Sɔ̃ɔsiru 11

1I Gusunɔ bɛsɛn Yinni kĩɔ kpa i win yiirebu ka win sɔ̃ɔsinu ka win gere ka win woodaba mɛm nɔɔwa baadomma. 2Tɛ̃, na ǹ ka bɛɛn bibu gari mɔ̀, be, be ba ǹ wa, ba ǹ maa yɛ̃ nge mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u win dam sɔ̃ɔsisina. Adama bɛɛn tiiwa na ka gari mɔ̀, bɛɛ be i win kpãaru ka win dam bakam seeda kua 3ka sere maa maamaaki nanumgia ye u kua u ka Egibitin sunɔ ka win temgibu kpuro sɛɛyasia. 4I yɛ̃ ye u ben tabu kowobu ka ben dumi ka ben tabu kɛkɛba kua. U dera nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Naa yari ga bu di sanam mɛ ba sun naa gire ma u bu kpeerasia mam mam. 5Ma u sun kɔ̃su gbaburɔ sere sa ka tunuma mini. 6U dera tem mu nɔɔ wukia mu Datani ka Abiramu, Eliabun bibu, Rubɛnin bweseru sɔɔ mwɛ ka ben yɛnugibu ka ben kuu bekuruginu ka be ba ka bu nɔɔ tia kua kpuro sannu bɛsɛ Isireliba kpuron wuswaaɔ. 7Bɛsɛn nɔni yi gãa baka ni kpuro wa ni Yinni Gusunɔ u kua. 8Yen sɔ̃, i wooda be kpuro mɛm nɔɔwɔ be na bɛɛ wɛ̃ɛmɔ gisɔ kpa i dam wa i ka tem mɛ mwa mɛ̀ sɔɔ i ko i du mi, 9kpa bɛɛn wãaru tu dakaa da tem mɛ sɔɔ, mɛ̀n nɔɔ mwɛɛru Yinni Gusunɔ u kua ka bɔ̃ri u nɛɛ, u koo bɛsɛn baababa ka ben bibun bweseru wɛ̃, mɛ̀ sɔɔ tim ka bom mu yiba. 10Tem mɛ i ko i mwa mi, mu ǹ sãa nge Egibitin tem mìn di i yarima, mi ì n dĩanu duura i kpa, i ra nu nim yɛ̃ke nge kara mi ba kpee duura. 11Tem mɛni, mu sãawa tem guunugim ka wɔwigim mɛ̀ sɔɔ gura ya ra nɛ. 12Gusunɔ bɛsɛn Yinni u ra tem mɛ nɔɔriwa kpa u mu kɔ̃su saa wɔ̃ɔn torubun di sere gen kpeerɔ. 13Ì n woodaba mɛm nɔɔwa be na bɛɛ wɛ̃ɛmɔ gisɔ, ma i Gusunɔ bɛɛn Yinni kĩa ma i nùn sãamɔ ka bɛɛn gɔ̃ru kpuro ka bɛɛn bwɛ̃ra kpuro, 14u koo de gura yu nɛ yen saa sɔɔ bɛɛn tem sɔɔ kpa alikama yu koora i wa i gɛ̃ kpa i maa dãa binu sɔri ni ba ra ka tam ko ka ni ba ra ka gum ko. 15U koo maa de yakasu su kpi bɛɛn yaa sabenun sɔ̃. I ko i maa deburu wa. 16Yen sɔ̃, i n tii sɛ kpa i ku ra gɛra swaa gean di i da i bũnu yiira i nu sã. 17Domi ya koo de Yinni Gusunɔ u ka bɛɛ mɔru ko, kpa u wɔllu kɛnɛ gura yu yɔ̃ra yu ku maa nɛ, kpa tem mu ku maa dĩanu ko kpa i gbi mii mii tem gem mɛ sɔɔ, mɛ u bɛɛ wɛ̃ɛmɔ. 18Gari yi na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, i de yi n wãa bɛɛn gɔ̃ruɔ ka bɛɛn nɔɔwɔ. I de yi n gbinisi bɛɛn gãsenɔ ka bɛɛn sirinɔ kpa i n ka yi yaaye. 