Gɔrobun Kookoosu 19

1Sanam mɛ Apolo wãa Korintiɔ, Pɔlu u kpa ka guunun bera ma u tura Efesuɔ. Miya u naanɛ dokeobu gabu deema 2u bu bikia u nɛɛ, Hunde Dɛɛro u dua bɛɛ sɔɔ sanam mɛ i naanɛ doke? Ba nùn wisa ba nɛɛ, aawo sa ǹ mam nɔɔre ma Hunde Dɛɛro wãa. 3Ma u nɛɛ, batɛmu yerà i kua. Ba nɛɛ, Yohanun batɛmu. 4Ma Pɔlu u nɛɛ, Yohanu u tɔmbu batɛmu kua be ba gɔ̃ru gɔsia toranun di ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, durɔ goo u sisi win biruɔ, wiya Yesu wiya ba koo naanɛ doke. 5Ye ba Pɔlun gari yi nua, ma ba batɛmu kua Yinni Yesun yĩsiru sɔɔ. 6Pɔlu u bu nɔma sɔndi winɔ ma Hunde Dɛɛro u dua be sɔɔ, ma ba ka barum tukum gari mɔ̀, ba maa gari gerumɔ yi yi wee Gusunɔn min di. 7Durɔ be kpuron geera tura tɔnu wɔkura yirun saka. 8Ma Pɔlu u Yuuban mɛnnɔ yeru dua u ban te Gusunɔ u swĩin waasu mɔ̀ ka toro sindu sere suru ita u ka bu wesianamɔ u bu kɔkirimɔ. 9Adama ben gabu ba bɔbia ba yina bu Yesu naanɛ doke, ba maa gari kɔ̃si gerua win swaa yen sɔ̃ tɔn wɔru gen wuswaaɔ. Yen sɔ̃na Pɔlu u bu deri, wi ka naanɛ dokeobu ba doona min di. Ba ra de bu wesianɛ tɔ̃ru baatere mɛnnɔ yeru garu sɔɔ te ta sãa Tiranusigiru. 10Nge mɛya ba kua wɔ̃ɔ yiru, ma tɔmbu kpuro be ba wãa Asiɔ, Yuuba ka maa Gɛrɛkiba, ba ka Yinnin gari nua. 11Gusunɔ u Pɔlu dam wɛ̃ u ka sɔm maamaaki damginu ko 12sere baa bà n win wɛnya wokatii ǹ kun mɛ win sɔm koo yabenu sua ba sɔndi barɔbu wɔllɔ, ba ra bɛkurewa kpa wɛrɛkunu nu yari ben wasin di. 13Yuu be ba bɔsu baama kpuro ba wɛrɛkunu yaramɔ, ben gaba maa kĩ bu Yinni Yesun yĩsiru soku be ba wɛrɛkunu mɔn sɔ̃ bu nɛɛ, na nun wooda wɛ̃ɛmɔ ka Yesun yĩsiru, wi Pɔlu u ka waasu mɔ̀, a yario. 14Yuuban yãku kowo tɔnwero wi ba sokumɔ Sekefa, win bii tɔn durɔbu nɔɔba yiru, ba ra maa ko mɛ. 15Yera wɛrɛku gagu ga nɛɛ, na Yesu yɛ̃, na maa Pɔlu yɛ̃, adama wara bɛɛ i sãa. 16Ma durɔ wì sɔɔ wɛrɛku ge, ga wãa u yɔ̃ɔwa u tɔn be sɛ̃re ma u bu so gem gem sere u bu kamia. Be kpuro ba yakura win yɛnun di tereru ka bosu. 17Yuuba ka Gɛrɛkiba kpuro be ba wãa Efesuɔ ba gari yi nua, ma bɛrum bu mwa be kpuro. Ma Yinni Yesun yĩsira bɛɛrɛ wa gem gem. 18Dabiru be ba naanɛ doke ba na ba gerua batuma sɔɔ ye ba ra raa ko, ma ba tuuba kua. 19Dabiru be ba ra raa dobo dobo ko, ba ka ben tirenu na ma ba nu dɔ̃ɔ mɛni baawuren wuswaaɔ. Goo u tire nin gobi dooru kua, nin geera kua fɔrɔtɔ dabi dabiru. 20Nge mɛya Yinni Gusunɔn gari yi kpararamɔ ka dam yi tãsimɔ. 21Yeniban biru, Pɔlu u gɔ̃ru doke u bɔsu Masedɔni ka Gɛrɛkiban tem sɔɔ. Min di kpa u Yerusalɛmu da. U nɛɛ, ù n da mi, u ǹ koo ko u kun tura Romuɔ. 