Gɔrobun Kookoosu 5

1Adama durɔ goo maa wãa wi ba ra nɛɛ Anania, ka win kurɔ Safira. Durɔ wi, u win tem gam dɔra, 2ma u mɛn gobin sukum tii yiiya, ka win kurɔn yɛ̃ru, ma u sukum mɛ n tie gɔrobu wɛ̃. 3Yera Piɛɛ u nɛɛ, Anania, mban sɔ̃na a dera Setam dua wunɛn gɔ̃ruɔ ma a Hunde Dɛɛro weesu kua, ma a tem mɛn gobin sukum tii yiiya. 4A sere tem mɛ dɔra, n ǹ wuna a mu mɔ ro? Ye a mu dɔra a kpa, mɛn gobi kun sãa wunɛgii? Ǹ n mɛn na, mban sɔ̃na a gɔ̃ru doke a ka yenin bweseru ko. N ǹ tɔmbu a weesu kua, Gusunɔwa a kua. 5Ye Anania u gari yi nua, mii mii u wɔruma u gu. Ma bɛrum bakam tɔn be kpuro mwa be ba gari yi nua. 6Aluwaasiba ba seewa ba win goru bɔkua ba ka yara ba sikua. 7Yen biru n kua nge kɔba ita, ma win kurɔ Safira u duuma. N deema u ǹ yɛ̃ ye n win durɔ kua. 8Piɛɛ nùn bikia u nɛɛ, a man sɔ̃ɔwɔ, amɛ kasawa i tem mɛ dɔra? Ma u wisa u nɛɛ, oo, mɛya mi. 9Piɛɛ nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, mban sɔ̃na bɛɛ yiru kpuro i gɔ̃ru doke i ka Gusunɔn Hunden laakari mɛɛri mɛsum. Wee be ba wunɛn durɔ sikua ba wãa dii kɔnnɔwɔ, ba koo maa ka nun yari. 10Mii mii u wɔruma Piɛɛn wuswaaɔ u gu. Ma aluwaasi be, ba dua ba deema u gu, ba maa win tii sua ba ka yara ba da ba sikua win durɔn sikirun bɔkuɔ. 11Bɛrum bakam Yesun yigbɛru kpuro mwa, ka maa baawure wi u gari yi nua. 12Gɔro be, ba maamaaki ka sɔm damgii dabinu mɔ̀ tɔmbun suunu sɔɔ. Ma naanɛ dokeobu kpuro ba mɛnnɛ sannu Salomɔɔn kɔbɛɔ. 13Tɔn tuko goo kun kãka u ka bu mɛnnɛ, adama tɔmba bu bɛɛrɛ wɛ̃ gem gem. 14Ma naanɛ dokeo ben geera sosimɔ ta dɔɔ, durɔbu ka kurɔbu dabinu, be ba Yinni naanɛ doke. 15Ma ba barɔbu yara swɛɛɔ ba bu kpĩ kpin yenu ka kãasu wɔllɔ, n wa Piɛɛ ù n sarɔ, win tiro gu ka ben gabu wukiri. 16Tɔn dabinu maa naamɔ saa Yerusalɛmun baru kpaanun di ka ben barɔbu, ka be ba wɛrɛkunu mɔ. Ma be kpuro ba bɛkuramɔ. 17Adama yãku kowo tɔnwero, ka win tɔmbu be ba sãa Sadusiba ba ka gɔrobu nisinu seewa. 18Ba gɔro be mwa, ma ba bu pirisɔm doke. 19Adama yen wɔ̃kuru Yinnin gɔrado u na u pirisɔm gamboba kɛnia, u bu yara. U bu sɔ̃ɔwa 20bu doo bu yɔ̃ra sãa yerɔ kpa bu tɔmbu wãa ten gari kpuro nɔɔsia. 21Ye gɔro be, ba yeni nua ba kpa, ba dua sãa yerɔ yam sãreru, ba waasu wɔri yande. Ye yãku kowo tɔnwero ka win tɔmbu ba mɛnna ba wuun wirugibu ka Isireliban guro gurobu kpuro soka, ma ba gɔra pirisɔm mi, ba nɛɛ, bu ka gɔro be na. 22Adama ye sãa yerun kɔ̃soba tura mi, ba ǹ gɔro be wa pirisɔm sɔɔ. Ma ba wura mɛnnɔ yerɔ 23ba nɛɛ, ye sa tura mi, sa deema pirisɔm dira bɛri mam mam, sa maa kɔ̃sobu deema ba yɔ̃ kɔnnɔwɔ. Adama ye sa gamboba bɛsia, sa ǹ goo wa dii te sɔɔ. 24Ye sãa yerun kɔ̃sobun tɔnwero ka maa yãku kowo tɔnwerobu ba gari yi nua, ba biti soora, ba ǹ gari yin wii goberu yɛ̃. 