Sɔ̃ɔsiru 1

1Wee gari yi Mɔwisi u Isireliba sɔ̃ɔwa sanam mɛ ba wãa Yuudɛnin sɔ̃ɔ yari yeru gia wɔwa gaa sɔɔ, mi tem saara wãa, Sufun deedeeru, wuu sinin suunu sɔɔ, Parani ka Tofɛli ka Labani ka Haserɔtu ka Disahabu. 2À n kpa ka Seirin guurun swaa, saa Horɛbun guurun di, a ka turi Kadɛsi Baanɛaɔ, kaa sĩwa sɔ̃ɔ wɔkura tia. 3Wɔ̃ɔ weeruse sɔɔ, mìn di Isireliba ba yarima Egibitin di, yen suru wɔkura tiasen tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔra Mɔwisi u Isireliba sɔ̃ɔwa kpuro ye Yinni Gusunɔ u nɛɛ, u bu sɔ̃. 4Ya koorawa sanam mɛ Mɔwisi u Sihoni, Amɔreban sina boko wi u wãa Hɛsiboniɔ kamia u kpa ma u da u Ogu, Basanin sina boko wi u wãa Edɛɛ ka Atarɔtuɔ kamia. 5Mɔabuban temɔ, Yuudɛnin sɔ̃ɔ yari yeru gia, miya Mɔwisi u Isireliba Yinni Gusunɔn woodaba sɔ̃ɔsibu torua. 6Mɔwisi u nɛɛ, Gusunɔ bɛsɛn Yinni u ka sun gari kua Horɛbun guurɔ u nɛɛ, sa sina sa tɛ guu ten gãarɔ. 7Ǹ n mɛn na, su seewo su swaa wɔri su da guunun bera gia mi Amɔreba ba wãa ka Kananin temɔ Yuudɛnin tem tɛɛraɔ ka guunu gia ka wɔwaɔ ka sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia ka nim wɔ̃kun goorɔ ka Libaniɔ sere n ka da Efaratin daarɔ, 8kpa su tem mɛ mɛɛri domi u sun mu nɔmu sɔndiawa. U nɛɛ, su doo su mu mwa domi u nɔɔ mwɛɛru kua ka bɔ̃ri u mu bɛsɛn baababa Aburahamu ka Isaki ka Yakɔbu wɛ̃, be ka ben bibun bweseru. 9Saa yè sɔɔ Yinni Gusunɔ u nɛɛ, su doo su tem mɛ mwa, nɛ Mɔwisi na bɛɛ sɔ̃ɔwa na nɛɛ, na ǹ kpɛ̃ n bɛɛ sɔbe nɛ turo. 10Gusunɔ bɛsɛn Yinni u dera i marura ma i dabia nge wɔllun kperi. 11Na kanamɔ Gusunɔ bɛsɛn baababan Yinni u de i dabia i sosi kpa u bɛɛ domaru kua nge mɛ u bɛɛ nɔɔ mwɛɛru kua. 12Adama i n yɛ̃ ma na ǹ kpɛ̃ n bɛɛ sɔbe nɛ turo. 13Ǹ n mɛn na, i tɔmbu gɔsio bɛɛn bwese kɛra baayere sɔɔ be ba yɛ̃ru ka bwisi mɔ, ma ba bɛɛrɛ mɔ tɔmbu sɔɔ, kpa n bu ko bɛɛn wirugibu. 14Ma i man wisa i nɛɛ, ye na gerua mi, ya wã. 15Ma i ka tɔn be na bɛɛn bwese kɛra baayeren di ma na bu sua na bu kua bɛɛn wirugibu, gabu nɔrɔm nɔrɔm (1.000) wirugibu, gabu wunɔm wunɔm wirugibu, gabu weeraakuukuubun wirugibu, gabu maa wɔku wɔkubun wirugibu, ma na gabu sɔma wɛ̃ bu ka wirugii be kpara bɛɛn bwese kɛra baayere sɔɔ. 16Ma na wirugii be wooda wɛ̃ na nɛɛ, ben mɛro bisibu bà n gari mɔ ben tii tiinɛ sɔɔ, ǹ kun mɛ, ka tɔn tuko, bu bu swaa dakio kpa bu bu siria dee dee. 17Bu ku tɔmbun bɛɛrɛ mɛɛri bà n sirimɔ. Bu bu swaa dakio, bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ ka damgii. Bu ku ben goo nasia domi ba koo siriwa ka Yinni Gusunɔn yĩsiru. Bà n ka gari gɛɛ yinna yi yi bu sɛ̃siemɔ, bu ka yi na nɛn mi bu man sɔ̃ kpa n yi wɛ̃ɛri. 18Nge mɛya na bɛɛ sɔ̃ɔsi saa ye sɔɔ, ye i ko i ko kpuro. 19Yen biru, Gusunɔ bɛsɛn Yinni u sun nɔɔ kã ma sa seewa Horɛbun guurun di sa gbabu baka nanumgii te kpuro bukiana te i yɛ̃ mi, ma sa kpa ka guunun swaaɔ mi Amɔreba ba wãa nge mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u sun yiire. Ma sa tura Kadɛsi Baanɛaɔ. 20Miya na bɛɛ sɔ̃ɔwa na nɛɛ, wee i tunuma Amɔreban guurɔ te Gusunɔ bɛsɛn Yinni u koo sun wɛ̃. 