Gɔrobun Kookoosu 9

1Sanam mɛ sɔɔra Sɔɔlu u yɔ̃rari dim dim u Yinnin bwãabu nɔni sɔ̃ u bu go. Ma u da yãku kowo tɔnweron mi, 2u nùn bikia u Yuuban mɛnnɔ yenugibu tirenu kua be ba wãa Damasiɔ kpa ù n gabu wa be ba swaa ye swĩi, ǹ n tɔn durɔbun na, ǹ kun mɛ tɔn kurɔbu, u ka kpĩ u bu mwa u bɔke u ka da Yerusalɛmuɔ. 3Sanam mɛ Sɔɔlu u dɔɔ, ye u Damasi turuku kua, suaru sɔɔ yam nùn burure wɔllun di. 4Yera u wɔruma temɔ, ma u nɔɔ gagu nua ga nɛɛ, Sɔɔlu, Sɔɔlu, mban sɔ̃na a man nɔni sɔ̃ɔmɔ. 5Sɔɔlu u bikia u nɛɛ, Yinni wuna were. Ma Yinni nɛɛ, nɛna Yesu wi a nɔni sɔ̃ɔmɔ. 6A seewo a du wuu ge sɔɔ, ba koo nun sɔ̃ ye kaa ko. 7Durɔ be ba sanum mɛ dɔɔ ka wi, ba yɔ̃ra ba mari sɔ̃ɔ sɔ̃ɔ. Ba nɔɔ ge nua, adama ba ǹ goo wa. 8Sɔɔlu u seewa tem di, adama baa mɛ u win nɔni wukia u ǹ yam wa. Ba win nɔmu nɛnuawa ba ka dua Damasiɔ. 9U wɔ̃ko kua sɔ̃ɔ ita. U ǹ di saa ye sɔɔ, u ǹ maa nɔra. 10N deema naanɛ dokeo goo wãa Damasiɔ wi ba ra nɛɛ Anania. Yinni u ka nùn gari kua kãsiru sɔɔ u nɛɛ, Anania. Ma Anania u nɛɛ, nɛ wee Yinni. 11Yinni nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a seewo a da swaaɔ ye ba ra nɛɛ Dɛndaru, Yudasin dirɔ, a bikia mi durɔ goo wãa wi ba ra soku Sɔɔlu Taasigii. Wee, u kanaru mɔ̀. 12Kãsiru sɔɔ u durɔ goo wa wi ba ra nɛɛ Anania, wi u dua mi u wãa ma u nùn nɔma sɔndi wirɔ u ka kpam yam wa. 13Anania u nɛɛ, Yinni tɔn dabina nu man durɔ win labaari sɔ̃ɔwa, ka kɔ̃sa kpuro ye u wunɛn tɔmbu kua Yerusalɛmuɔ. 14Ma sa nua yãku kowo tɔnweroba nùn nɔɔ kã u ka tɔmbu kpuro mwa be ba wunɛn yĩsiru sokumɔ mini. 15Adama Yinni nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo domi na durɔ wi gɔsa nɛn sɔmɔ u ka nɛn yĩsiru kpara tɔn tukobun mi, ka sinambu ka maa Isireliban suunu sɔɔ. 16Kon maa nùn sɔ̃ɔsi nge mɛ u koo nɔni swãaru wa nɛn yĩsirun sɔ̃. 17Ma Anania u seewa u da u dua diru mi, u Sɔɔlun wiru nɔma sɔndi u nɛɛ, Sɔɔlu nɛn beruse, Yinni Yesu wi u nun kure swaaɔ sanam mɛ a sisi, wiya man gɔrima a ka yam wa kpa a Hunde Dɛɛro yibu. 18Mii mii gãanu wɔruma win nɔnin di nge swãan kokosu, ma u kpam yam wa. U seewa, ma ba nùn batɛmu kua. 19Ye u di u kpa ma win dam mu wurama. Ma Sɔɔlu u sina sɔ̃ɔ yiru ka naanɛ dokeobu Damasiɔ. 20Yande u da Yuuban mɛnnɔ yenɔ u waasu mɔ̀ u gerumɔ ma Yesu sãawa Gusunɔn Bii. 21Be kpuro be ba gari yi nua, ba biti kua ba bikiana ba nɛɛ, n ǹ durɔ wiya mi, wi u raa be ba Yesun yĩsiru sokumɔ goomɔ Yerusalɛmuɔ, ma u na mini u ka bu mwa u bɔke u ka da yãku kowo tɔnwerobun mi? 22Sɔɔlun waasu ya dam sosimɔ, u bu sɔ̃ɔsimɔ kam kam ma Yesu u sãawa Kirisi wi Gusunɔ u gɔsa, sere Yuu be ba wãa Damasiɔ ba kpana bu wi gari wisi. 23Sɔ̃ɔ mɛɛrun biru Yuuba ba wesiana bu Sɔɔlu go, 24ma Sɔɔlu u gari yi nua. Ma ba wuu gen gbãrarun kɔnnɔsu kɔ̃sum wɔri sɔ̃ɔ sɔɔ ka wɔ̃kuru bu ka nùn wa bu gon sɔ̃. 