Daniɛli 4

1Nɛ, Nɛbukanɛsaa, na wãa nɛn sina kpaarɔ ka bɔri yɛndu ka nuku dobu. 2Yera wɔ̃kuru garu sɔɔ, na dosu gagu kua ge ga man bɛrum mwa. Kãsi ni na wa sanam mɛ na kpĩ, nu man nanum mwa. 3Yen sɔ̃na na wooda yara na nɛɛ, Babilonin bwisigibu kpuro bu mɛnnama nɛn mi kpa bu man dosu ge tubusia. 4Yera dobo dobogibu ka sɔrobu ka bũu sinambu ka Babilonin bwisigibu ba na. Na bu dosu ge sɔ̃ɔwa, adama ba kpana bu man gu tubusia. 5Yen biru, Daniɛli wi ba sokumɔ ka nɛn bũun yĩsiru Bɛlitasaa u na. N deema bũu geeba ka nùn wãa. Ma na nùn nɛn dosu ge sɔ̃ɔwa. 6Na nɛɛ, wi, wi u sãa bwisigibu kpuron wirugii, na yɛ̃ ma bũu geebun hunde ya nùn wãasi. Yen sɔ̃, asiri gaa sari ye ya ka nùn sɛ̃. Nɛn dosu ge wee. U man gu tubusio. 7Sanam mɛ na kpĩ, ye na dosa wee. Dãru gara na wa ta yɔ̃ handunian suunu sɔɔ. Dãa te, ta gunu too. 8Ma ta dam mɔ. Ten gunum mu sosi sere mu wɔllu girari. Handunian goonu nnɛgibu kpuro ba tu waamɔwa. 9Ten wurusu wã ma ta mara siki siki nge gandia. Te sɔɔra handuniagibu kpuro ba ra ben dĩanu wa. Ten saarɔwa gbeeku yɛɛ yi ra sɔ̃ɔ sure. Ten kãasi wɔllɔwa gunɔsu su sokunu sãa. Te sɔɔra hunde koni baayere ya ra yen dĩanu wa. 10Ma na Gusunɔn gɔrado goo wa u sarama wɔllun di. 11U nɔɔgiru sua u nɛɛ, i dãa te kĩiyɔ i sura kpa i ten kãasi bɔɔri bɔɔri. I ten wurusu wɔko kpa i ten marum sɔri i yari. Kpa gbeeku yɛɛ yi duki su saa ten saarun di. Kpa gunɔsu su se saa ten kãasin di. 12Adama i ten koo kpiriru derio tem sɔɔ ka ten gbini yakasɔ ta n bɔkua ka sisu ka sii gandun yɔni. Kpa ta n dirum soore ta n yakasu dimɔ nge gbeeku yɛɛ. 13Bu tu tɔnun bwisikunu wunario. Kpa bu tu gbeeku yaan bwisikunu dokea. Kpa ta n sãa mɛ wɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 14Wooda ye, ya weewa saa Gusunɔn gɔradoban min di kpa tɔmbu kpuro bu ka gia ma Wɔrukoowa u bannu kpuro nɛni. Wi u kĩwa u ra nu wɛ̃. U ra wi ba ǹ mam garisi gãanu wɔlle sue. 15Dosu gera mi, ge nɛ, Nɛbukanɛsaa na dosa. Tɛ̃, wunɛ Bɛlitasaa, a man gu tubusio domi bwisigii be ba wãa nɛn tem mɛ sɔɔ kpuro ba kpana bu man gu tubusia. Adama wunɛ, kaa kpĩ yèn sɔ̃ bũu geeba ka nun wãa. 16Yera Daniɛli wi ba maa sokumɔ Bɛlitasaa u nanda. Ma u biti soora saa fiiko. Ma Nɛbukanɛsaa u nɛɛ, Bɛlitasaa, a ku de dosu ge, ka gen tubusianu nu nun biti ko. Daniɛli u wisa u nɛɛ, yinni, dosu gen tubusianu nu ka wunɛn yibɛrɛba nɛra. 17A dãru wa ta kpã. Ma ta dam mɔ. Ten gunum mu girari wɔllɔ. Ma ba tu waamɔ handunia gira kpuro. 18Ten wurusu wã. Ma ta binu mara siki siki. Ma handuniagibu kpuro ba ben dĩanu waamɔ te sɔɔ. Gbeeku yɛɛ yi ra n wãa ten saarɔ. Gunɔsu su maa sin sokunu mɔ ten kãasi wɔllɔ. 