Gɔrobun Kookoosu 13

1Gusunɔn sɔmɔbu ka keu koosiobu gaba wãa Antiɔsin Yesun yigbɛru sɔɔ. Ben yĩsa wee. Baanabasi ka Simɛɔ wi ba sokumɔ tɔn wɔ̃ko, ka Lusiu Sirɛnigii, ka Manahɛni wi ba nɛnua yɛnu teu ka Herodu sina boko, ka maa Sɔɔlu. 2Sɔ̃ɔ teeru durɔ be, ba Yinni Gusunɔ sãamɔ ka nɔɔ bɔkuru sannu, yera Hunde Dɛɛro u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu Baanabasi ka Sɔɔlu wunɔ nɛnɛm bu ka sɔmburu garu ko tèn sɔ̃ u bu soka. 3Yen biru ye ba nɔɔ bɔkuru ka kanaru kpa, durɔ be, ba Baanabasi ka Sɔɔlu nɔma sɔndi wirɔ, ma ba dera ba doona. 4Sanam mɛ Hunde Dɛɛro u bu gɔriɔ, Baanabasi ka Sɔɔlu ba tura wuu gagun mi ge ba ra soku Sɛlɛsi. Min diya ba goo nimkuu dua, ba ka tem bureru garu da te ba ra soku Sipu. 5Sanam mɛ ba tura Sipun wuu gagu sɔɔ ge ba ra soku Salamini, ba Gusunɔn gari waasu kua Yuuban mɛnnɔ yenɔ. Yohanu Maaku u bu yɔ̃siri u ka bu somi. 6Ma ba tem bure baka te kpuro sarari ba tura sere wuuɔ ge ba ra soku Pafɔsi. Miya ba Yuu dobo dobogii goo wa wi u sãa sɔmɔ weesugii. Win yĩsira Bariyesu. 7U wãa ka Seegiu Pɔlusi, Sipun tem yɛ̃ro. Tem yɛ̃ro wi, u sãawa bwisigii, yera u Baanabasi ka Sɔɔlu soka yèn sɔ̃ u kĩ u Gusunɔn gari nɔ. 8Adama dobo dobogii wi, wi ba ra maa soku Elimasi ka Gɛrɛkim u bu yinari. U kookari mɔ̀ u ka tem yɛ̃ro wi gɔsia naanɛ dokebun swaan di. 9Sanam mɛya Sɔɔlu wi ba maa sokumɔ Pɔlu, wi u Hunde Dɛɛro yiba, u dobo dobogii wi nɔni girari 10u nɛɛ, wunɛ wi a taki dibu ka daa kɔ̃sa yiba, wunɛ Setam bii ka gãa geenu kpuron wɛrɔ, sere domma kaa n kasu a Gusunɔn gem gɔsia weesu. 11Tɛ̃, wee, Gusunɔ u koo nun nɔmu tĩi, kaa wɔ̃ko ko, a ǹ maa yam wasi sɔ̃ɔ mɛɛru. Mii mii wɔ̃kora durɔ wi wɔri, u yam bia, ma u sĩimɔ u babi u goo kasu wi u koo nùn nɔmu nɛnɛ. 12Ye tem yɛ̃ro wi, u wa ye n koora, u Yesu naanɛ doke. U biti soora Yinnin swaan garin sɔ̃. 13Yen biru Pɔlu ka win kpaasibu ba goo nimkuu dua Pafɔsin di, ma ba wuu gagu tura ge ba ra soku Periga, Panfilin temɔ. Miya Yohanu u bu deri, u wura Yerusalɛmuɔ. 14Saa Perigan di ba da Antiɔsiɔ, Pisidin temɔ. Tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ ba da Yuuban mɛnnɔ yerɔ, ba sina. 15Ye ba Mɔwisin woodan tirerun gam ka maa Gusunɔn sɔmɔbuginun gam gara ba kpa, mɛnnɔ gen wirugibu ba bu gɔria ba nɛɛ mɛro bisibu, ì n gari gɛɛ mɔ yi yi koo tɔmbu dam kɛ̃ i geruo. 