Daniɛli 2

1Nɛbukanɛsaan bandun wɔ̃ɔ yiruse sɔɔ, u dosu gagu kua. Dosu ge, ga nùn bɛrum mwa sere u kpana u dweeya. 2Yera u dobo dobogibu sokusia ka sɔrobu ka bũu sinambu ka bwisigibu bu ka nùn win dosu ge sɔ̃. Ma tɔn be kpuro ba na ba mɛnna win wuswaaɔ. 3Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na dosawa. Ga maa man bɛrum mwa. Na kĩwa i man sɔ̃ ye na dosa. 4Ma bwisigii be, ba sina boko sɔ̃ɔwa ka Aramugibun barum ba nɛɛ, yinni, wunɛn hunde yu dakaa da! A sun dosu ge sɔ̃ɔwɔ kpa su nun gu tubusia. 5Ma sina boko u maa bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee ye na gɔ̃ru doke n bɛɛ kua. Ì kun man dosu gen tii sɔ̃ɔwa ka gen tubusianu sannu, kon de bu bɛɛ bɔtiri bɔtiriwa kpa bɛɛn yɛnusu su ko bansu. 6Adama ì n man gu sɔ̃ɔwa ka gen tubusianu sannu, kon bɛɛ kɛ̃ɛ dabinu wɛ̃. Kpa i bɛɛrɛ baka wa. Yen sɔ̃ tɛ̃, i man dosu gen tii sɔ̃ɔwɔ ka gen tubusianu. 7Ba kpam nùn wisa ba nɛɛ, yinni, a sun wunɛn dosu ge sɔ̃ɔwɔ kpa su nun gu tubusia. 8Sina boko u bu wisa u nɛɛ, na yɛ̃ sãa sãa ma i kĩ i gari gawawa. Domi i nua ye na gɔ̃ru doke n bɛɛ kua. 9Ma i ǹ man dosu ge sɔ̃ɔwa, ye na gɔ̃ru doke n bɛɛ kua mi, ya koo bɛɛ kpuro deema. Domi i sɔɔru kpa i ka man weesu ka gari suninu naawawa kpa n ka nɛn gere kɔsi. Yen sɔ̃, i man dosu gen tii sɔ̃ɔwɔ kpa n gia ma i ko i kpĩ i gu tubusia. 10Yera ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, goo sari dunia sɔɔ mini wi u koo kpĩ u wunɛn gari yini wisi baa be ba dam mɔ nge wunɛ, ben goo sari wi u gari yinin bweseru bikiare sɔrobun mi, ǹ kun mɛ dobo dobogibun mi, ǹ kun mɛ Babilonin bwisigibun mi. 11Ye wunɛ sina boko a bikia mini, goo sari wi u koo kpĩ u nun ye tubusia sere bũnu baasi ya! Wee nu ku ra n maa wãa tɔmbun suunu sɔɔ. 12Ye sina boko u ben gari yi nua, yera u mɔru bɛsira. Ma u wooda wɛ̃ bu Babilonin bwisigibu kpuro go. 13Ma ba sina bokon gari yi kpara ma ba koo Babilonin bwisigii be go. Ma ba Daniɛli ka win kpaasibu kasu bu go. 14Sanam mɛ Ariɔku sina bokon kirukuban guro guro u yara u ka Babilonin bwisigii be go, Daniɛli u ka nùn gari kua ka bwisi ka laakari. 15U nɛɛ, amɔna sina bokon wooda yeni ya ka dam mɔ mɛ. Yera Ariɔku u nùn gari yin asansi tubusia. 16Ma Daniɛli u da sina bokon mi u nùn kana u nùn deri saa fiiko, kpa u wa u nùn dosu ge tubusia. 17Ma Daniɛli u wura dirɔ u win kpaasibu Hanania ka Misɛli ka Asaria gari yi sɔ̃ɔwa. 18Ma u bu yiire bu Wɔrukoo kana u ben wɔnwɔndu wa kpa u bu dosu ge sɔ̃ kpa bu ku raa bu go ka bwisigii be sannu. 