Daniɛli 6

1Ma Darusi wi u sãa Mɛdin bweseru u bandu di. Saa ye, u mɔwa wɔ̃ɔ wata ka yiru. 2Darusi u tɔmbu wunaa teeru gɔsa ba n sãa win tem beri berikan wirugibu. 3Ma u tɔmbu ita gɔsa u bu kua wirugii ben tɔnwerobu. Ben miya wirugii be, ba ko n da nɛ bu ben sɔma tusia. Kpa sunɔ u ku raa ka asara wa. Daniɛli u sãawa tɔnwero ben turo. 4U beri berikan wirugii be, ka ben tɔnwerobu bwisi kere. Yen sɔ̃na sina boko u bwisika u nùn ko tem mɛ kpuron wirugii. 5Saa ye sɔɔra Daniɛlin tɔnwerosii be, ka beri berikan wirugii be, ba nɔɔ tia kua bu ka nùn toraru garu mani sina bokon bandun swaa sɔɔ. Adama ba ǹ toraru garu wa wi sɔɔ. Domi u sãawa naanɛgii, u ǹ kɔ̃sa gaa koore. U ǹ maa sɔmburu garu atafiiru koore. 6Yera tɔn be, ba nɛɛ, sa ǹ gãanu ganu wasi su Daniɛli mani ma n kun mɔ ye ya sãa win Gusunɔ sãarun gari baasi. 7Ma ba nɔɔ tia kua ba da sina bokon mi ba nɛɛ, yinni, wunɛn hunde yu dakaa da! 8Bɛsɛ beri berikan wirugibu ka tɔnwerobu ka siri kowobu ka wunɛn wesianɔsibu, bɛsɛ kpurowa sa nɔɔ tia kua a ka wooda yara ye ya gerumɔ baawure u nun sã sere sɔ̃ɔ tɛna. Wi u ye yina ma u bũu goo ǹ kun mɛ tɔnu goo sãwa sere n ka ko sɔ̃ɔ tɛna ye, ba koo yɛ̃ro kpɛ̃ɛwa wɔru mì sɔɔ gbee sinansu wãa. 9Tɛ̃ yinni, a wooda ye sireo a nɔma doke kpa yu ko nge Mɛdiba ka Pɛɛsiban wooda ye ba ku ra kɔsi. 10Ma sina boko u wooda ye nɔma doke ba ye yara. 11Saa ye Daniɛli u nua ma ba wooda ye nɔma doke, yera u da win gidambisan wɔllɔ u dua yen dii sɔɔwɔ gèn fɛnɛnti ya wukiare Yerusalɛmun bera gia. Miya u yiira u kanaru kua u Gusunɔ siara nge mɛ u ra ko tɔ̃ru baatere nɔn ita. 12Yera sɔ̃ɔ teeru tɔn be, ba nùn duwi ba deema wee u Gusunɔ kanamɔ u somiru bikiamɔ. 13Yen biru, tɔn be, ba yara ba da sina bokon mi ba nùn wooda ye yaayasia ba nɛɛ, n ǹ wuna a wooda yara ye ya gerumɔ bu nun sã? N ǹ wuna a nɛɛ, ma goo ù n bũu goo ǹ kun mɛ tɔnu goo sãwa sɔ̃ɔ tɛnan baa sɔɔ, ba koo yɛ̃ro kpɛ̃ɛwa wɔru ge sɔɔ, mi gbee sinansu wãa? Ma sina boko u wura u nɛɛ, wooda ye, ya wãawa dim dim nge mɛ Mɛdiba ka Pɛɛsiban wooda ya sãa. N ǹ koorɔ bu ye kɔsi. 14Ma ba nɛɛ, too, wee, Daniɛli wi u sãa Isireliban turo be ba mwɛɛrima Yudan di, u ǹ nun garisi gãanu, u ǹ maa wunɛn wooda ye a nɔmu doke mi mɛm nɔɔwɛ. U ra win Gusunɔ kanɛwa tɔ̃ru baatere nɔn ita. 15Ye sina boko u gari yi nua, yera