Gɔrobun Kookoosu 27

1Sanam mɛ ba gɔ̃ru doke su ka Italin tem da ka goo nimkuu, ba Pɔlu ka pirisɔm gabu Yuliu nɔmu sɔndia wi u sãa Romun tabu kowo wuuru garun tɔnwero te ba sokumɔ tem yɛ̃rogiru. 2Sa goo nimkuu dua ge ga na saa Adamitin di ga dɔɔ ga n Asin tem bɛwe. Ma sa swaa wɔri. N deema Aritaaki, Masedɔnigii wi u na saa Tɛsalonikan di, u wãa ka bɛsɛ. 3Yen sisiru sa tura Sidoniɔ. Yuliu u Pɔlu tɔn geeru kua, u dera u da u win kpaasibu bera bu ka nùn wɛ̃ yèn bukata u mɔ. 4Ye sa doona wuswaaɔ woo bɔkɔ ga sun sweemɔ. Yen sɔ̃na sa da sa Sipun tem bɛwa mi woo ga ka nɛ. 5Ye sa Silisi ka Panfilin tem bɛwa, sa tura Miraɔ Lisin temɔ. 6Miya bɛsɛn tabu kowo tɔnwero u goo nimkuu gagu wa ge ga na saa Alesandirin di ga dɔɔ Itali gia, ma u sun ge duusia. 7Sɔ̃ɔ dabira sa da tɛɛru tɛɛru ka wahala sa sere da Sinidin bɔkuɔ. Ye woo bɔkɔ ga yina su da wuswaaɔ, sa gɛra sa da sa Keretin tem bɛwa sa kpa ka Saamɔnɛn bɔkuɔ. 8Ma sa ye sara ka wahala baka sa tura yam gam mɛ ba mɔ̀ Alafian Wɛ̃ra yeru, mɛ mu wãa wuu gen bɔkuɔ ge ba mɔ̀ Lase. 9Sa sina mi sɔ̃ɔ mɛɛru sere ba ka nɔɔ kusia, ma bɛsɛn wuswaa daabu kua kari baka domi saa ye, ya ka goo nimkuu sɛ̃. Yen sɔ̃na Pɔlu u bu kirɔ kua u nɛɛ, 10durɔ bɛɛ, na wa ma bɛsɛn wuswaa daabu kun koorɔ n kun ka kari ka munusɛ. N ǹ sɔmunu tɔna nu koo kam koo ka goon tiiwa ka sere bɛsɛn tiin wãaru. 11Adama tabu kowo tɔnwero u goo temɔ ka goo yɛ̃ron gari swaa daki n kere Pɔlugii. 12Goo yɔ̃ra yee te, ta ǹ weenɛ bu yɔ̃ra mi woorun sanam. Yen sɔ̃na ben dabira nɛɛ, bu doona min di, kpa bu kookari ko bu ka turi Fenikiɔ mi Keretin tem goo yɔ̃ra yeru gara wãa, te ta mɛɛra sɔ̃ɔ duu yerun yɛ̃sa ka yɛ̃sa. Miya ba kĩ ba n wãa woorun sanam. 13Woo fɛrɛ fɛrɛbu ga seema nim wɔ̃ku gian di, ma durɔ be, ba tamaa ben daabu koo koorawa nge mɛ ba kĩ. Yera ba goo yɔ̃ratia gawama nim di, ba goo wuka ba Keretin tem bɛwe turuku turuku. 14Adama ye n sosi fiiko, woo bɔkɔ ge ba ra soku Erakilɔm ga seewa saa tem burerun beran di. 15Ga goo nimkuu swee ma yèn sɔ̃ sa ǹ kpĩa su goo ge sĩisia woo gen deedeeru, sa ǹ maa kookari gaa kue, sa dera woo ge, ga ka goo ge da mi ga kĩ. 16Ma sa da sa tem bure piibu bɛwa ge ba mɔ̀ Koloda mi woo ga ka nɛ. Miya sa kpĩa sa goo nimkuun goo piibu gawa ka wahala baka sa ka gu duusia. 17Ye sa gu duusia sa kpa, ba goo nimkuu ka wɛ̃ɛ gɛɛ bɔkua ka dam. Yera ba gen beka ka wɛ̃ɛ kusia, ma ba dera woo ga ka gu da mi ga kĩ yèn sɔ̃ ba bɛrum kua bu ku raa de Sirituɔ bu yani sɛɛri kuru kara. 18Yen sisiru, nge mɛ woo ge, ga sun sweemɔ ka dam, ba goo nimkuun sɔmunu wiabu wɔri ba sure nim sɔɔ. 19Yen sisi kpaaru, ba goo nimkuun dendi yãnu wia ba sure nimɔ ka ben tiin nɔma. 20Sɔ̃ɔ dabira sa ǹ sɔ̃ɔ ka kperi wa, ma woo damguu ga mɔ̀, sa ǹ de maa tamaa sa ko yari baani. 