Gɔrobun Kookoosu 23

1Pɔlu u be ba mɛnnɛ nɔni girari, ma u nɛɛ, mɛro bisibu, nɛn gɔ̃ru ga ǹ man taarɛ wɛ̃ɛmɔ domi na nɛn wãaru diwa dee dee Gusunɔn wuswaaɔ, sere ka gisɔn gisɔ. 2Yãku kowo tɔnwero wi ba ra soku Anania u be ba yɔ̃ Pɔlun bɔkuɔ sɔ̃ɔwa bu nùn soowo win nɔɔwɔ. 3Pɔlu u nɛɛ, Gusunɔ koo nun so, gani kpika wunɛ! A sɔ̃wa a ka man siri Mɔwisin wooda sɔɔ, ma a maa kpam wooda sara a nɛɛ, bu man soowo. 4Be ba yɔ̃ win bɔkuɔ ba nɛɛ, Gusunɔn yãku kowo tɔnwerowa a kãka a wɔmmɔ mɛ? 5Pɔlu u nɛɛ, mɛro bisibu na ǹ yɛ̃ yãku kowo tɔnwerowa. Domi Gusunɔn gari yi nɛɛ, "I ku bɛɛn tɔmbun wirugiin kɔ̃sa gere." 6Ye Pɔlu u tuba mɛnnɔ ge sɔɔ, ma gaba sãawa Sadusiba, gabu maa Falisiba, yera u nɔɔgiru sua mɛnnɔ ge sɔɔ u nɛɛ, mɛro bisibu, nɛ Falisiwa wi Falisiba ba mara. I man sirimɔwa yèn sɔ̃ na yĩiyɔ ma gɔriba koo se gɔrin di. 7Ye u yeni gerua u kpa, Falisiba ka Sadusiba ba sikirinɔ wɔri ma mɛnnɔ ge, ga bɔnu kua yiru. 8Domi Sadusiba ba ra nɛɛ gɔriba kun seemɔ gɔrin di, hunde ka wɔllun gɔrado maa sari adama Falisiba ba wura ma yabu ita ye kpuro ya wãa. 9Ma wure bakanu tunuma ben suunu sɔɔ ba sikirinamɔ ka dam, ma wooda yɛ̃robu gaba seewa Falisiba sɔɔ ba nɛɛ, sa ǹ taarɛ gaa wa durɔ wi sɔɔ. Wara yɛ̃ nge hundewa ǹ kun mɛ wɔllun gɔrado goowa u ka nùn gari kua. 10Sikirinɔ ge, ga kpɛ̃a gem gem sere tabu sunɔ wi, u bɛrum kua bu ku raa Pɔlu karana. Ma u win tabu kowobu wooda wɛ̃ u nɛɛ, bu doo bu Pɔlu wɔrama kpa bu ka nùn da sansani gbãrarugian mi. 11Tɔ̃ɔ ten wɔ̃kuru sɔɔ, Yinni Gusunɔ u Pɔlu yɔ̃re ma u nɛɛ, a ku mwia kpana. Nge mɛ a man seeda diiya Yerusalɛmu mi, mɛya kaa maa man seeda diiya Romuɔ. 12Yen sisiru Yuuba ba mɛnna ba nɔɔ tia kua ba bɔ̃rua ba nɛɛ ba ǹ gãanu dimɔ, baa nim ba ǹ nɔrumɔ ma n kun mɔ ba Pɔlu go. 13Tɔn be, ba tɔnu weeru kere be ba nɔɔ tia ye kua. 14Ma ba da ba yãku kowo tɔnwerobu ka guro gurobu deema ba nɛɛ, sa bɔ̃rua sannu ma sa ǹ gãanu dimɔ sere su ka Pɔlu go. 15Ǹ n mɛn na, sa kĩ bɛɛ ka guro gurobu i tabu sunɔ sɔ̃ u ka Pɔlu na bɛɛn mɛnnɔ sɔɔ kpam, kpa n sãare nge i kĩ i kpam win gari mɛɛrim sɔmɛ. Bɛsɛ sa ko n sɔɔru sãa su ka nùn go u sere tunuma. 16Adama Pɔlun sesun bii tɔn durɔ u yina yen gari nua. U da u dua sansani gbãrarugia yen mi, ma u Pɔlu gari yi sɔ̃ɔwa. 17Ma Pɔlu u tabu kowobun tɔnwero turo soka, u nùn sɔ̃ɔwa u ka aluwaasi wi doo tabu sunɔn mi domi u gari mɔ u kĩ u nùn sɔ̃. 