16Pɔlu u seewa u yɔ̃ra u ka bu nɔmu marisia. U nɛɛ, bɛɛ Isireliba, ka bɛɛ be i Gusunɔ nasie, i swaa dakio. 17Gusunɔ bɛsɛ Isireliban Yinni u bɛsɛn sikadoba gɔsa ma u dera ba kua bwese bakaru sanam mɛ ba wãa Egibitin temɔ. Yen biru u bu yara min di ka win dam bakam, 18ma u ka bu tɛmana wɔ̃ɔ weeru gbaburɔ. 19U maa bwesenu nɔɔba yiru kpeerasia Kananin tem sɔɔ, ma u nin tem win tɔmbu wɛ̃ mu n sãa begim. 20Ye kpuro ya kua wɔ̃ɔ nɛɛru ka weeraakuru (450). Yen biru Gusunɔ u bu kparobu wɛ̃ n ka girari Gusunɔn sɔmɔ Samuɛlin waati. 21Yera ba sunɔ bikia ma Gusunɔ u bu Sɔɔlu Kisin bii wɛ̃, saa Bɛnyamɛɛn bweserun di, ma u bandu di wɔ̃ɔ weeru. 22Ma Gusunɔ u nùn bandu yara u Dafidi kɔsire kua, wìn sɔ̃ u seeda di u nɛɛ, u wa ma Dafidi, Isain bii u sãa tɔnu wìn bweseru u kĩ, wi u koo win kĩru kpuro ko. 23Dafidi win bweserun diya, Yesu u yara wi Gusunɔ u kua Isireliban Faaba kowo nge mɛ u nɔɔ mwɛɛru kua. 24Yesu u sere na, Yohanu u Isireliba kpuro waasu kua u bu sɔ̃ɔwa bu gɔ̃ru gɔsia bu batɛmu ko. 25Sanam mɛ Yohanu u win sɔmburu kpeema, u ra nɛɛ, u ǹ sãa wi ba mara, adama yɛ̃ro u koo na win biru wìn baranu u ǹ tura u pota. 26Tɛ̃, mɛro bisibu, bɛɛ Aburahamun bweserun bibu, ka bɛɛ be i Gusunɔ nasie, bɛsɛra ba faaba yen gari gɔriama. 27Domi Yerusalɛmugibu ka ben wirugibu, ba ǹ Yesu wi tuba, ba ǹ maa Gusunɔn sɔmɔbun gari tuba yi ba garimɔ tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru baatere. Adama ba yi yibia sanam mɛ ba Yesu taarɛ wɛ̃. 28Ba ǹ gãanu wa wi sɔɔ, ni nu ka gɔɔ weenɛ, adama ka mɛ, ba nɛɛ, Pilati u nùn goowo. 29Ye ba kpuro kua ba kpa ye ba yorua win sɔ̃, ba nùn sarasia dãa bunanaru wɔllun di, ba kpɛ̃ɛ sikiru sɔɔ. 30Adama Gusunɔ u nùn seeya gɔrin di. 31Sɔ̃ɔ dabinun baa sɔɔ u tii tɔmbu sɔ̃ɔsi be ba nùn swĩima Galilen di ba ka na Yerusalɛmuɔ. Tɔn beya ba tɛ̃ sãa win seeda diobu Isireliban mi. 32Sa maa bɛɛ Labaari gea nɔɔsiamɔ ye ya ka Gusunɔn nɔɔ mwɛɛru yã te u bɛsɛn sikadoba kua. 33Ye kpurowa u sun kua bɛsɛ be sa sãa ben bibu sanam mɛ u Yesu seeya gɔrin di, nge mɛ ba yorua Dafidin womu yiruse sɔɔ, mi Gusunɔ u nɛɛ, "Wuna a sãa nɛn Bii. Gisɔra na kua wunɛn tundo." 