25Yera durɔ goo u na u nɛɛ, ase tɔn be i pirisɔm doke mi, ba wãa sãa yerɔ ba tɔmbu keu sɔ̃ɔsimɔ! 26Ma kɔ̃sobun tɔnwero wi, ka win tɔmbu gabu ba da ba ka bu na mɛnnɔ yerɔ. Adama n ǹ ka dam, yèn sɔ̃ ba tɔmbun bɛrum mɔ bu ku raa bu kpenu kasuku. 27Ye ba ka bu na, ba bu yɔ̃rasia Yuuban guro gurobun wuswaaɔ. Yãku kowo tɔnwero wi, u bu gari bikia 28u nɛɛ, sa bɛɛ yinari mam mam sa nɛɛ, i ku maa waasu ko ka durɔ win yĩsiru. Adama wee, i bɛɛn sɔ̃ɔsiru kpara i keu sɔ̃ɔsi Yerusalɛmu kpuro sɔɔ, ma i kĩ i sun durɔ win gɔɔn taarɛ wɛ̃. 29Yera Piɛɛ ka gɔro be ba tie ba nɛɛ, tilasiwa su ka Gusunɔ mɛm nɔɔwa, n ǹ mɔ tɔmbu. 30Gusunɔ bɛsɛn sikadoban Yinniwa u Yesu seeya gɔrin di, wi i raa dãa bunanaru kpare i go. 31Wiya Gusunɔ u sua wɔllɔ u sinasia win nɔm geuɔ, u n sãa sunɔ ka Faaba kowo u ka de Isireliba bu gɔ̃ru gɔsia, kpa bu ben toranun suuru wa. 32Bɛsɛra sa sãa yen seeda diobu, bɛsɛ ka Hunde Dɛɛro wi Gusunɔ u tɔmbu kã be ba nùn mɛm nɔɔwa. 33Ye ba gari yi nua, ba mɔru bara too too sere ba kĩ bu gɔro be go. 34Adama Falisi turo be sɔɔ wi ba ra nɛɛ Gamaliɛli, wi u sãa woodan keu koosio, u bɛɛrɛ mɔ gem gem tɔmbu kpuro sɔɔ, u seewa u yɔ̃ra mɛnnɔn wuswaaɔ, u nɛɛ, bu gina gɔro be yaro. 35Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛ Isireliba, i laakari koowo ye i kĩ i durɔ beni kua. 36Gasɔ, durɔ goo u kurama wi ba sokumɔ Tedasi wi u tii bɛɛrɛ wɛ̃ gem gem, ma tɔmbu nge nɛɛru (400) ba nùn swĩi. Adama ba nùn go, win bwãaba yarina baama kpuro, ma ba win gari duari. 37Win biru gari garin sanam, durɔ goo wi ba mɔ̀ Yudasi Galilegii, u kurama. U maa tɔn dabinu wa be ba nùn swĩi. Adama ba maa durɔ wi go ma win tɔmba yarina. 38Yen sɔ̃, na bɛɛ bwisi kɛ̃mɔ gari yini sɔɔ, i durɔ beni derio i de bu doona. Ǹ n tɔnun sɔ̃ɔsirun na, ǹ kun mɛ tɔnun sɔmburu, n koo nɔru ko. 39Adama ǹ n Gusunɔn sɔmburun na, i ǹ kpɛ̃ i bu kamia. I ku tii kari bɔrie i ka Gusunɔ sanna. Ma ba win gari wura. 40Ba gɔro be soka ba sɛni so, ma ba bu yinari bu maa ka Yesun yĩsiru gari ko pai. Ma ba bu yɔ̃su. 41Ma gɔro be, ba doona mɛnnɔ yeru min di ka nuku doo bakabu yèn sɔ̃ Gusunɔ u bu garisi be ba tura bu yaa kasiki Yesun yĩsirun sɔ̃. 42Tɔ̃ru baatere, sãa yerɔ ka yɛnusɔ, ba ra n Labaari gea waasu mɔ̀ kpa ba n keu sɔ̃ɔsimɔ ma Yesuwa Kirisi wi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\