Gɔrobun Kookoosu 7

1Yera yãku kowo tɔnwero u Etiɛni bikia u nɛɛ, gari yi, geema? 2Etiɛni u wisa u nɛɛ, nɛn bisibu ka nɛn baababa i man swaa dakio. Gusunɔ yiikogii u bɛsɛn baaba Aburahamu kure sanam mɛ u wãa Mɛsopotamin tem sɔɔ u sere sina Haraniɔ, 3u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u win dusibu ka win tem derio kpa u da tem gam mɛ u koo nùn sɔ̃ɔsi. 4Yen sɔ̃na Aburahamu u Kaladegibun tem yara, ma u da u sina Haraniɔ. Ye win baa u gu u kpa, Gusunɔ u nùn seeyama min di, u na tem mɛ sɔɔ, mi bɛɛ i wãa tɛ̃. 5Sanam mɛ, u ǹ nùn ayeru garu kã tem mɛ sɔɔ, baa naa dabusa teeru, adama baa mɛ Aburahamu kun gina bii mara Gusunɔ u nùn nɔɔ mwɛɛru kua ma u koo nùn tem mɛ wɛ̃, kpa mu n sãa wi ka maa win bibugim. 6Ye wee ye Gusunɔ u Aburahamu sɔ̃ɔwa. U nɛɛ, win biba koo sɔru di tem tukumɔ mi ba ko n sãa yobu, kpa bu nɔni swãaru wa sere wɔ̃ɔ nɛɛru (400). 7Gusunɔ u maa nɛɛ, win tii koo ka bwese te siri te ta koo bu ko yobu. Yen biru ba koo yari tem min di bu na tem mɛ sɔɔ mi ba koo nùn sã. 8Saa ye sɔɔ, Gusunɔ maa Aburahamu bango kobun wooda wɛ̃. Ma Aburahamu u win bii Isaki bango kua ye ba wi mara u kua sɔ̃ɔ nɔɔba ita. Nge mɛya Isaki u maa Yakɔbu kua, ma Yakɔbu u maa win bibu wɔkura yiru kua nge mɛ. Bera ba kua Yuuban bwesenu wɔkura yirun baababa. 9Yakɔbun bii be, ba ka Yosɛfu nisinu kua, ma ba nùn Egibitigibu dɔre ba ka doona. Adama Gusunɔ u wãa ka wi, 10ma u nùn yakia saa win wahala kpuron di. U maa nùn bwisi kã ma u durom wa, Egibitin sina bokon mi, ma u nùn kua Egibitin tem yɛ̃ro ka maa win yɛnu yɛ̃ro. 11Gɔ̃ɔra tunuma Egibiti ka Kananin tem sɔɔ ta bu nɔni sɔ̃ɔwa too too. Bɛsɛn sikadoba ba ǹ gãanu wa bu di. 12Ye Yakɔbu u nua ma dĩanu wãa Egibitiɔ, u bɛsɛn sikado be gɔra mi, nɔn gbiikiru. 13Ye ba da mi nɔn mɛɛruse, Yosɛfu u tii win maabu tubusia, ma Egibitin sunɔ u maa Yosɛfun dusibu gia. 14Ma Yosɛfu u Yakɔbu win tundo sokusia ka win dusibu kpuro bu na win mi. Ben geera sãa tɔmbu wata ka wɔkura nɔɔbu. 15Nge mɛya Yakɔbu u ka da Egibitiɔ. Miya u gu, miya maa bɛsɛn sikado be, ba gu. 16Ma ba ka be kpuron gonu wura Sikɛmuɔ ba nu kpɛ̃ɛ siki kpee wɔrugiru sɔɔ te Aburahamu dwa Hamɔrin bibun mi Sikɛmuɔ. 17Ye saa ya turuku kua ye Gusunɔ u koo ka win nɔɔ mwɛɛru yibia te u Aburahamu kua, bɛsɛn tɔmba sosimɔ ba dabiamɔ Egibitiɔ 18sere n ka kua sina boko goon waati wi u kun Yosɛfun gari yɛ̃. 19Sina boko wi, u bɛsɛn tɔmbu nɔni wɔ̃kua u ka bu kɔ̃sa kua, u bu tilasi kua bu ka ben bii wɛ̃ɛnu kɔ̃ kpa nu gbi. 20Saa ye sɔɔra ba Mɔwisi mara. Bii burɔwa wi u Gusunɔ wɛ̃remɔ. Ba nùn nɔɔri suru ita win tundon yɛnuɔ. 