25Adama wɔ̃kuru sɔɔ, Sɔɔlun bwãabu ba nùn sarasia ka bireru saa gbãrarun fɛnɛnti gaan di. 26Ye Sɔɔlu u wurama Yerusalɛmuɔ u kĩ u ka naanɛ dokeobu mɛnna, adama be kpurowa ba nùn bɛrum sãa, ba ǹ tamaa u kua naanɛ dokeo. 27Yera Baanabasi u ka nùn da gɔrobun mi, ma u bu sɔ̃ɔwa nge mɛ Sɔɔlu u Yinni wa Damasin swaaɔ, ma Yinni u ka nùn gari kua. U maa bu tubusia nge mɛ Sɔɔlu u ka Yesun yĩsiru waasu kua ka wɔrugɔru Damasiɔ. 28Gari yin biru Sɔɔlu u wãa ka be sannu, u bɔsu Yerusalɛmuɔ, u waasu mɔ̀ ka wɔrugɔru Yinnin yĩsiru sɔɔ. 29U maa ka Yuu be ba Gɛrɛkim tɔna gerumɔ, gari kua gasɔ ka sikirinɔ, adama ba swaa kasu bu ka nùn go. 30Sanam mɛ wigibu ba gari yi nua ba ka nùn da Sesareɔ ma ba dera u doona Taasiɔ. 31Nge mɛya Yesun yigbɛru Yudeaɔ ka Galileɔ, ka Samariɔ, ta ka alafia wa, ta dam mɔ̀, ma ta sosimɔ ta dɔɔ Yinni Gusunɔn nasiaru sɔɔ ka Hunde Dɛɛron dam kɛ̃ru. 32Piɛɛ u maa bɔsu baama kpuro. Yera sɔ̃ɔ teeru u naanɛ dokeobu beram da be ba wãa Lidaɔ. 33Miya u durɔ goo wa, win yĩsira Enɛ. U sãawa yɛmɔ, u ǹ seere win kpin yerun di saa wɔ̃ɔ nɔɔba itan di. 34Piɛɛ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Enɛ, Yesu Kirisiwa nun bɛkiamɔ, a seewo a wunɛn kpin yeru sɔmɛ. Mii mii u seewa. 35Tɔmbu kpuro be ba wãa Lidaɔ ka Saronin baru kpaanu sɔɔ ba nùn wa, ma ba gɔ̃ru gɔsia ba Yinni naanɛ doke. 36N deema, Yopeɔ tɔn kurɔ naanɛ dokeo goo wãa mi, win yĩsira Tabita. Teya ba maa mɔ̀ Dɔɔkasi ka Gɛrɛkim. Kurɔ wi, u ra n sɔm geenu mɔ̀ kpa u n sãarobu somimɔ. 37Yera u bara u gu. Ba win goru disi wɔka ba ka da ba kpĩ gidambisa wɔllɔ. 38Yope ka Lida kun tondinɛ, yen sɔ̃na, ye naanɛ dokeo be ba wãa Yopeɔ ba nua ma Piɛɛ u wãa Lidaɔ, ba nùn tɔmbu yiru gɔria bu nùn sɔ̃ u na ben mi fuuku fuuku. 39Ma Piɛɛ u seewa u ka bu da. Ye u tura mi, ba ka nùn da gidambisa yen wɔllɔ. Gɔminibu kpuro ba yɔ̃ win bɔkuɔ ba sumɔ ba nùn yabenu ka yãnu ganu sɔ̃ɔsimɔ ni Dɔɔkasi u kua sanam mɛ u wãa ka be. 40Piɛɛ u be kpuro yara dii ten min di ma u yiira u kanaru kua. Yen biru u sĩira goo ten bera gia u nɛɛ, Tabita a seewo. Yera kurɔ wi, u nɔni wukia. Ye u Piɛɛ wa u seewa u sina. 41Ma Piɛɛ u nùn nɔmu nɛnua u seeya u yɔ̃rasia. Ma u naanɛ dokeobu ka gɔmini be soka u bu Dɔɔkasi sɔ̃ɔsi wasiru. 42Yenin labaari ya nɔɔra Yopeɔ kpuro, ma tɔn dabinu nu Yinni naanɛ doke. 43Piɛɛ u sɔ̃ɔ mɛɛru kua Yopeɔ, yana kowo goon mi, wi ba ra soku Simɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\