Kolose 1

1- 2Bɛɛ naanɛ dokeobu Koloseɔ, bɛɛ be i sãa bɛsɛn kĩnasi bɔrɔkiniba Kirisi sɔɔ, nɛ Pɔlu, Kirisi Yesun gɔro Gusunɔn kĩrun sɔ̃ ka bɛsɛgii Timɔte, sa bɛɛ tɔbura. Gusunɔ bɛsɛn Baaba u bɛɛ durom kua kpa u bɛɛ alafia kɛ̃. 3Sa ra Gusunɔ bɛsɛn Yinni Yesu Kirisin Baaba siare bɛɛn sɔ̃ baadomma bɛsɛn kanaru sɔɔ, 4yèn sɔ̃ sa nua nge mɛ i Yesu Kirisi naanɛ doke ka nge mɛ i naanɛ dokeobu kpuron kĩru mɔ. 5Sanam mɛ Labaari gea ye ya sãa gem gari ya gbia ya tura bɛɛn mi, i nua ma i yĩiyɔbu mɔ ma ba bɛɛ gãanu yiiye wɔllɔ. Yĩiyɔ bin sɔ̃na i naanɛ dokebu ka kĩru mɔ. 6Labaari gea ye, ya tɛriamɔ ya ka domaru naamɔ handunia kpuro sɔɔ nge mɛ ya kua bɛɛn mi saa mìn di i Gusunɔn durom gari nua ma i tuba ma yi sãawa gem. 7Epafasi bɛsɛn kĩnasi sɔm kowosi, wi u sãa Kirisin sɔm kowo naanɛgii ma u kua bɛsɛn kɔsire bɛɛn mi, wiya u bɛɛ ye giasia. 8U maa sun kĩi te Hunde Dɛɛro bɛɛ kãn baaru sɔ̃ɔwa. 9Yen sɔ̃na sa ra n kanaru mɔ̀ bɛɛn sɔ̃ kpeetim sari saa mìn di sa bɛɛn gari nua. Sa Gusunɔ kanamɔ u de i gia mam mam ye u kĩ, kpa u de win Hunde u bɛɛ bwisi ka laakari kɛ̃. 10Saa yera bɛɛn sanu sanusu su ko n ka Yinnigiigisu weenɛ, kpa i n da ko ye n koo nùn wɛ̃re. Bɛɛn wãara koo maa kookoo geesu bwese bweseka sɔ̃ɔsi nge dãa te ta bii geenu marumɔ, kpa i Gusunɔ giam sosi. 11Sa Gusunɔ kanamɔ u bɛɛ tãsisia kpuro sɔɔ ka win dam yiikogim, kpa i kpĩ i n ka yabu baayere tɛmanɛ ka suuru nuku dobu sɔɔ. 12I n Baaba siaramɔ wi u dera i bɔnu mɔ tubi sɔɔ ye Gusunɔ u naanɛ dokeobu yiiye yam bururam sɔɔ. 13Geema u sun wɔra saa yam wɔ̃kurun dam di ma u sun sinasia mi win Bii kĩnasi u bandu dii. 14Domi win saabuwa sa yakiara ma ba bɛsɛn durum suuru kua. 15Gusunɔ u ǹ waarɔ adama Kirisi u sun nùn sɔ̃ɔsi mam mam win wasi sɔɔ. U sãa win Bii yeruma wi u wãa ba sere gãanu kpuro taka kua. 16Domi win min diya Gusunɔ u baayere taka kua ye ya wãa wɔllɔ ka temɔ, ye sa ka nɔni waamɔ ka ye sa ǹ waamɔ, nge wɔllun sinambu ka wirugibu ka yiikogibu ka sere damgibu. Gusunɔ u kpuro taka kua saa win min di, u maa ye kua win sɔ̃. 17U wãa ba sere gãanu kpuro taka kua. Win dam saabuwa gãanu kpuro nu ka wãa nin ayerɔ. 18Win yigbɛru ta sãawa nge wasi, wiya maa sãa nge yin wiru. Wiya wãarun nuuru, wiya maa gbia u seewa gɔrin di, u ka ko kpuron gbiikoo. 19Domi Gusunɔn gɔ̃ru kĩra win daa kpuro ya n ka wãa win Bii sɔɔ. 20Ma n nùn wɛ̃re u wi ka tɔmbun sannɔ kpeesia ka win Biin yɛm dãa bunanaru wɔllɔ kpa u ka tii gãanu kpuro dorasia saa win min di ni nu wãa temɔ ka ni nu wãa wɔllɔ. 21Bɛɛ maa, i raa gasɔ ka Gusunɔ toma, i raa sãa win yibɛrɛba bɛɛn bwisikunu sɔɔ bɛɛn kookoo kɔ̃susun sɔ̃. 22Adama tɛ̃, Gusunɔ u ka tii bɛɛ dorasia sanam mɛ win Bii u gu nge tɔnu, kpa i ka yɔ̃ra win wuswaaɔ i n dɛɛre, i n wãa disinu ka taarɛ sariru sɔɔ 23i n tɛmanɛ i n tãsa naanɛ dokebu sɔɔ dim dim, kpa i ku ra bɛɛn yĩiyɔbu deri bi i mɔ saa mìn di i Labaari gea nua, ye ba tɔnu baawure nɔɔsia wi u wãa handunia sɔɔ. Nɛ Pɔlu na maa kua yen sɔmɔ. 24Tɛ̃ nɛn nukura do yèn sɔ̃ na nɔni swãaru waamɔ bɛɛn sɔ̃. Ma na nɔni swãa te yibiamɔ te Kirisi u koo ra wa win yigbɛrun sɔ̃ te ta sãa win wasi. 25Ma Gusunɔ u man kua yigbɛ ten sɔm kowo nge mɛ u man yiire bɛɛn sɔ̃, kpa n ka win gari kpuro nɔɔsia. 26Gari yi, yi sãa asiri ye u raa tɔmbu kpuro berue saa yellun di, adama tɛ̃ u wigibu ye sɔ̃ɔsi. 27Domi u kĩ u bu giasia ma win asiri ya bɛɛrɛ ka yiiko mɔ bwese tukunun suunu sɔɔ. Asiri ye wee, Kirisi wãa bɛɛ sɔɔ, yeya ya gerumɔ ma i ko Gusunɔn yiiko bɔnu ko. 28Kirisi win gariya sa kparamɔ, ma sa tɔnu baawure kirɔ mɔ̀, sa maa bu keu sɔ̃ɔsimɔ ka bwisi gee, kpa bu ko tɔn girobu be ka Kirisin gbinnaa sɔɔ su sere bu tusia Gusunɔn wuswaaɔ. 29Yen sɔ̃na na sɔmburu mɔ̀ na sunamɔ ka win dam mɛ mu sɔmburu mɔ̀ nɛ sɔɔ gem ka tia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\