21Ye ba ka nùn da ba kɔ̃, Egibitin sunɔn bii tɔn kurɔ u nùn sua u kua nge win tiin bii. 22Ba nùn Egibitigibun keu kpuro sɔ̃ɔsi ma u kua tɔn boko gari gerubu ka kookoosu sɔɔ. 23Sanam mɛ u wɔ̃ɔ weeru tura, u gɔ̃ru doke u win tɔmbu Isireliba beram da. 24U wa Egibitigii goo u ben turo nɔni sɔ̃ɔmɔ. U wigii faaba da, ma u Egibitigii wi so u go. 25U tamaa sãa win tɔmba koo tubuwa ma Gusunɔwa nùn gɔra u ka bu yakia, adama ba ǹ tuba. 26Yen sisiru u deema ben gaba sannamɔ. Ma u kĩ u bu yakiana u nɛɛ, i nɛn gari swaa dakio. Bɛɛ, be i sãa dusinu, mban sɔ̃na i mɛɛra koonamɔ. 27Adama durɔ wi u win beruse nɔni sɔ̃ɔmɔ mi, u Mɔwisi bɔria u nɛɛ, wara nun kua bɛsɛn wirugii ka siri kowo. 28A kĩ a maa man gowa nge mɛ a Egibitigii wi go gĩa? 29Ye Mɔwisi u gari yi nua, u kpikiru sua Madianin tem gia. Miya u bii tɔn durɔbu yiru mara. 30Wɔ̃ɔ weerun biru, Gusunɔn gɔrado u Mɔwisi kurema awĩi gɛɛ sɔɔ, yi yi sãare yi dɔ̃ɔ mwaaramɔ, gbaburu sɔɔ mi guuru gara wãa te ba ra soku Sinai. 31Mɔwisi u biti soora ye u yi wa, ma u yi susi u mɛɛra tii. Sanam mɛya u Yinni Gusunɔn nɔɔ nua ga gerua ga nɛɛ, 32wiya Gusunɔ win sikadoban Yinni, wiya Aburahamu ka Isaki ka Yakɔbun Yinni. Ye Mɔwisi u nua mɛ, yera u diira, u ǹ maa kãka u yam mi mɛɛra. 33Yinni Gusunɔ nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u win salubata pweto, domi yam mi u yɔ̃ mi, yam dɛɛrama. 34N wee, u win tɔmbun nɔni swãaru wa te ba waamɔ Egibitiɔ. U ben weeweenu nua, yera u sarama u ka bu faaba ko. Tɛ̃, u na u nùn gɔri Egibitiɔ. 35Mɔwisi wi ba yina mi, ba nɛɛ, wara nùn kua ben wirugii ka siri kowo, wiya Gusunɔ u gɔra u kua ben wirugii ka faaba kowo, ka Gusunɔn gɔrado win somiru wi u nùn kure awĩi sɔɔ. 36Durɔ wiya u bu yara saa Egibitin di. U maamaaki ka sɔm damginu kua Egibitiɔ ka nim wɔ̃ku sɔɔ ge ba mɔ̀ Naa yari ka maa gbaburu sɔɔ mi ba kua wɔ̃ɔ weeru. 37Mɔwisi wiya u Isireliba sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔ koo bu sɔmɔ goo seeya ben bweserɔ, nge wi. 38Mɔwisi wiya u wãa gbaburɔ Isireliban suunu sɔɔ, ka bɛsɛn baababa sannu, ka maa Gusunɔn gɔrado wi u ka nùn gari kua guuru wɔllɔ te ba ra soku Sinai. Ma u Gusunɔn gari wãarugii mwa, u ka sun yi wɛ̃. 39Adama bɛsɛn baaba be, ba yina bu nùn mɛm nɔɔwa. Ba nùn yina ba kĩ bu kpam wura Egibitiɔ. 40Yen sɔ̃na ba Aroni sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, u bu bũnu kuo ni nu koo bu swaa gbiiya. Domi Mɔwisi wi, wi u bu yarama saa Egibitin tem di, ba ǹ yɛ̃ ye n nùn deema. 