Gɔrobun Kookoosu 24

1Sɔ̃ɔ nɔɔbun biru, Anania yãku kowo tɔnwero u da Sesareɔ wi ka guro gurobu gabu sannu ka sere wooda yɛ̃ro goo wi ba mɔ̀ Terituru. Ba da tem yɛ̃ron mi, ma ba Pɔlun taarɛ gerumɔ. 2Ba Pɔlu soka, ma Terituru u nùn gari manibu wɔri u nɛɛ, Felisi bɛɛrɛgii, sa alafia mɔ gem gem ka wunɛn baruka. Wunɛn yam waa geebu bu dera a wooda dabiru kɔsa bɛsɛn tem arufaanin sɔ̃. 3Sa ye kpuro wura baama kpuro saa baayere sɔɔ, ka siarabu. 4Adama na ǹ kĩ n wunɛn saa kpuro di. Yen sɔ̃, na nun kanamɔ a ka sun tɛmanɔ gari piiko ye sa mɔ sɔɔ. 5Sa wa ma durɔ wini naanaanugiiwa, u ra sannɔsu seeyewa Yuuban suunu sɔɔ handunia kpuro sɔɔ. U maa sãa wuuru garun wirugibun turo te ba ra soku Nasarenɛgibu. 6U mam swaa kasu u ka sãa yeru disi doke. Sanam mɛya sa wi mwa. ((Sa raa kĩ su nùn siri ka bɛsɛn wooda, 7adama tabu sunɔ Lisiasi u na, u sun nùn wɔrari ka dam. 8Ma u wooda wɛ̃ win taarɛ wɛ̃ɔbu bu na wunɛn wuswaaɔ.)) Wunɛn tii à n nùn gari bikia, kaa kpĩ a gãa ni kpuron gem wa nì sɔɔ sa nùn taarɛ wɛ̃ɛmɔ. 9Ma Yuuba ba gari yi kpuro wura ba nɛɛ, geema. 10Yera tem yɛ̃ro u Pɔlu gari wɛ̃ ka yĩreru, ma Pɔlu seewa u nɛɛ, na yɛ̃ ma a sãa siri kowo tem mɛ sɔɔ saa wɔ̃ɔ dabirun di. Yen sɔ̃, kon gari gere n ka tii yina ka toro sindu. 11À n bikia ba koo nun sɔ̃, n ǹ mɔ n sɔ̃ɔ wɔkura yiru kere ye na ka Yerusalɛmu da n sãaru ko mi. 12Ba ǹ man wa na ka goo sikirinamɔ ǹ kun mɛ na tɔmbu sannɔ nɔɔ kuurimɔ sãa yerɔ ǹ kun mɛ ben mɛnnɔ yeru sɔɔ, ǹ kun mɛ wuu suunu sɔɔ. 13Gari yi ba man manimɔ tɛ̃, ba ǹ maa yin seeda gaa mɔ. 14Adama gãa teena na wura wunɛn wuswaaɔ, na Gusunɔ bɛsɛn sikadoban Yinni sãamɔ ka swaa ye beni ba sokumɔ weesugia. Na maa Mɔwisin wooda kpuro naanɛ doke ka maa Gusunɔn sɔmɔbun tirenu. 15Na yĩiyɔ bini mɔ Gusunɔ sɔɔ bi durɔ beni ba maa mɔ ma tɔmbu kpuro, tɔn geegibu ka tɔn kɔ̃sobu, ba koo se gɔrin di. 16Yen sɔ̃na na hania mɔ̀ baadomma, kpa nɛn gɔ̃ru gu ku man taarɛ wɛ̃ Gusunɔn wuswaaɔ ka maa tɔmbun wuswaaɔ. 17Wɔ̃ɔ dabirun biru na tɛ̃ wura Yerusalɛmuɔ n ka nɛn tɔmbu somiru naawa kpa n maa Gusunɔ kɛ̃nu kɛ̃. 18Mi sɔɔra ba man deema sãa yerɔ, na tii dɛɛrasia. Tɔn wɔru sari mi, sannɔ nɔɔ kuribu maa sari mi. 19Adama Asin Yuu gaba wãa mi. N weenɛ ben tii bu na wunɛn wuswaaɔ bu seeda di bà n gãanu wa nɛ sɔɔ, 20ǹ kun mɛ, a de durɔ beni bu gere taarɛ ye ba wa nɛ sɔɔ dɔma te na yɔ̃ra guro gurobun mɛnnɔn wuswaaɔ. 21Ma n kun mɔ gãa tee nì sɔɔ na gbãra ye na yɔ̃ ben suunu sɔɔ na nɛɛ, bɛɛ i man sirimɔwa gisɔ yèn sɔ̃ na naanɛ doke ma gɔriba koo se. 22N deema Felisi u naanɛ dokebun swaa yɛ̃, yera u Yuu be sɔ̃ɔwa bu de tabu sunɔ Lisiasi ù n tunuma. Dɔma teya u koo ben gari yi wɛ̃ɛri. 23U maa tabu kowobun tɔnwero wooda wɛ̃ u n gina Pɔlu doke pirisɔm sɔɔ, adama u de u n tii mɔ mi, u maa de win kpaasibu bu nùn beram na bu ka nùn nɔɔri. 24Sɔ̃ɔ mɛɛrun biru Felisi u na ka win kurɔ Durusila, wi u sãa Yuu. Ma u Pɔlu sokusia. Ye u tunuma ma ba nùn swaa daki sanam mɛ u naanɛ dokebu Kirisi Yesu sɔɔn gari mɔ̀. 25Adama sanam mɛ Pɔlu u bu gem kobu ka gaya ka maa siri bi bu ween gari tubusiamɔ, Felisi u nanda, ma u nɛɛ, a doonɔ gina. Kon kpam nun soku nà n fɛɛ wa. 26U raa maa yĩiyɔ u koo gobi wawa Pɔlun min di. Yenin saabuwa u ra nùn sokusie kiri kiri u ka nùn gari ko. 27Wɔ̃ɔ yirun biru Pɔɔsiyu Fesitu u kua Felisin kɔsire. N deema Felisi u Pɔlu deri pirisɔm sɔɔ yèn sɔ̃ u kĩ u n bɛɛrɛ mɔ Yuuban mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\