Gɔrobun Kookoosu 6

1Sɔ̃ɔ mɛɛ te sɔɔ, nge mɛ naanɛ dokeoba sosimɔ, Yuu be ba Gɛrɛkim tɔna gerumɔ ba ka be ba tie wɔki yèn sɔ̃ ba ben gɔminibu duarimɔ tɔ̃ɔ baateren dĩanun bɔnu sɔɔ. 2Ma gɔrobu wɔkura yiru ye, ba naanɛ dokeobu kpuro mɛnna ba nɛɛ, n ǹ weenɛ su Gusunɔn garin waasu deri kpa sa n dĩanun gari mɔ̀. 3Yen sɔ̃, bɛsɛgibu i tɔn durɔbu nɔɔba yiru gɔsio bɛɛn suunu sɔɔ be ba seeda gea diiyammɛ, be ba Hunde Dɛɛro yiba kpa ba n bwisi mɔ, kpa su bu sɔmbu te nɔmu sɔndia. 4Kpa bɛsɛn tii sa n kanaru ka Gusunɔn garin waasu mɔ̀ sa n dɔɔ. 5Tɔn be kpuro ba gari yi wura ka nuku dobu. Ma ba Etiɛni gɔsa wi u Hunde Dɛɛro yiba, win naanɛ dokebu bu maa kpã, ka maa Filipu ka Pokori ka Nikanɔri ka Timɔɔ ka Paamɛnasi ka sere Nikola Antiɔsigii wi u gɔsira Yuu. 6Ba ka bu da gɔrobun mi, ma gɔroba bu kanaru kua ba bu nɔma sɔndi wirɔ. 7Nge mɛya Gusunɔn gari yi ka kpararamɔ baama. Ma naanɛ dokeobun geera sosimɔ ta dɔɔ Yerusalɛmuɔ, ma yãku kowo dabira maa naanɛ doke. 8Etiɛni wi, Gusunɔ u nùn durom bakam kua u nùn dam kã, ma u sɔm maamaakiginu ka yĩrenu kua tɔmbun suunu sɔɔ. 9Adama durɔbu gabu saa Yuuban mɛnnɔ yerun di te ba ra soku tii mɔwɔbugiru, ka Sirɛnin Yuu gabu ka Alesandirigibu ka gabu saa Silisi ka Asin di ba seewa ba ka Etiɛni sikirinamɔ. 10Adama ba kpana bu nùn kamia yèn sɔ̃ u gari gerumɔ ka Hunde Dɛɛron dam ka bwisi. 11Yera ba durɔbu gabu gobi kã asiri sɔɔ bu ka gere ma ba nua u Mɔwisi ka Gusunɔ gari kam gerusi. 12Mɛya ba ka tɔmbun mɔru seesia, ka guro gurobu ka wooda yɛ̃robu. Ba da Etiɛnin mi ba nùn mwa ma ba ka nùn da Yuuban guro gurobun mɛnnɔn wuswaaɔ. 13Yen biru ba ka durɔbu gabu na be ba nùn seeda weesugia diisi ba nɛɛ, durɔ wini u ra n bɛsɛn sãa yee dɛɛraru ka Mɔwisin wooda sankumɔwa. 14Domi sa nua u gerua ma Yesu Nasarɛtigii wi, u koo sãa yee teni sura, kpa u bɛsɛn deema kpuro kɔsi ye Mɔwisi u sun wɛ̃. 15Be kpuro be ba sɔ̃ mɛnnɔ ge sɔɔ, ba Etiɛni nɔni girari, ma ba wa win wuswaa ballimɔ nge Gusunɔn gɔradogia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\