21Ye goo kun gãanu di saa tɛɛbun di, yera Pɔlu u yɔ̃ra ben suunu sɔɔ u nɛɛ, durɔ bɛɛ, ì n daa nɛn gari wura, sà kun daa dɔɔnɛ Keretin di, i ǹ daa kari ka munusɛ yeni wasi. 22Adama tɛ̃, na bɛɛ kanamɔ, i de bɛɛn bwɛ̃ra kpuna. Goo sari wi u koo kam ko bɛɛ sɔɔ ma n kun mɔ goo nimkuu tɔna. 23Domi gĩa wɔ̃kuru Gusunɔ wìgii na sãa, wi na sãamɔ, win gɔrado u na nɛn mi 24u nɛɛ, nɛ Pɔlu n ku bɛrum ko. Na ǹ kon ko na kun yɔ̃re tem yɛ̃ron wuswaaɔ. N wee, Gusunɔ u maa man be kpuro yɔllaa kua be ba wãa ka nɛ sannu goo sɔɔ. 25Yen sɔ̃, durɔ bɛɛ, i bɛɛn wasi kusio. Domi na naanɛ sãa ma Gusunɔ u koo ko nge mɛ u man sɔ̃ɔwa. 26Adama goo ga koo kɔsikira tem bureru garun gãarɔ. 27N wee, n kua sɔ̃ɔ wɔkura nnɛsen wɔ̃kuru ma woo damguu ga sun bɔrikiamɔ nim wɔ̃ku wɔllɔ ge ba ra soku Mɛditeranɛ. Wɔ̃ku ten suunu sɔɔn saka, goo nimkuun sɔm kowoba tamaa sa tem turuku kuawa. 28Ma ba sisu wɛ̃ɛ gbinisi ba kpɛ̃ɛ nim sɔɔ. Ba wa ma nim mɛn dukum mu tura mɛtiri tɛna ka nɔɔba yiru. Ye n tɛ fiiko ba kpam yĩira ma ba wa nim mɛn dukum tura mɛtiri yɛnda nɔɔbu ka ita. 29Ba nande bu ku raa kpenu kuru kara, yen sɔ̃na ba goo yɔ̃ratinu nnɛ sãarusia gen biruɔ, ma ba kanamɔ yam mu fuuku sãra. 30Yera goon sɔm kowobu gaba gɔ̃ru doke bu gbɛnum sara, ma ba goo piibu sarasia nimɔ nge ba kĩ bu goo yɔ̃ratinu ka da gen wuswaaɔ. 31Adama Pɔlu u tabu kowo tɔnwero ka tabu kowobu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ma n kun mɔ sɔm kowo beni ba sina sɛ̃ɛ goo nimkuu sɔɔ, i ǹ faaba wasi. 32Yera tabu kowoba wɛ̃ɛ bura yi yi goo piibu ge nɛni ma ba dera ga wɔri nim sɔɔ. 33Sanam mɛ ba yam sãreru mara Pɔlu u be kpuro kana bu di. U nɛɛ, saa sɔ̃ɔ wɔkura nnɛn diya i faaba swaa daki, i ǹ maa gãanu ganu di. 34Na bɛɛ kanamɔ, i dio bɛɛn faaban sɔ̃. Domi baa bɛɛn wirun seri tia kun borimɔ. 35Ye Pɔlu u yeni gerua u kpa, u pɛ̃ɛ sua u Gusunɔ siara be kpuron wuswaaɔ u ye mura ma u dim wɔri. 36Ma be kpuro ba wasi kusia, ba dĩanu di ben tii. 37Bɛsɛ be sa wãa goo nimkuu ge sɔɔ, bɛsɛn geera tura tɔnu goobu ka wata ka wɔkura nɔɔbu ka tia (276). 38Ye baawure u di u deba, ba alikama sure nim wɔ̃ku sɔɔ, goo nimkuun bunum mu ka kaara. 39Ye yam sãra, ba ǹ tem mɛ tuba, adama ba daa gɔmburu garu wa te ta yani sɛɛri mɔ, ma ba gɔ̃ru doke bu goo nimkuu bɔrie mi, bà n kpĩa. 40Yera ba goo yɔ̃ratinun wɛ̃ɛ kusia ba dera nu nim wɔri, ka sere maa sɛsɛnun wɛ̃ɛ yi ba ka yi sɔri. Ma ba beka seesia wɔllɔ goo nimkuu gen wuswaaɔ kpa woo gu ka goo bɔrie daa gɔmbu ten mi gia. 41Adama ba tura mi nim kurenu yinnamɔ ka dam ma ba tem kuru kara. Ma goo nimkuun wuswaa ya tem gira, ba kpana bu ge wuka. Sanam mɛya nim kure bakanu maa gen biru swee ka dam, ma ga kɔsikira. 42Yera tabu kowobu ba gɔ̃ru doke bu pirisɔm be kpuro go, kpa bu ku raa kɛ̃ɛri bu yakara. 43Adama tabu kowo tɔnwero wi, u kĩ u Pɔlu faaba ko, yen sɔ̃na u bu yinari. U wooda wɛ̃ be ba kɛ̃ɛri yɛ̃ bu gbi bu sure nim sɔɔ bu tɔbura guruɔ. 44Kpa be ba tie bu goo nimkuun kpatakunu yɔ bu ka tɔbura ǹ kun mɛ gen tiin bɛsi. Nge mɛya tɔmbu kpuro ba ka tura guruɔ ka alafia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\