19I ko i yi bɛɛn bibu keu kowa kpa i n da bu yin gari sɔ̃ yɛnusɔ ka swaaɔ ì n wuu dɔɔ ka sanam mɛ i ko i kpuna ka sanam mɛ i seewa. 20I yi yoruo bɛɛn dian gamboban kadiriba sɔɔ ka wuu duu yerun kɔnnɔsɔ. 21Ì n kua mɛ, nge mɛ̀n nɔɔ wɔllu ka tem mu wãa, nge mɛn nɔra Yinni Gusunɔ u koo de bɛɛn wãaru tu dɛnya tem mɛ sɔɔ, mɛ u bɛsɛn baababa nɔɔ mwɛɛru kua ka bɔ̃ri u nɛɛ, u koo bu wɛ̃. 22Ì n wooda be kpuro mɛm nɔɔwa be na bɛɛ wɛ̃ mi, ma i ka be sɔmburu kua i Gusunɔ bɛsɛn Yinni kĩa, ma i sĩa win swɛɛ kpuro sɔɔ, ma i ka nùn maninɛ mam mam, 23saa ye sɔɔra u koo bɛɛ bwese ni kpuro gira ni nu bɛɛ dam ka dabiru kere mi, kpa i nin tem mwa. 24Mi i naasu sɔndi kpuro mu koo kowa bɛɛgim. Bɛɛn tem mɛn nɔɔ bura yera ko n wãawa saa tem saaran di sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwarɔ n ka da Libanin guunɔ sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geuɔ, saa maa daa baka te ba mɔ̀ Efaratin di sɔ̃ɔ yari yerɔ, n ka girari nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Mɛditeranɛɔ sɔ̃ɔ duu yeru gia. 25Goo kun kpɛ̃ u yɔ̃ra bɛɛn wuswaaɔ u bɛɛ ma. Yam kpuro mi i ko da tem mɛ sɔɔ, Gusunɔ bɛsɛn Yinni u koo de min tɔmbu bu bɛrum soora kpa ba n nande bɛɛn sɔ̃ nge mɛ u bɛɛ yen nɔɔ mwɛɛru kua. 26I swaa dakio i nɔ. Domaru ka bɔ̃ri wee. I gɔsio ye i kĩ gisɔ. 27Ì n Gusunɔ bɛsɛn Yinnin woodaba mɛm nɔɔwa be na bɛɛ wɛ̃ɛmɔ gisɔ, i ko i domaru wa. 28Adama ì n yina i win woodaba mɛm nɔɔwa, ma i gɛra win swaan di ye na bɛɛ sɔ̃ɔsimɔ gisɔ, ma i da i bũnu sãwa ni i ǹ daa yɛ̃, i ko i bɔ̃ri wa. 29Sanam mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u koo de i du tem mɛ i ko i mwa sɔɔ, guu te ba mɔ̀ Garisimun wɔllɔwa i ko i domarun gari kpara kpa i maa bɔ̃rin gari kpara guu te ba mɔ̀ Ebalin wɔllɔ. 30Guu ni, nu wãawa Yuudɛnin guru giɔ, swaa ye ya wãa sɔ̃ɔ duu yeru gian biruɔ, Kananiban temɔ, be ba wãa Yuudɛnin wɔwaɔ, Giligalin deedeeru, Mɔren dãa sɔ̃ɔn bɔkuɔ. 31I ko i Yuudɛni tɔbura i da i tem mɛ mwa mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u bɛɛ wɛ̃ɛmɔ. Mu koo ko bɛɛgim kpa i sina mi, 32kpa i woodaba ka yiirebu kpuro mɛm nɔɔwa mam mam be na bɛɛ wɛ̃ɛmɔ gisɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\