19Yen biruwa Gusunɔ u Daniɛli dosu ge sɔ̃ɔwa wɔ̃kuru, kãsiru sɔɔ. Ma Daniɛli u nùn siara. U nɛɛ, 20Yinni Gusunɔ, wuna ko na n siaramɔ ka baadommaɔ. Wuna a bwisi ka dam mɔ. 21Wuna a ra saaba gɔsie. Wuna a ra sinambu bandu wɛ̃. Wuna a ra maa bu bandu yare. Wuna a ra laakarigibu laakari wɛ̃, kpa a bwisigibu yɛ̃ru kɛ̃. 22Wuna a ra tɔnu sɔ̃ɔsi ye ya berua, ye u ǹ kpɛ̃ u ka tii tubu. A yɛ̃ ye ya wãa wɔ̃kuru sɔɔ. Domi yam bururam mu ra n wãawa wunɛn mi. 23Gusunɔ nɛn baababan Yinni, na nun siaramɔ. Na takaru mɔ̀ bwisi ka dam mɛ a man kãn sɔ̃. Domi a man sɔ̃ɔsi ye sa nun bikia. A sun sina bokon dosu ge sɔ̃ɔwa. 24Yen biru, Daniɛli u da Ariɔkun mi, wi sina boko u wooda wɛ̃ u ka Babilonin bwisigibu go. Ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ku tɔn be go. A de a ka man da sina bokon mi. Kpa n nùn win dosu ge tubusia. 25Ma Ariɔku u ka Daniɛli da fuuku sina bokon mi. Ye ba tura mi, yera u sina boko sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee na durɔ goo wa Yuda be ba mwɛɛrima sɔɔ, wi u koo nun wunɛn dosu ge tubusia. 26Ma sina boko u Daniɛli wi ba maa yĩsiru kã Bɛlitasaa bikia u nɛɛ, kaa kpĩ a man nɛn dosu gen tii sɔ̃ ka gen tubusianu? 27Daniɛli u sina boko sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bwisigibu ka sɔrobu ka dobo dobogibu ka bũu sinambu ba ǹ kpɛ̃ bu nun asiri ye a bikia mini sɔ̃. 28Adama Yinni goo wãa wɔllɔ wi u ra tɔnu asiri sɔ̃ɔsi, wiya Gusunɔ. U maa nun sɔ̃ɔsi ye n koo koora. Sanam mɛ a kpĩ, ye a dosa ka ye a wa kãsiru sɔɔ wee. 29Sian bwisikuna a mɔ̀. Yera wi u ra tɔnu asiri sɔ̃ɔsi u nun sɔ̃ɔsi ye n koo koora. 30Adama ba ǹ man asiri ye sɔ̃ɔsi yèn sɔ̃ na tɔn be ba tie bwisi kere. Ba man ye sɔ̃ɔsiwa kpa n ka nun tubusia kpa a n ka yɛ̃ ye a bwisika wunɛn gɔ̃ruɔ. 31Sina boko, ye a wa wee. Bwãaroku bɔkɔ gaga ga yɔ̃ wunɛn wuswaaɔ. Bwãaroku ge, ga gunu, ga ballimɔ gem gem. Ma ga nanum mɔ n kpã. 32Gen wiru ta sãawa wura gean tii tii. Gen tororu ka gen gãsenu maa sãa sii geesu. Gen nukuru ka gen taanu maa sãa sii gandu. 33Gen kɔ̃ri yi maa sãa sii wɔ̃kusu. Ma gen naasu sãa sii wɔ̃ku si ba ka sɔndu mɛnna. 34Sanam mɛ a gu mɛɛra, yera kperu garu ta mɛndama guurun di te goo kun karamɛ. Ta na ta gen naasu so ta kɔsuka muku muku. 35Ma sii wɔ̃ku si, ka sɔn te, ka sii gan te, ka sii gee si, ka wura ye, ye kpuro ya sunkura muku muku. Ma ya kua nge doo diri yi ba sara sɔ̃ɔ sãrerun saa. Ma yi ka woo doona. Baa yin yira a ǹ maa kpɛ̃ a wa. Adama kpee te ta bwãaroku ge so mi, ta gɔsirawa guu bakaru. Ma ta handunian tem kpuro wukiri. 