Gɔrobun Kookoosu 12

1Sanam mɛ sɔɔra sina boko wi ba sokumɔ Herodu, u Yesun yigbɛrun tɔmbu gabu nɔma doke u ka bu nɔni sɔ̃. 2Wiya dera ba Yakɔbu, Yohanun mɔɔ mwa ba go ka takobi. 3Ye u wa ma n Yuuba dore, u maa Piɛɛ mwa. N wee saa ye, pɛ̃ɛ ye ba ǹ seeyatia doken tɔ̃ɔ bakara. 4Ye ba nùn mwa ba kpa, ba nùn pirisɔm doke ma tabu kowobu wɔkura nɔɔbu ka tia ba nùn kɔ̃su. Ba bu yi nnɛ nnɛ. Herodu u gɔ̃ru doke u nùn siri tɔmbun wuswaaɔ Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakarun biru. 5Ba Piɛɛ nɛni pirisɔm sɔɔ, adama Yesun yigbɛrugibu ba kanaru mɔ̀ gem gem win sɔ̃ Gusunɔn mi. 6Tɔ̃ɔ te Herodu u kĩ u nùn yara pirisɔm di u ka da tɔmbun mi, ten wɔ̃kuru Piɛɛ u dweeya tabu kowobu yirun suunu sɔɔ. Ba nùn bɔkua ka yɔni yiru, ma kɔ̃sobu gaba maa wãa pirisɔm kɔnnɔwɔ. 7Suaru sɔɔ Yinnin gɔrado u kurama ma pirisɔm dii te, ta yam burura. Gɔrado wi, u Piɛɛ so yɛ̃saɔ u nùn yamia u nɛɛ, u seewo fuuku fuuku. Mii mii yɔni yi, yi wɔruma win nɔman di. 8Ma gɔrado u nɛɛ, a wunɛn yaberu sebuo kpa a wunɛn salubata doke. Piɛɛ u kua mɛ, ma gɔrado u kpam nɛɛ, a wunɛn gɔ̃gɔ wukirio kpa a man swĩi. 9Piɛɛ u yara u nùn swĩi, adama u tamaa u dosimɔwa, u ǹ yɛ̃ ye gɔrado u mɔ̀ n sãawa gem. 10Ba pirisɔm kɔ̃so gbiikobu sarari ka yiruse, ma ba gambo sisugia tura ye ya wãa wuun bera gia. Yeya ya kɛniara ka tii ma ba yara ba swaa doo kamɛ, ba gu swĩi. Ma gɔrado wi, u Piɛɛ deri suaru sɔɔ. 11Sanam mɛ sɔɔra Piɛɛ u tuba ye n nùn deema. Ma u tii sɔ̃ɔwa u nɛɛ, tɛ̃ na gia ma geema. Yinni Gusunɔwa u win gɔrado gɔrima u ka man yakia Herodun nɔman di, ka maa ye kpuron di ye Yuuba ba kĩ bu man kua. 12Ye gari yi, yi nùn yeeri yi kpa, u da Maarin yɛnuɔ wi u sãa Yohanu Maakun mɛro. Tɔn dabinu mɛnnɛ mi, ba kanaru mɔ̀. 13Piɛɛ u gambo so yɛnu kɔnnɔwɔ ma kurɔ sɔm kowo goo wi ba ra soku Roda, u da u swaa daki. 14Ye u Piɛɛn nɔɔ tuba nuku dobu kun dere u gambo kɛniɛ, ma u duka gɔsira dirɔ u bu sɔ̃ɔwa ma Piɛɛwa wãa kɔnnɔwɔ. 15Ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, a wiiramɔwa. Adama u mɔ̀, ka geema ni. Ma ba mɔ̀, win yarowa. 16N deema Piɛɛ u yɔ̃ mi, u gambo soomɔ. Ye ba ye kɛnia, ba nùn tuba, ma ba biti soora. 17U bu marisia ka nɔmu, ma u bu tubusia nge mɛ Yinni Gusunɔ u ka nùn yara pirisɔm di. U nɛɛ, bu gari yi Yakɔbu sɔ̃ ka maa naanɛ dokeo be ba tie. Yen biru u doona u da gam gia. 18Yen sisiru bururu nanda bakabu wãa tabu kowobun suunu sɔɔ. Ba wɔki ba mɔ̀, mana Piɛɛ u doona. 19Herodu u yiire bu nùn kasu, adama ba ǹ nùn wa. Yen sɔ̃na u pirisɔm kɔ̃sobu win gari bikia ma u wooda wɛ̃ bu ka bu da bu go. Yen biru Herodu u seewa Yudean di u da u sina sɔ̃ɔ mɛɛru Sesareɔ. 20N wee Herodu u ka Tirigibu ka Sidonigibu mɔru bara gem gem. Yen sɔ̃na tɔn be, ba kparana ba da win mi sannu. Gbiikaa ba ka Balatu bɔrɔnu kua wi u sãa sina bokon yɛnun sɔm kowobun wirugii. Yen biru ba da Herodun mi bu ka nùn suuru kana, domi ben temgibu ba ben dĩanu waamɔwa saa Herodun tem di. 21Herodu u tɔ̃ru yi te u koo bu wa. Ye tɔ̃ɔ te, ta tura, u win gurumusuru sebua u sina win sina turaru wɔllɔ ma u gari gerubu wɔri. 22Tɔn be, ba nɛɛ, Gusunɔn nɔɔwa mini, n ǹ tɔnuguu. 23Mii mii Yinnin gɔrado u na u Herodu so ma kɔkɔnu na nu win wasi di ma u gu yèn sɔ̃ wi tɔnu, u Gusunɔn yiiko mwa. 24Saa ye sɔɔ, ma Gusunɔn gari yi kpararamɔ yi sosimɔ. 25Ye Baanabasi ka Sɔɔlu ba ben sɔmburu kua ba kpa, ba wura Yerusalɛmuɔ. Ma ba Yohanu Maaku sua, u ka bu da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\