41Dɔma tera ba bwãaroku kua ge ga ka naa buu weenɛ, ma ba gu yãkuru koosi. Ma ben nukura dora ben nɔman sɔmburun sɔ̃. 42Adama Gusunɔ u tii gawa ben min di, ma u dera ba sɔ̃ɔ ka suru ka kperi sãwa, nge mɛ u gerua win sɔmɔbun tireru sɔɔ u nɛɛ, "Bɛɛ Isireliba i ka kua wɔ̃ɔ weeru gbaburu sɔɔ i man yãkunu ka kɛ̃nu kuare? 43Bwãarokuna i sɔɔwa ni i kua i ka bũnu sã, nge Mɔlɔkun kuu bekurugiru ka Refanin kpera. Yen sɔ̃na na kon bɛɛ bɔrie sere Babilonin bera giɔ." 44Bɛsɛn baababa ba raa Gusunɔn kuu bekurugiru mɔ te ta sãa seeda ma u wãa ka be. Mɔwisi u tu kua nge mɛ wi u ka nùn gari kua, u nùn sɔ̃ɔwa. U tu kuawa mam mam nge te u wa. 45Ma bɛsɛn baababa be ba tu tubi di, be ka Yosue ben gbiikoo, ba ka tu dua tɔn tukobun tem sɔɔ mɛ ba mwa sanam mɛ Gusunɔ u tɔn tuko be gira. Ma ta wãa mi sere Dafidin waati. 46Gusunɔ u ka Dafidi nɔnu geu mɛɛra, ma u kanaru kua u ka kpĩ u wi Yakɔbun Yinni diru bania. 47Adama Salomɔɔwa u nùn dii te bania. 48Ka yen de kpuro Wɔrukoon wãa yera kun wãa dinu sɔɔ ni tɔnu u bana. Nge mɛ Gusunɔn sɔmɔ goo u yorua, 49"Yinni Gusunɔ u nɛɛ, wɔlla nɛn sina gɔna. Ma tem mu sãa nɛn naa sɔnditia. Ǹ n mɛn na, dii teren bwesera i ko i man bania. Nge wãa yee terà ta ko n sãa nɛn wɛ̃ra yeru. 50N ǹ nɛn nɔma ya ye kpuro taka kua?" 51Etiɛni u maa bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛ degangamgibu! Bɛɛn gɔ̃rusu ka bɛɛn swasu su sãa nge be ba ǹ Gusunɔ nasiegisu, i ra n Hunde Dɛɛro yinamɔ, i mɔ̀wa nge bɛɛn baababa. 52Gusunɔn sɔmɔ wara bɛɛn baababa ba ǹ nɔni sɔ̃ɔwa. Ba bu go be ba Geegiin naarun gari kua, ma tɛ̃, bɛɛn tii i Geegii wi kɔrumɔtɔnu kua i nùn go. 53Bɛɛya i Gusunɔn wooda mwa ye ba bɛɛ wɛ̃ Gusunɔn gɔradoban min di. Adama i ǹ ye mɛm nɔɔwɛ. 54Ye ba Etiɛnin gari yi nua, ba mɔru bɛsira sere ba ben nikibii dwɛ̃ɛmɔ. 55Adama Etiɛni u Hunde Dɛɛro yiba, ma u wɔllu nɔni girari u Gusunɔn yiiko wa, u maa Yesu wa u yɔ̃ Gusunɔn nɔm geuɔ. 56Ma u nɛɛ, wee, na wa wɔlla wukiare, ma Tɔnun Bii u yɔ̃ Gusunɔn nɔm geuɔ. 57Sanam mɛya ba ben swasu kɔrua ka nɔma, ba kuuki kua, ma ba duki da sannu ba nùn kunisi. 58Ba nùn gawa ba yara wuun di, ma ba nùn kpenu kasukum wɔri. Tɔn be, ba ben kumboorosu pweta ba yi aluwaasi goon mi wi ba ra nɛɛ Sɔɔlu. 59Sanam mɛ ba Etiɛni kpenu kasukumɔ u kanaru kua u nɛɛ, Yinni Yesu, a nɛn hunde mɔɔ. 60U yiira u gbãra wɔllɔ u nɛɛ, Yinni a ku bu tora teni garisi. Ye u yeni gerua u kpa, ma u gu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\