21I mɛɛrio wee, Gusunɔ bɛsɛn Yinni u bɛɛ tem mɛ nɔmu bɛria. I seewo kpa i mu mwa nge mɛ wi, bɛsɛn baababan Yinni u bɛɛ sɔ̃ɔwa. I ku bɛrum ko. I de i n wɔrugɔru mɔ. 22Ma bɛɛ kpuro i na i man deema i nɛɛ, su tɔmbu gɔri bu da bu tem mɛn saria mɛɛri kpa bu wurama bu sun sɔ̃ swaa ye sa ko kpe, ka wuu sìn mi sa ko gbi su turi. 23Bɛɛn gari yi, yi man wɛ̃re, ma na tɔmbu wɔkura yiru gɔsa bɛɛn bwese kɛra baayere sɔɔ tia tia. 24Ma ba doona ba guunun bera gian swaa mwa ma ba tura sere Ɛsikolin wɔwaɔ. Mi kpurowa ba bɔsu ba mɛɛra. 25Ma ba tem mɛn dãa binu sɔrima ba ka sun naawa. Ma ba nɛɛ, tem mɛ, mu gia sãa mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u sun wɛ̃ɛmɔ. 26Adama i ǹ Gusunɔ bɛsɛn Yinnin gere mɛm nɔɔwɛ, domi i yina i da. 27I nùn seesiwa bɛɛn kuu bekuruginu sɔɔ i nɛɛ, yèn sɔ̃ u sun tusa, yen sɔ̃na u sun yarama Egibitin di u ka sun Amɔreba nɔmu sɔndia, bu sun kpeerasia. 28I nɛɛ, mban sɔ̃na i ko i da i bu wɔri. Bɛɛgibu ba dera i mwia kpana domi ba nɛɛ, tɔn be, ba sun dam kere, ba sun gunum kere, ba maa ben wusu gbãranu toosiwa n ka wɔllu girari. Yen biru, ba mam Anakin bibun bweseru wa mi, be ba ra n sãa doogoba. 29Ma na bɛɛ wisa na nɛɛ, i ku nanda, i ku maa ben bɛrum ko. 30Gusunɔ bɛsɛn Yinni u ko n sun gbiiye kpa win tii u sun sanna nge mɛ u kua bɛsɛn nɔni biru Egibitiɔ, 31ka gbaburɔ. Bɛɛn tii i wa ma u sun bɔki bɛsɛn sanum sɔɔ nge mɛ tɔnu u ra win bii bɔki sere sa ka tura mi sa dɔɔ. 32Adama ka mɛ, i ǹ Gusunɔ bɛsɛn Yinni naanɛ kue, 33baa mɛ u ra n sun swaa gbiiye u ka sun ayeru sɔ̃ɔsi mi sa ko yɔ̃ra. Wɔ̃kuru, u ra sun kparewa u n bɛsɛn swaa yam bururasie ka dɔ̃ɔ yara, sɔ̃ɔ sɔɔ maa ka guru wii wuroru. 34Yinni Gusunɔ u bɛɛn weeweenu nua, ma u mɔru kua u bɔ̃rua u nɛɛ, 35baa bɛɛn turo kun duɔ tem mɛ sɔɔ, mɛ mu gea sãa mi, mɛ u nɔɔ mwɛɛru kua u bɛsɛn baababa wɛ̃, 36ma n kun mɔ Kalɛbu, Yɛfunɛn bii. Wiya u koo mu wa. Wi ka win bibun bwesera u koo tem mɛ wɛ̃ mɛ u bɔsu u mɛɛra mi, domi u win swɛɛ kpuro swĩiwa dee dee. 37Yinni Gusunɔ u maa ka man mɔru kua bɛɛn sɔ̃, ma u nɛɛ, nɛn tii na ǹ maa duɔ tem mɛ sɔɔ. 38Nɛn sɔm kowo Yosue, Nunin biiwa u koo du mi. Yen sɔ̃, n be nùn dam kɛ̃ɛyɔ, domi wiya u koo bɛɛ Isireliba kpara u ka bɛɛ tem mɛ wɛ̃. 39Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, bɛɛ, i nɛɛ, yibɛrɛba ba koo bɛɛn bibu gurawa. Adama bii be, be ba ǹ gina gea ka kɔ̃sa yɛ̃ mi, beya ba koo du tem mɛ sɔɔ ka Yosue sannu. Beya u koo tem mɛ wɛ̃ ba n mɔ. 40Yen sɔ̃, bɛɛ i gɔsiro kpa i da gbaburu gia nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Naa yarin bera gia. 41Ma i man wisa i nɛɛ, i tora Yinni Gusunɔn mi. Adama tɛ̃, i ko da i tabu ko nge mɛ wi, Gusunɔ bɛsɛn Yinni u gerua. Ma i bɛɛn tabu yãnu sua i dɔɔ ka wɔbia i ka guunun bera gia tabu wɔri. 42Ma Yinni Gusunɔ u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n bɛɛ sɔ̃ɔwɔ n nɛɛ, i ku ra da i tabu ko. U ǹ wãa ka bɛɛ. Yen sɔ̃, i ku da, domi ba koo bɛɛ kamia. 43Na bɛɛ ye sɔ̃ɔwa adama i yina i man swaa daki. I ǹ Yinni Gusunɔn gere mɛm nɔɔwɛ. Ma i gɔ̃ru bɔbia i da i tabu wɔri guunun bera gia. 44Saa yera Amɔre be ba wãa bera mi, ba yarima ba bɛɛ kamia Seiriɔ, ma ba bɛɛ naa swĩi nge tĩi sere ba ka girari Horimaɔ. 45Ye i wurama, i Yinni Gusunɔ weeweenu koosi. Adama u ǹ bɛɛ swaa daki. 46Ma i sina n ka tɛ Kadɛsi Baanɛaɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\