19Dãa te, ta sãawa wunɛ sina boko. Domi a kpɛ̃a a dam kua ma mu wɔllu girari. Ma wunɛn bandun dam mu sɔ̃ɔsira handunian goonu nnɛ sɔɔ. 20Yen biru, a Gusunɔn gɔrado goo wa u sarama wɔllun di ma u nɛɛ, i dãa te kĩiyɔ i sura tu kam ko. Adama i ten koo kpiriru derio tem sɔɔ mi, ka ten gbini ta n bɔkua ka sisu, ka sii gandun yɔni yakasu mi. Kpa ta n dirum soore ta n yakasu dimɔ nge gbeeku yɛɛ sere wɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 21Nɛn yinni, dosu gen tubusianu wee. Wɔrukoowa u nun win himba sɔ̃ɔsi ye u kua wunɛn sɔ̃. 22Ba koo nun gira tɔmbun suunu sɔɔn di. Kpa a n wãa ka gbeeku yɛɛ sannu. Kpa a yakasu di nge naa, a n dirum soore sere wɔ̃ɔ nɔɔba yiru sere a ka gia ma Wɔrukoowa u bannu kpuro nɛni. Wi u kĩwa u ra maa nu wɛ̃. 23Wooda ye ba wɛ̃ ba nɛɛ, bu dãa ten koo kpiriru ka ten gbini derio mi, yen tubusiana ba koo nun wunɛn bandu wesia saa ye a wura ma Wɔrukoowa u bannu kpuro nɛni. 24Yen sɔ̃, sina boko, a de a nɛn gere wura. A de a gea ko a ka wunɛn durum wuna. A daa kɔ̃sa kpuro derio kpa a sãarobu wɔnwɔndu kua. Saa yera wunɛn alafia ya koo dakaa da. 25Yeniba kpuro ya sina boko Nɛbukanɛsaa deema. 26Ye n kua suru wɔkura yirun biru, sɔ̃ɔ teeru yera u sĩimɔ win dii tɛɛra wɔllɔ Babiloniɔ. 27Ma u nɛɛ, Babiloni wee, wuu bɔkɔ ge na bana ka nɛn tiin dam ga n ka sãa nɛn sina kpaaru. Ga maa nɛn yiiko ka nɛn bɛɛrɛ sɔ̃ɔsimɔ. 28Sanam mɛ sina boko u gari yi gerumɔ u ǹ kpa, yera nɔɔ gaga nɔɔra wɔllun di ga nɛɛ, sina boko Nɛbukanɛsaa, a swaa dakio a nɔ. Ba nun bandu yara. 29Ba koo nun gira tɔmbun suunu sɔɔn di. Kpa a n wãa ka gbeeku yɛɛ sannu kpa a n yakasu dimɔ nge naa sere wɔ̃ɔ nɔɔba yiru sere a ka wura ma Wɔrukoowa u bannu kpuro nɛni. Wi u kĩwa u ra maa nu wɛ̃. 30Yande gari yi, yi Nɛbukanɛsaa deema. Ba nùn gira tɔmbun suunu sɔɔn di. Ma u yakasu dim wɔri nge naa u dirum soore. Ma win seri dɛnya nge gunɔ bakerun sansu. Ma win nii kɔkɔsu su dɛnya nge gunɔgisu. 31Ma Nɛbukanɛsaa u nɛɛ, ye saa ye, ya doona, yera na nɔni seeya wɔllɔ. Ma nɛn bwisikunu wure nu kua tɔnuginu. Ma na Wɔrukoo siara ka bɛɛrɛ wi u wãa sere ka baadommaɔ. Wiya u yiiko kpuro mɔ. Win sinanda kun nɔru mɔ. Win bandu ta ko n wãawa sere ka baadommaɔ. 32Baa handunian tɔmbu kpuro bà n mɛnna, ben dam kun sãa gãanu win nɔni sɔɔ. U ra ko nge mɛ u kĩ win gɔradoban suunu sɔɔ ka tɔmbun suunu sɔɔ. Goo sari wi u koo kpĩ u win nɔmu dɛba ǹ kun mɛ u nùn sɔ̃ u nɛɛ, mba u mɔ̀ mɛ. 33Sanam mɛ nɛn laakari ya wurama, yera ba maa man nɛn bɛɛrɛ ka nɛn girima ka nɛn bandun yiiko kpuro wesia. Nɛn bwisi kɛ̃ɔbu ka nɛn sina asakpɔbu kpuro ba na nɛn mi ba man nɛn bandu wesia. Ma ten dam mu sosi mu kera yellu. 34Tɛ̃, nɛ Nɛbukanɛsaa, na wɔllun sina boko siara ka bɛɛrɛ. Na nùn wɔlle sua. Domi ye u mɔ̀ kpuro ya sãawa gea. Win swɛɛ kpuro yi sãawa dee dee. U koo mam kpĩ u be ba tii suamɔ kawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\