wãa Yudeaɔ. 30Ma ba kua mɛ, ba dera Baanabasi ka Sɔɔlu ba ka tu da guro gurobun mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\