Gɔrobun Kookoosu 2

1Yen biru, sanam mɛ Pantikotin tɔ̃ra tura, naanɛ dokeobu kpuro ba mɛnnɛ sannu yãatem. 2Suaru sɔɔ ba kukiribu nua bi bu na saa wɔllun di nge woo damguu, ma bu dii te kpuro yiba mi ba sɔ̃. 3Bin biru ba gãanu wa nge dɔ̃ɔ yari yi tɛria, ma yi sina baawuren wirɔ. 4Be kpuro be ba wãa mi, ba Hunde Dɛɛro yiba, ma ba ka barum tukum gari mɔ̀, nge mɛ Hunde Dɛɛro bu nɔɔ kã. 5Sanam mɛ, Yuu gabu be ba Gusunɔn bɛɛrɛ yɛ̃ ba wãa Yerusalɛmuɔ. Ba nawa tem baamɛren di. 6Ye ba kukiri bi nua, tɔn dabira mɛnna. Ma ba biti soora gem gem, yèn sɔ̃ ben baawure u win tiin barum nua saa naanɛ dokeobun nɔɔn di. 7Biti bu mwa n banda, ma ba nɛɛ, nɛɛ yaa, tɔn be ba gari mɔ̀ mi, be kpuro ba ǹ sãa Galilegibu ro? 8Amɔna n ka kua bɛsɛn baawure u ka nɔɔmɔ ba ka win barum gari mɔ̀. 9Sa na saa Paatin di ka Mɛdi ka Elamu, saa Mɛsopotami ka Yudea ka Kapadosin di ka Pontu ka Asi, 10saa Firigin di ka maa Panfili, saa Egibitin di ka maa Libin beran di ye ya wãa Sirɛnin bɔkuɔ, bɛsɛn gaba maa na saa Romun di. Gabu Yuuba, gabu maa be ba gɔsira Yuuba, 11gaba na saa Keretin di ka maa Daarububan tem. Ka mɛ, bɛsɛ kpuro sa nɔɔmɔ ba gerumɔ ka bɛsɛn tiin barum gãa baka ni Gusunɔ u kua. 12Ma ba biti soora n sara, ba bikiana ba nɛɛ, mba yenin tubusianu. 13Adama gabu ba bu yaakoru mɔ̀ ba nɛɛ, tama tɔn be, ba nɔra. 14Yera Piɛɛ u seewa ka gɔrobu wɔkura tia ye sannu u gbãra tɔn wɔru ge sɔɔ u nɛɛ, bɛɛ Yudeagibu ka bɛɛ kpuro, bɛɛ be i wãa Yerusalɛmuɔ i man swaa dakio, kpa i n yɛ̃ ma 15tɔn beni ba ǹ tam nɔra nge mɛ i gerumɔ. Domi bururun kɔba nɔɔba nnɛwa sa wãa mi. 16Adama ye i waamɔ buru teni, yera ye Gusunɔn sɔmɔ Yoɛli u raa gerua. 17U nɛɛ, "Gusunɔ u nɛɛ, yeniwa kon ko sanam dãakim sɔɔ. Kon nɛn Hunde doke tɔmbu kpuro sɔɔ. Bɛɛn bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu, ba koo Gusunɔn gari gere. Bɛɛn aluwaasiba ba ko n kãsinu waamɔ, kpa bɛɛn durɔ tɔkɔnu nu n dosusu mɔ̀. 18Sanam mɛ sɔɔ, kon nɛn Hunde doke nɛn sɔm kowobu sɔɔ tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbɔ, kpa bu Gusunɔn gari gere. 19Kon gãa maamaakiginu sɔ̃ɔsi wɔllɔ, ka maa yĩrenu temɔ, nge yɛm ka dɔ̃ɔ ka dɔ̃ɔ wiisu. 20Sɔ̃ɔ koo tĩra kpa suru u swɛ̃ra nge yɛm, sere Yinnin tɔ̃ɔ te, tu ka na, tɔ̃ɔ nanumgii te. 21Adama baawure wi u Yinnin yĩsiru soka dɔma te, u koo faaba wa." 22I gari yi swaa dakio, bɛɛ Isireliba. Yesu Nasarɛtigiin gariya na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, wi Gusunɔ u bɛɛ giasia sɔm damginu sɔɔ, ka sɔm maamaakigia ye u kua bɛɛn suunu sɔɔ, saa win min di nge mɛ bɛɛn tii i yɛ̃. 23Durɔ wi, wi ba bɛɛ nɔmu sɔndia, nge mɛ Gusunɔ u bwisika u himba kua, i dera tɔn kɔ̃soba nùn dãa bunanaru kpare ba go. 24Adama Gusunɔ u nùn wɔra gɔɔn wahalan nɔmun di ye u ka nùn seeya gɔrin di. Gɔɔ kun kpĩa u nùn nɛnua win dam sɔɔ. 25Win gari wee yi Dafidi u yorua. U nɛɛ, "Na Yinni Gusunɔ waamɔ baadomma. U wãa nɛn nɔm geuɔ kpa n ku ka wurura. 