34Gusunɔ u raa gerua u koo nùn seeya gɔrin di kpa u ku maa kɔ̃si. Yeya u gerua u nɛɛ, "Kon bɛɛ domaru kua te ta dɛɛre ta ǹ sika mɔ, tèn nɔɔ mwɛɛru na Dafidi kua." 35Yen sɔ̃na u kpam gerua Dafidin womu gagu sɔɔ u nɛɛ, "A ǹ derimɔ wunɛgii wi u naanɛ mɔn wasi yi kɔ̃si." 36Domi Dafidi u kua ye Gusunɔ u himba kua u ko win tiin waati sɔɔ. Yen biru u kpuna u gu ma ba nùn sikua ka win sikadoba sannu ma win wasi kɔ̃sa. 37Adama, wi Gusunɔ u seeya gɔrin di, win wasi kun kɔ̃sa. 38Ǹ n mɛn na nɛgibu, i de i n yɛ̃ ma saa win min diya sa bɛɛ toranun suurun gari nɔɔsiamɔ. 39Wiya maa baawure wi u nùn naanɛ doke yakia kpuron di, ye Mɔwisin wooda kun kpɛ̃ yu ko. 40Yen sɔ̃, i tii laakari koowo, kpa ye Gusunɔn sɔmɔba gerua n ku bɛɛ deema, ye ba nɛɛ, 41"I mɛɛrio, bɛɛ tɔn yaako kowobu, i biti sooro kpa i kam ko. Domi kon gãanu ko bɛɛn nɔni biru ni i ǹ naanɛ mɔ̀ baa goo ù n bɛɛ nu tusia." 42Sanam mɛ Pɔlu ka Baanabasi ba yara mɛnnɔ yerun di, tɔn be, ba bu kanamɔ bu kpam bu gari yi sɔ̃ tɔ̃ɔ wɛ̃rarugii kpaaru sɔɔ. 43Ye tɔmba yara mɛnnɔ yerun di, Yuuba dabiru ka maa tɔn tukobu be ba gɔsira Yuuba, ba Pɔlu ka Baanabasi swĩi. Gɔro be, ba ka bu gari kua ba bu dam kã ba n ka wãa Gusunɔn durom sɔɔ. 44Tɔ̃ɔ wɛ̃rarugii kpaa te sɔɔ, kaa nɛɛ wuu gen tɔmbu kpurowa ba mɛnna bu ka Yinnin gari nɔ. 45Sanam mɛ Yuuba ba tɔn wɔru ge wa, ba nisinu kua. Ba Pɔlun gari siki, ba gari kɔ̃si gerumɔ. 46Adama Pɔlu ka Baanabasi ba gerua ka wɔrugɔru ba nɛɛ, tilasiwa bu bɛɛ Yuuba Gusunɔn gari sɔ̃ gbiikaa. Adama yèn sɔ̃ i yi yina, ma i ǹ tii garisi be ba ka wãaru te ta ku ra kpe weenɛ, n wee, sa ko bɛɛ deri, kpa su da tɔn tukobun mi. 47N wee ye Yinni Gusunɔ sun yiire su ko. U nɛɛ, "Na bɛɛ kua tɔn tukobun yam bururam, kpa i ka faaba da handunian goonu nnɛ kpuro sɔɔ." 48Sanam mɛ tɔn tuko be, ba gari yi nua, ben nukura dora, ma ba Yinnin gari siara. Ma be Gusunɔ u raa gɔsa wãaru te ta ku ra kpen sɔ̃, ba naanɛ doke. 49Ma gari yi, yi nɔɔra bera mi kpuro. 50Adama Yuu be, ba wuun wirugibu ka kurɔ yĩsirugibu be ba Gusunɔ sãamɔ mɔru seeya, ma ba bu kpare bu Pɔlu ka Baanabasi nɔni sɔ̃, ma ba bu gira bera min di. 51Gɔro be, ba bu ben naasun tua kpare, ma ba doona Ikonimuɔ. 52Ka mɛ, naanɛ dokeobu ba nuku dobu mɔ, ba Hunde Dɛɛro yiba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\