win nukura sankira gem gem. Ma u gɔ̃ru doke u Daniɛli yara wooda ye sɔɔn di. Ma u kookari kua sere sɔ̃ɔ u ka dua. 16Adama tɔn be, ba kpam mɛnna ba da sina bokon mi ba nɛɛ, a yaayo ma Mɛdiba ka Pɛɛsiban wooda ya ku ra kɔsi sina boko ù n ye nɔma doke. 17Yera sina boko u wooda wɛ̃ u nɛɛ, bu Daniɛli yarama bu kpɛ̃ɛ wɔru ge sɔɔ, mi gbee sinansu wãa mi. Saa yera u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔ wunɛn Yinni wi a sãamɔ baadomma mi, u nun faaba koowo. 18Ma ba kpee bakaru tama ba ka wɔru gen nɔɔ kɔrua. Yera sina boko u win taabu ka win sina asakpɔbun yĩreru doke kpee ten wɔllɔ, goo u ku raa ka Daniɛli faaba ko. 19Yen biru, u wura win sina kpaarɔ. Wɔ̃ku te, u ǹ di, u ǹ nɔra, u ǹ maa kpunɛ sinani goon bɔkuɔ. Mɛya u ǹ maa dweeye dɔma te. 20Yera sina boko Darusi u seewa buru buru yellu u da wɔru gen mi fuuku fuuku. 21Ye u yam mi turuku kua, yera u Daniɛli sokum wɔri ka nuku sankiranu u mɔ̀, Daniɛli Gusunɔn sɔm kowo, Gusunɔ wi a ra n sãamɔ wɛ̃rabu sari mi, u kpĩa u nun wɔra gbee sinan sin nɔɔn di? 22Saa yera Daniɛli u nùn wisa u nɛɛ, yinni, wunɛn hunde yu dakaa da! 23Gusunɔ nɛn Yinni u win gɔrado gɔrima u gbee sinan sin nɔsu bɔkua. Su ǹ man mɛɛra gaa kue domi u wa ma na ǹ toraru garu kue win wuswaaɔ ka maa wunɛn wuswaaɔ. 24Yera sina bokon nukura dora ma u wooda wɛ̃ u nɛɛ, bu Daniɛli yarama saa wɔru gen min di. Ye ba Daniɛli yarama, ba ǹ mɛɛra gaa wa win wasi sɔɔ. Domi u Gusunɔ win Yinni naanɛ sãa. 25Ma sina boko u wooda wɛ̃ u nɛɛ, bu tɔn be ba raa Daniɛli taarɛ wɛ̃ mi mwaama bu kpɛ̃ɛ wɔru ge sɔɔ, be ka ben bibu ka ben kurɔbu kpuro. Tɔn be, bu sere mam turi wɔru gen temɔ, gbee sinan si, su bu sɛ̃sukawa su kukunu kɔsuka. 26Yen biru, sina boko u bwesenu kpuro tirenu yorua u nɛɛ, alafia ya n sosimɔ bɛɛ sɔɔ ya n dɔɔ. 27Wooda ye na wɛ̃ɛmɔ wee. Be ba wãa nɛn tem sɔɔ kpuro gesi, bu de bu Gusunɔ Daniɛlin Yinni nasia kpa bu nùn bɛɛrɛ wɛ̃. Domi u sãawa waso. U ko n wãawa sere ka baadommaɔ. Win bandu ta ǹ kpeemɔ. Ten dam mu ko n wãawa sere ka baadommaɔ. 28Wiya u ra tɔnu wɔre u faaba ko. U ra maamaakiba ka yĩrenu ko wɔllɔ ka temɔ. Wiya u Daniɛli wɔra gbee sinansun nɔsun di. 29Darusin bandun waati ye sɔɔ, Daniɛli u kua tɔn boko sere n ka girari Sirusi Pɛɛsin bandu sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\