26Yen sɔ̃na nɛn gɔ̃ru ga do. Ma na gari gerumɔ ka nuku dobu. Mɛya maa nɛn wasi koo wɛ̃ra bɔri yɛndu sɔɔ. 27Domi a ǹ nɛn hunde derimɔ gɔribun wãa yerɔ. Mɛya maa a ǹ derimɔ wunɛgii wi u naanɛ mɔn wasi yi kɔ̃si. 28A man wãarun swɛɛ sɔ̃ɔsi. Nà n maa wãa ka wunɛ, ko na n nuku dobu yiba." 29Nɛgibu, i de n bɛɛ sɔ̃ nɔni ka nɔni ma Dafidi bɛsɛn baaba u gu, ma ba nùn sikua. Win sikira maa wãa bɛsɛn suunu sɔɔ sere ka gisɔn gisɔ. 30Adama yèn sɔ̃ u sãa Gusunɔn sɔmɔ ma u yɛ̃ ma Gusunɔ u nùn nɔɔ mwɛɛru kua ka bɔ̃ri u nɛɛ, u koo ra win sikadobu gagu, Kirisi, sinasia win sina kitarɔ, 31yen sɔ̃, Kirisi win seebu gɔrin diwa u ka yã ye u nɛɛ, ba ǹ nùn derimɔ gɔribun wãa yerɔ, win wasi kun maa kɔ̃simɔ. 32Kirisi wiya Gusunɔ u seeya gɔrin di. Bɛsɛ kpurowa sa sãa yen seeda diobu. 33Ba nùn sua u da Gusunɔn nɔm geuɔ, ma u Hunde Dɛɛro mwa Gusunɔ Baaban mi wìn nɔɔ mwɛɛru ba kua. Ma u sun nùn wɛ̃. Yera ye i waamɔ ka ye i nɔɔmɔ tɛ̃. 34Domi Dafidin tii u ǹ de Gusunɔ wɔllɔ, adama u nɛɛ, "Yinni Gusunɔ u nɛn Yinni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a sinɔ nɛn nɔm geuɔ, 35sere n ka nun wunɛn yibɛrɛba taarea." 36Yen sɔ̃na n weenɛ Isireliba ba n yɛ̃ kam kam ma Yesu wi, wi bɛɛ i kpare dãa bunanaru wɔllɔ, Gusunɔ u nùn kua Yinni ka maa Kirisi. 37Ye tɔn be, ba yeni nua, ben gɔ̃rusu bu taarɛ wɛ̃, ma ba Piɛɛ ka gɔro be ba tie bikia ba nɛɛ, bɛsɛgibu, mba sa ko ko. 38Piɛɛ u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛ kpuro, i bɛɛn gɔ̃ru gɔsio, i batɛmu ko ka Yesu Kirisin yĩsiru, i ka bɛɛn toranun suuru wa. I ko maa Gusunɔn kɛ̃ru mwa te ta sãa Hunde Dɛɛro wi. 39Domi nɔɔ mwɛɛ te, ta sãawa bɛɛ ka bɛɛn bibugiru ka be kpurogiru be ba wãa n toma, be Gusunɔ bɛsɛn Yinni u koo soku win mi. 40Ka kpam gari dabina Piɛɛ u bu seeda diiya ma u bu dam kã u nɛɛ, i tii wunɔ tɛ̃n tɔn kɔ̃sobun min di kpa i faaba wa. 41Be ba win gari wura ba bu batɛmu kua. Ma tɔmbu nɔrɔbun suba itan (3.000) saka sosi naanɛ dokeobun wuurɔ dɔma te. 42Ma ba ra n gɔrobun keu swaa daki, ba nɔɔ tia sãa, ba ra n mɛnnɛ, ba yaa dibu dimɔ ka maa Yinnin dĩa domaruginu, ba ra n maa kanaru mɔ̀ sannu. 43Bɛrum baawure mɔ̀, domi gɔro be, ba maamaaki dabinu ka sɔm damginu mɔ̀. 44Naanɛ dokeobu kpuro ba wãa sannu yãatem ma ba ben gãa mɔru kua tia. 45Ba ben tem ka ben dukia dɔrikiramɔ, ma ba yen gobi bɔnu mɔ̀ nge mɛ n ka baawure weenɛ. 46Tɔ̃ɔ baatere ba ra mɛnnɛ sãa yerɔ. Ba ra n maa Yinnin dĩa domaruginu ka maa yaa dibu dimɔ sannu yɛnu ka yɛnu ka nuku dobu, murafiti sariru sɔɔ. 47Ba ra n Gusunɔ siaramɔ, ma tɔmbu kpuro ba ka bu nɔnu geu mɛɛra. Tɔ̃ɔ baatere Yinni u ra n be ba faaba wa sosimɔwa naanɛ dokeobu sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\