22Ma u win sɔmɔbu yiru, Timɔte ka Erasutu gɔra Masedɔniɔ, adama win tii u sɔ̃ɔ yiru kua Asiɔ. 23N deema saa ye, wahala baka gaa seewa Yesun swaan sɔ̃. 24Sii geesun seko goo wi ba ra soku Demɛtiru u ra bũu wi ba sokumɔ Aritemin dirun weenasiru ko. Sɔmbu te, ta sɔm kowobu are bɛkɛ wɛ̃ɛmɔ. 25Demɛtiru u win sɔm kowobu mɛnna ka maa sekobu gabu ma u nɛɛ, durɔ bɛɛ i yɛ̃ ma sɔmbu ten sɔ̃na sa kuuramɔ. 26Bɛɛn tii i waamɔ, i maa nɔɔmɔ ma Pɔlu wi, u tɔn dabinu kɔkura u maa bu swaa nim wia, n ǹ mɔ Efesu mi tɔna, ka maa Asin tem wuu dabinu sɔɔra, u mɔ̀, bũu ni tɔmba ka nɔma kua nu ǹ sãa Gusunɔ. 27Ǹ n mɛn na, bɛsɛn sɔmbura koo funɛ wɛnna. N ǹ mam te tɔna, ba ǹ koo maa bɛsɛn bũu Aritemin diru garisi gãanu ganu. Bũu win bɛɛrɛ baka koo maa kpe, wi Asigibu ka maa tem baaman tɔmbu kpuro ba ra sã. 28Sanam mɛ tɔn be, ba gari yi nua, ba mɔru bɛsira, ba gbãsukumɔ ba mɔ̀, bɛɛrɛ bakagiiwa, Efesugibun Aritemi. 29Ma wuugibu kpuro ba burinamɔ. Tɔn wɔru ga duki daamɔ diru mi ba ra dwee. Ma ba Pɔlun kpaasibu yiru gawa ba ka da mi. Beya Gayusi ka Aritaaki be ba sãa Masedɔnigibu. 30Pɔlu u kĩ u da tɔn wɔru gen mi, adama naanɛ dokeoba yina. 31Tem mɛn wirugibu gabu be ba sãa win kpaasibu, ba maa nùn nɔɔ mɔrisia ba nɛɛ, u ku tii sɔ̃ɔsi dii te sɔɔ. 32Dii te sɔɔra tɔmbu kpuro ba gbãsukumɔ. Gabu ba gari tee gerumɔ, gabu maa gari gɛɛ. Ben dabira kun mam yɛ̃ yèn sɔ̃ ba mɛnnɛ mi. 33Yuu gaba Alesandu bɔrie tɔn wɔru gen wuswaaɔ, ma tɔmbu gabu ba tamaa wiya u dera wahala kpuro ya seewa. Alesandu wi, u tɔn be ka nɔmu marisia, ma u kĩ u bu gari yin asansi sɔ̃. 34Adama sanam mɛ ba tuba ma u sãawa Yuu, tɔn be kpuro ba gbãsukumɔ sere kɔba yirun saka, ba mɔ̀, bɛɛrɛ bakagiiwa Efesugibun Aritemi. 35Amɛn biru, wuun guro guro u bu marisia u nɛɛ, bɛɛ Efesugibu, baawure u yɛ̃ ma bɛsɛn wuu Efesuɔwa Aritemi bɛɛrɛgiin dira wãa sa te kɔ̃su, ka maa win weenasii wi u surama saa wɔllun di. 36Goo kun kpɛ̃ u gari yi siki. Yen sɔ̃, i tii nɛnuɔ sɛ̃ɛ, i ku gãanu ko ka sɛndaru. 37I ka durɔ beni na mini baa mɛ ba ǹ gãanu gbɛnɛ bɛsɛn bũun dirun di, ba ǹ maa bɛsɛn bũu gari kɔ̃si gɛɛ gerusi. 38Demɛtiru ka win sɔm kowobu bà n gari gɛɛ mɔ ka goo, sa siribun tɔ̃ru mɔ ka maa siri kowobu, i de bu ben gari ko mi. 39Ì n maa gari gɛɛ mɔ yi yi yini kere, i ko kpĩ i ka yi da wuun wirugibun mi. 40Domi ba koo kpĩ bu sun taarɛ wɛ̃ gisɔn gari yinin sɔ̃ yèn sɔ̃ yi ǹ wiru ka naasu mɔ. Bà n maa sun yin asansi bikia, sa ǹ yɛ̃ ye sa ko gere. 41Ye u yeni gerua u kpa, u bu yarinasia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\