36Dosu geya mi. Tɛ̃, gen tubusianu wee. 37- 38Wunɛ sina boko, wuna a sãa sinambun sunɔ. Wuna a sãa nge wii wuragii te. Wɔrukoowa u nun bandu ka dam ka yiiko ka bɛɛrɛ wɛ̃. Ma u nun tɔmbu ka gbeeku yɛɛ ka gunɔsu nɔma bɛria a n ka sãa ye kpuron yinni. 39Wunɛn biru, bandu garu ta koo se te ta ǹ wunɛgiru dam tura. Yen biru, bandu itaseru gara koo maa se kpa ta n dam mɔ handunia kpuro sɔɔ. Tera ta sãa nge sii gandu. 40Ma bandu nnɛseru gara koo maa se, kpa ta n dam mɔ nge sii wɔ̃kusu si su ra gãanu kpuro kɔsuku. Nge mɛya ban te, ta ko n dam mɔ tu ka bannu kpuro kɔsuku. 41Mɛya a maa wa ma bwãaroku gen naasu ka gen niki binu sãawa sii wɔ̃kusu si ba mɛnna ka sɔndu. Yen tubusiana ban te, ta ko n bɔnu sãawa yiru. Ka mɛ, bɔnu tia ya ko n dam mɔ nge sii wɔ̃ku si. 42Kpa bɔnu tia yu dam bia nge naa niki bii ni nu sãa sii wɔ̃ku si ba ka sɔndu mɛnna. 43Sii wɔ̃kusu ka sɔn te a wa ya mɛnnɛ mi sannu, ya maa sɔ̃ɔsimɔ ma ban ten wirugibu ba ko n kasu ben bibu bu suana kpa bwesenu nu ka ko tia. Adama ya ǹ koorɔ nge mɛ ya ǹ koorɔ sisu ka sɔndu bu ko tia. 44- 45Kpee te a wa ta mɛndama ka tii mi, ma ta sii wɔ̃ku si, ka sii gan te, ka sɔn te, ka sii gee si, ka wura ye kpuro kɔsuka muku muku mi, ten tubusiana, ban ten sinambun waati sɔɔ, Wɔrukoo u koo bandu garu swĩi. Goo sari wi u koo ban te fuka. Bweseru garu maa sari te ta koo tu yoru diisia. Ban te, ta koo ban ni nu tie kpeerasia kpa te tɔna ta n wãa sere ka baadommaɔ. Gusunɔ Dam kpurogii wiya u nun sɔ̃ɔsi ye n koo koora. Ye a wa wunɛn dosu ge sɔɔ kpuro, ya weewa win min di. Yen tubusianu maa sãawa nge mɛ na nun sɔ̃ɔwa. 46Yera sina boko Nɛbukanɛsaa u yiira u wiru tem girari Daniɛlin wuswaaɔ. Ma u dera ba yãkuru kua ka turare bu ka Daniɛli siara. 47Sina boko u Daniɛli sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ka geema bɛɛn Yinni wini u bũnu kpuro kere, u maa sãawa sinambun Yinni. Wiya u ra tɔnu gari asirigii sɔ̃. Domi u dera a kpĩa a gari asirigii yini gerua. 48Yera sina boko u Daniɛli kua tɔn boko win bandu sɔɔ. Ma u nùn kɛ̃ɛ baka dabinu kã. Yen biru, u nùn kua Babilonin beran wirugii ka maa yen bwisigibun tɔnwero. 49Ma Daniɛli u sina boko kana u Sadaki ka Mɛsaki ka Abɛnɛgo Babilonin bera ye nɔmu bɛria. Ma win tii u kua sina bokon bwisi kɛ̃ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\