Gɔrobun Kookoosu 17

1Nge mɛ ba dɔɔ ba wusu yiru sara si ba sokumɔ Anfipolisi ka Apoloni, ma ba tura Tɛsalonikaɔ mi Yuuba ba mɛnnɔ yeru mɔ. 2Nge mɛ Pɔlun dɔɔnɛ u da mɛnnɔ yeru mi. Ma alusuma itan tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru baatere u ka bu wesiana Gusunɔn gari sɔɔ. 3U bu tubusia ma u bu sɔ̃ɔsi gari yi sɔɔ ma Kirisi wi kun koo ko u kun nɔni swãaru wa kpa u se gɔrin di. U maa bu sɔ̃ɔwa ma Yesu wìn gari u kparamɔ wiya Kirisi wi. 4Be ba nùn swaa daki sɔɔ, gaba gari yi wura, ma ba ka nùn nɔɔ tia kua wi ka Silasi. Mɛya maa tɔn tuko dabinu ba kua be ba Gusunɔn bɛɛrɛ yɛ̃, ka maa tɔn kurɔ dabinu be ba sãa tɔn girobu wuu ge sɔɔ. 5Adama Yuuba ba nisinu seewa ma ba tɔn bɛrɛtɛkɛba mɛnna wuu sɔɔ ba wuu kpuro burina, ma be kpuro ba da Yasonin yɛnuɔ bu wa bu Pɔlu ka Silasi yarama tɔn wɔrun wuswaaɔ. 6Ye ba kun bu wa, ba Yasoni ka naanɛ dokeobu gabu gawa ba ka bu da wuun wirugibun mi. Ba gbãsukumɔ ba mɔ̀, tɔn be, be ba handunia kpuro gɔsikiamɔ, ba maa na mini, 7ma Yasoni u dera ba sɔbia win yɛnuɔ. Be kpuro ba tem yɛ̃ron wooda sankumɔ, ba nɛɛ sina boko goo maa wãa wi ba mɔ̀ Yesu. 8Yuuban gari yi, yi dera tɔn wɔru ge ka wuun wirugii be ba gari yi nua ba burisina. 9Ma ba Yasoni ka naanɛ dokeo be karabun gobi bikia, ma ba dera ba doona. 10Mii mii naanɛ dokeoba dera Pɔlu ka Silasi ba doona Bereɔ wɔ̃kuru. Ye ba tura mi, ba da Yuuban mɛnnɔ yerɔ. 11Tɔn be ba wãa mi, ba laakari mɔ n kere tɔn be ba wãa Tɛsalonikaɔ. Ba gari yi mwa ka nuku dobu. Ba ra Gusunɔn gari wɛ̃ɛri tɔ̃ru baatere bu ka wa ye Pɔlu bu sɔ̃ɔmɔ ǹ n gem na. 12Yen saabuwa ben dabira naanɛ doke, ma Gɛrɛki tɔn kurɔbu gabu be ba yĩsinu yara ba naanɛ doke, ka sere maa tɔn durɔ dabinu. 13Adama sanam mɛ Yuu be ba wãa Tɛsalonikaɔ ba nua ma Pɔlu u maa Gusunɔn gari waasu mɔ̀ Bereɔ, ba da mi, ma ba tɔn wɔru mɔru seeya ba burisina. 14Mii mii naanɛ dokeo be, ba dera Pɔlu da nim wɔ̃kun bera gia, adama Silasi ka Timɔte ba sina Bereɔ. 15Be ba Pɔlu yɔ̃siri, ba ka nùn dawa sere Atɛniɔ. Yen biru ye ba kpam gɔsirɔ Bereɔ, Pɔlu u bu nɔɔ mɔrisia u nɛɛ, bu Silasi ka Timɔte sɔ̃ bu nùn naamwɛma fuuku. 16Sanam mɛ Pɔlu u bu mara Atɛniɔ, win bwɛ̃ra kun kpunɛ domi u wa bũu turanu yiba wuu mi. 17U ra Yuuban mɛnnɔ yeru de u ka bu wesiana, be ka Gɛrɛki be ba Gusunɔn bɛɛrɛ yɛ̃. U ra maa tɔmbu waasu kue tɔ̃ru baatere batuma mi wuugiba ra mɛnnɛ. 