18Tabu kowobun tɔnwero wi, u ka nùn da tabu sunɔn mi, ma u nɛɛ, Pɔlu pirisɔm wi, u man soka ma u man kana n ka aluwaasi wi na wunɛn mi domi u kĩ u nun gãanu sɔ̃. 19Tabu sunɔ u aluwaasi win nɔmu nɛnua u ka nùn da bɔ̃ɔrɔ u nùn bikia u nɛɛ, mba a kĩ a man sɔ̃. 20U nɛɛ, Yuuba ba nɔɔ tia kua bu ka nun bikia sia a ka Pɔlu da guro gurobun mɛnnɔwɔ, kpa n sãare nge ba kĩ bu win gari mɛɛrim sɔmɛwa. 21Adama a ku ben gari nɔ, domi ba tɔnu weeru kere be ba koo kuke swaaɔ bu ka nùn mwa. Be kpuro ba bɔ̃rua ma ba ǹ dimɔ, ba ǹ maa nɔrumɔ ma n kun mɔ ba nùn go. Baa tɛ̃ ba sɔɔru sãa bu ka ye ko. Wunɛn woodawa ba swaa daki. 22Ma tabu sunɔ wi, u nɛɛ, a ku goo sɔ̃ ma a man gari yini dɔmɛa. Ma u dera aluwaasi wi, u doona. 23Ma tabu sunɔ wi, u tabu kowobun wirugibu yiru soka u nɛɛ, i tabu kowo goobu (200) sɔɔru koosio bu Sesare da, ka maasɔbu wata ka wɔkuru, ka sere yaasigibu goobu, ba n sɔɔru sãa bu swaa wɔri kɔba nɔɔba nnɛ wɔ̃ku te. 24I maa dumi gaari bɔkuo kpa i ka Pɔlu da sina wuu yɛ̃ro wi ba ra soku Felisin mi, i turi ka alafia. 25Yen biru tabu sunɔ u tireru yorua tè sɔɔ u nɛɛ, 26nɛ Kolodu Lisiasi, na nun tɔbura tem yɛ̃ro Felisi bɛɛrɛgii. 27Yuuba ba durɔ wi mwawa, ba kĩ bu nùn go. Ye na gia ma u sãa Romugii, yeya na da ka nɛn tabu kowobu na nùn wɔra. Yen biru na ka nùn da ben guro gurobun wuswaaɔ. 28Domi na kĩ na n yɛ̃ yèn sɔ̃ ba nùn taarɛ wɛ̃ɛmɔ. 29Miya na gia ma u ǹ gãanu ganu kue ni nu ka gɔɔ weenɛ, baa mam pirisɔm. Na deema ba nùn taarɛ wɛ̃ɛmɔwa ben woodan garin sɔ̃. 30Sanam mɛ ba man sɔ̃ɔwa ma Yuuba ba nɔɔ tia kua bu ka nùn go, yande na dera ba ka nun nùn naawa. Na win taarɛ wɛ̃ɔbu sɔ̃ɔwa bu na bu ben gari gere wunɛn wuswaaɔ. 31Yera tabu kowo be, ba win wooda kpuro swĩi. Ba Pɔlu sua wɔ̃ku te, ma ba ka nùn da sere Antipatiriɔ. 32Yen sisiru tabu kowo be, ba wura ben sansaniɔ ma dumigibu ba ka nùn da wuswaaɔ. 33Ye ba tura Sesareɔ ba tem yɛ̃ro tire te wɛ̃, ba maa nùn Pɔlu tusia. 34Ye tem yɛ̃ro u tire te gara u kpa, u Pɔlu bikia bera mìn di u na. Pɔlu nɛɛ, Silisin di. 35Tem yɛ̃ro u nɛɛ u koo win gari nɔ sanam mɛ win taarɛ wɛ̃ɔbu ba tunuma. Ma u wooda wɛ̃ bu Pɔlu kɔ̃su Herodun sina kpaarɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\