Gɔrobun Kookoosu 25

1Ye Fesitu u tunuma Sesareɔ u ka sɔmburu sua, yen sɔ̃ɔ nnɛse u Yerusalɛmu da. 2Miya yãku kowo tɔnwerobu ka Yuuban guro gurobu ba Pɔlu durum mani, ba maa Fesitu suuru kana 3u ka Pɔlu na Yerusalɛmuɔ, domi ba gɔ̃ru doke bu nùn go swaaɔ. 4Fesitu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Pɔlu wãa pirisɔm sɔɔ Sesareɔ, nɛn tii na ǹ maa tɛɛmɔ n ka wura mi. 5Yen sɔ̃, i de su da mi ka bɛɛn wirugibu gabu sannu kpa bu gere tora te u kua. 6Fesitu kun sɔ̃ɔ nɔɔba ita ǹ kun mɛ sɔ̃ɔ wɔkuru kere ben mi, u ka wura Sesareɔ. Ye u tura mi, sisiru u da u sina siri yerɔ ma u wooda wɛ̃ bu ka Pɔlu na win wuswaaɔ. 7Ye Pɔlu u tunuma, Yuu be ba na Yerusalɛmun di ba nùn suunu bure ma ba nùn kɔ̃san taarɛ manimɔ yèn seeda ba ǹ mɔ. 8Adama Pɔlu u ka tii yina u nɛɛ, na ǹ Yuuban wooda torari, ǹ kun mɛ sãa yeru, ǹ kun mɛ Romun tem yɛ̃ro. 9Fesitu wi, u kĩ u n bɛɛrɛ mɔ Yuuban mi, yera u Pɔlu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a kĩ a da Yerusalɛmuɔ bu nun siri gari yin sɔ̃ nɛn wuswaaɔ? 10Pɔlu nɛɛ, aawo. Tem yɛ̃ron woodan siri yerɔwa na yɔ̃, miya n weenɛ bu man siri. Na ǹ Yuuba torari nge mɛ wunɛn tii a yɛ̃ sãa sãa. 11Nà n wooda sara, ǹ kun mɛ nà n gãanu ganu kua ni nu ka gɔɔ weenɛ, na ǹ yinamɔ bu man go. Adama mɛm mɛ ba man manimɔ sɔɔ, gem mù kun wãa, goo sari wi u koo kpĩ u man bu nɔmu sɔndia. Yen sɔ̃, tɛ̃ na ka nɛn siribu dɔɔwa tem yɛ̃ron mi. 12Ye Fesitu u ka wigibu wesiana u kpa, u Pɔlu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yèn sɔ̃ a wunɛn siribu tem yɛ̃ro nɔmu sɔndia, win miya kaa da. 13Sɔ̃ɔ mɛɛrun biru, sina boko Agiripa ka win sesu Berenisi ba Sesare da bu ka Fesitu tɔbiri. 14Ye ba sɔ̃ɔ yiru mɔ̀ mi, Fesitu u sina boko wi Pɔlun gari sɔ̃ɔwa u nɛɛ, durɔ goo wãa pirisɔm sɔɔ wuu mi, wi Felisi u deri. 15Sanam mɛ na Yerusalɛmu da, Yuuban yãku kowo tɔnwerobu ka guro gurobu ba man win toranu tubusia. Ma ba man bikia n nùn taarɛ wɛ̃ bu go. 16Adama na bu sɔ̃ɔwa Romugibu ba ku ra de bu goo go ma n kun mɔ ba yɛ̃ro siri. Ba ra dewa wi ka win taarɛ wɛ̃ɔbu bu gari ko nɔɔ ka nɔɔ. 17Sanam mɛ be kpuro ba na wuu mi, na ǹ dirira, adama yen sisira na bu sokusia siri yerɔ, ma na maa wooda wɛ̃ bu ka Pɔlu na. 18Win taarɛ wɛ̃ɔbu ba seewa, adama ba ǹ nùn gãa kɔ̃sunun taarɛ wɛ̃ ni na raa tamaa. 19Ben tiin sãarun gariya ba ka nùn sikirinamɔ, ka maa durɔ goon gari wi ba sokumɔ Yesu wi u gu. Adama Pɔlu u gerumɔ kam kam durɔ wi, u wasi. 20Na biti kua amɔna kon gari yin bweseru sirisina. Yen sɔ̃na na Pɔlu bikia ù n kĩ bu nùn gari yin siribu kua Yerusalɛmuɔ. 21Adama u win siribu tem yɛ̃ro nɔma sɔndia. Yera na wooda wɛ̃ bu kpam nùn doke pirisɔm sɔɔ sere n ka nùn daasia mi. 22Agiripa u Fesitu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn tii na kĩ n durɔ win nɔɔn gari nɔ. Fesitu nɛɛ, sia kaa nɔ. 23Yen sɔ̃na sisiru Agiripa ka Berenisi ba tunuma siri yerɔ ka bɛɛrɛ baka, ma tabu sinambu ka wuun wirugibu ba bu swĩi. Ma Fesitu u wooda wɛ̃ bu ka Pɔlu na. 24Fesitu nɛɛ, sina boko Agiripa ka bɛɛ kpuro be i wãa mi ka bɛsɛ sannu, durɔ wi wee, wìn gari Yuuba kpuro ba ka na nɛn mi, be ba wãa wuu mi ka be ba maa wãa Yerusalɛmuɔ. Ba gbãsukumɔ ba mɔ̀, n ǹ weenɛ u n maa wãa. 25Nɛn tii na ǹ gãanu wa wi sɔɔ, ni nu ka gɔɔ weenɛ. Adama yèn sɔ̃ win tii u win siribu tem yɛ̃ro nɔmu sɔndia, na gɔ̃ru doke n nùn daasia win mi. 26Ka mɛ, na ǹ gãanu wa ni kon nɛnusi win gari sɔɔ n ka nɛn yinni tireru kua. Yen sɔ̃na na ka nùn na bɛɛ kpuron wuswaaɔ, n mam nɛɛre wunɛ sina boko Agiripa, i ka win gari wɛ̃ɛri kpa n ka wa ye kon yore. 27Domi n ǹ man dee dee sãawɛ n ka pirisɔm goo mɔrisia kpa na kun gerua mban sɔ̃na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\