18Sanam mɛ u ka bu gari mɔ̀ keu koosiobu gabu be ba sãa Epikurigibu ka Sitosiba ba da win mi, ba ka nùn sikirinamɔ. Ben gaba nɛɛ, mba durɔsi gari bɛkɛgii wini u gerumɔ. Ma gaba maa nɛɛ, bũu tukoba u ka yã. Ba yeni gerua yèn sɔ̃ Pɔlu u Yesun gari ka win seebu gɔrin din waasu mɔ̀. 19Ma ba ka nùn da Arepaguɔ, wɔɔ bera mi wirugibu ba ra mɛnnɛ, ma ba nɛɛ, sa kĩ su sɔ̃ɔsi kpaa te nɔwa te a kparamɔ mi. 20Domi a sun gãa kpaanun gari sɔ̃ɔmɔ, sa maa kĩ su nin tubusianu gia. 21N deema Atɛnigibu kpuro ka sere sɔɔ be ba ra nɛ mi, ba ra ben wɛ̃rabun saa kpuro deriwa bu ka gãa kpaanun baaru nɔ, ǹ kun mɛ bu ka gere. 22Pɔlu u yɔ̃ra mɛnnɔ yee ten suunu sɔɔ u nɛɛ, bɛɛ Atɛnigibu, na wa i sãawa be ba sãaru kĩ gem gem. 23Domi sanam mɛ na bɔsu bɛɛn wuu mi, na gãa dabinu mɛɛrimɔ ni i sãamɔ, na turaru garu wa tèn mi ba yorua, Gusunɔ wi sa kun yɛ̃. Tɛ̃ Gusunɔ wi, wi bɛɛ i sãamɔ yɛ̃ru sariru sɔɔ mi, wiya na bɛɛ tubusiamɔ. 24Wiya wi u handunia taka kua, ka yabu baayere ye ya wãa ye sɔɔ, u sãawa wɔllu ka tem Yinni, u ku ra sinɛ dinu sɔɔ ni ba ka nɔma bana. 25Tɔmbun nɔma kun kpɛ̃ yu nùn nɔɔri, domi u ǹ gãanu ganun bukata mɔ. Win tii tiiwa u yabu baayere wãaru ka wɛ̃siaru ka bukata kpuro wɛ̃ɛmɔ. 26Tɔn turon min diya u bwesenu kpuro taka kua ba ka tɛrie handunia kpuro sɔɔ. Saa yellun di u saaba yi yi, ma u tɔmbun wãa yenu nɔɔ bura yenu kua. 27Gusunɔ u yeni kpuro kua bu ka babi bu nùn kasu kpa bu nùn wa baa mɛ u ǹ ka bɛsɛn baawure toma. 28Domi wi sɔɔra sa wãaru mɔ, wiya dera bɛsɛn wasi suaramɔ, wi sɔɔra sa wãa, nge mɛ gabu bɛɛn tire yorobu sɔɔ ba nɛɛ, sa maa sãa Gusunɔn bibu. 29Ǹ n mɛn na, sà n sãa Gusunɔn bibu, n ǹ weenɛ su bwisiku ma Gusunɔ u sãa nge bwãaroku ge tɔnu u bwisika u ka nɔma kua ka wura ǹ kun mɛ ka sii geesu, ǹ kun mɛ ka kperu. 30Gusunɔ u ǹ tɔmbun yellun yɛ̃ru sariru garisi, adama tɛ̃ u baama kpuron tɔmbu wooda wɛ̃ɛmɔ bu ka gɔsira ben kom kɔ̃sum di. 31Domi u tɔ̃ru yi tè sɔɔ u koo handuniagibu kpuro siri dee dee ka durɔ win saabu wi u gɔsa, ma u nùn baawure sɔ̃ɔsi ye u nùn seeya gɔrin di. 32Ye ba nua Pɔlu u seebu gɔrin din gari gerua, gaba nùn yaakoru kua, adama gaba nɛɛ ba kĩ bu ra kpam gari yi nɔ. 33Sanam mɛya Pɔlu u doona ben suunu sɔɔn di. 34Ka mɛ, durɔ ben gaba naanɛ doke ma ba nùn swĩi. Ben suunu sɔɔ durɔ goo wãa wi ba mɔ̀ Deni, wi u sãa Arepagun siri kowo goo, ka maa kurɔ goo wi ba mɔ̀ Damarisi, ka maa gabu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\