Gɔrobun Kookoosu 18

1Yenin biru Pɔlu u doona Atɛni min di, u wuu gagu da ge ba ra soku Korinti. 2Miya u Yuu goo deema wi ba mɔ̀ Akilasi, wi ba mara Pontuɔ. N ǹ tɛ ye u ka na saa Italin tem di ka win kurɔ Pirisila sannu yèn sɔ̃ tem yɛ̃ro Kolodu u wooda yara Yuuba kpuro bu yari Romun di. Ma Pɔlu u ka bu bɔrɔnu kua, 3u sina ka be domi sɔm bwese teera ba ra ko. Kuu bekurugina be kpuro ba ra ko. 4Tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru baatere u ra Yuuban mɛnnɔ yeru de u ka bu wesiana. U ra bu kɔkiri be ka Gɛrɛkiba bu ka Yesu naanɛ doke. 5Sanam mɛ Silasi ka Timɔte ba tunuma saa Masedɔnin di, Pɔlu u win tii wɛ̃ u ka waasu ko saa kpuro, u Yuuba sɔ̃ɔmɔ ma Yesu sãawa Kirisi wi ka gem. 6Adama ye ba nùn siki ba nùn gari kɔ̃si gerusi, Pɔlu u bu win yaberun tua kpare u nɛɛ, bà n kam kua ben tiin taarɛwa, n ǹ wi Pɔlu wa. U maa nɛɛ, saa gisɔn di wi, u koo da u tɔn tukobu waasu kua. 7Ye u yara min di, ma u da u sina tɔn tuko goon yɛnuɔ wi ba mɔ̀ Titu Yusitu, wi u Gusunɔ nasie. Durɔ win dira wãa mɛnnɔ yerun bɔkuɔ. 8Adama Kirisipu wi u sãa mɛnnɔ yerun wirugii, u Yinni naanɛ doke ka win yɛnugibu kpuro. Korintigibu dabiru ba Labaari gea nua, ba maa Yesu naanɛ doke, ma ba bu batɛmu kua. 9Gusunɔ u Pɔlu sɔ̃ɔwa wɔ̃kuru kãsiru sɔɔ u nɛɛ, a ku bɛrum ko, a n gari yi gerumɔ, a ku mari, 10na wãa ka wunɛ, goo kun kpɛ̃ u nun nɔma doke u sere nun gãa kɔ̃sunu kua. Domi tɔn dabina nu wãa wuu ge sɔɔ ni nu sãa nɛgibu. 11Pɔlu u sina wuu ge sɔɔ wɔ̃ɔ tia ka suru nɔɔba tia u bu Gusunɔn gari sɔ̃ɔsimɔ. 12Sanam mɛ Galioni u sãa tem yɛ̃ro Gɛrɛkiban tem sɔɔ, Yuuba ba nɔɔ tia kua ba Pɔlu seesi ba ka nùn da siri yerɔ. 13Ba nɛɛ, durɔ wini u tɔmbu bɔriemɔwa bu Gusunɔ sã ka swaa gaa ye wooda ya yina. 14Ye Pɔlu kĩ u gari gere, yera Galioni u Yuu be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ǹ n sãan na torarun gari, ǹ kun mɛ kɔ̃sa gaa ye u kua, kon daa wura n bɛɛ Yuuba swaa daki. 15Adama ǹ n garin sikirinɔsun na, ka yĩsa ka bɛɛn tiin wooda, bɛɛn gariya. Na ǹ kpɛ̃ n ko gari yin siri kowo. 16Ma u bu kpara yãa yãa siri yerun di. 17Saa yera tɔn be kpuro ba Sɔsitɛni mwa, wi u sãa Yuuban mɛnnɔ yerun wirugii, ba nùn soberu wɔri siri yerun wuswaaɔ. Adama gari yi kun Galioni gãanu sãa. 18Pɔlu u kpam sina Korinti mi sɔ̃ɔ mɛɛru. Yen biru u naanɛ dokeobu nɔɔ kana u da u kɔna Sankereɔ domi u raa Gusunɔ nɔɔ mwɛɛru kua. Ma u goo nimkuu dua ka Pirisila ka Akilasi sannu ba doona Siri gia. 19Ma ba tura Efesuɔ miya Pɔlu u Pirisila ka Akilasi deri. Ma u dua Yuuban mɛnnɔ yerɔ, u ka bu wesiana. 20Ba nùn kana u sɔ̃ɔ yiru ko ka be, adama u ǹ wure. 21Sanam mɛ u doonɔ, u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ǹ n Gusunɔn kĩrun na u koo kpam wurama ben mi. Ma u goo nimkuu dua u doona saa Efesun di. 22Ye u tura Sesareɔ u Yerusalɛmu da u Yesun yigbɛru tɔbura. Yen biru ma u da Antiɔsiɔ. 23Ye u sɔ̃ɔ mɛɛru kua mi, u kpam swaa wɔri u bɔsu Galati ka Firigin tem sɔɔ u naanɛ dokeobu kpuro dam kɛ̃mɔ. 24Yuu goo wi ba mɔ̀ Apolo, wi ba mara Alesandiriɔ, u Efesu da. U gari gerubun kɛ̃ru mɔ n banda, u maa Gusunɔn gari yɛ̃ sãa sãa. 25N deema ba raa nùn Yinnin swaa sɔ̃ɔsi ma u ye waasu mɔ̀ ka kĩru, u ra maa Yesun gari tubusie dee dee, adama Yohanun batɛmu kobu tɔnawa u yɛ̃. 26U waasu kua ka toro sindu Yuuban mɛnnɔ yerɔ. Sanam mɛ Pirisila ka Akilasi ba win waasu nua, ba ka nùn da bee tia, ba nùn Gusunɔn swaa tubusia dee dee. 27Ye Apolo u gɔ̃ru doke u Gɛrɛkiban tem da, naanɛ dokeoba nùn yen dam kã ma ba ben berusebu tireru kua be ba wãa Gɛrɛkiban temɔ bu ka nùn dam koosia. Sanam mɛ u tura mi, u bu somi gem gem be ba sãa naanɛ dokeobu Gusunɔn durom sɔ̃. 28Domi ka gari damgiiya u ka Yuuban sikirinɔ kamia batuma sɔɔ, u bu sɔ̃ɔsi saa Gusunɔn garin di ma Yesu sãawa wi Gusunɔ u gɔsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\