Sɔ̃ɔsiru 19

1Gusunɔ bɛsɛn Yinni u koo bwese tukunu gira nin tem di kpa u nin tem mɛ bɛɛ wɛ̃, kpa i n ben wusu ka ben yɛnusu mɔ. 2- 3Tem mɛ Yinni Gusunɔ u koo bɛɛ wɛ̃ mi, ì n mu mwa i kpa, i mu bɔnu koowo beri ita kpa i yen baayere sɔɔ wuu teu wuna mi be ba tɔnu go ba ko n da kpikiru we, kpa i swɛɛ yabiri yi ba ko n da ka de mi. 4Tɔn be ba ben winsim go ba ǹ ka baaru, ba ǹ daa maa yibɛrɛ tɛɛru mɔɔsinɛ, be tɔnawa ba koo kpĩ bu kpikiru da wuu sin mi. 5Nge tɛ̃, gabu bà n da yakasɔ ba dãa kĩimɔ, kpa gbãa yu wɔɔra yu win beruse wɔri yu go, wuu gen teu sɔɔra u koo kpikiru da u wa u n ka wãa, 6kpa wi ba gon dusibun mɔru yà n seewa bu ku raa yɛ̃ro naa turi bu mwa swaan tondabun sɔ̃. Domi wi, ka wi u gu mi, ba ǹ daa yibɛrɛ tɛɛru sãa. 7Yen sɔ̃na na bɛɛ sɔ̃ɔwa na nɛɛ, i wusu ita gɔsio su n sãa kpiki yenu. 8- 9Ma i wooda ye kpuro mɛm nɔɔwa i ye nɔni doke ye na bɛɛ wɛ̃ɛmɔ gisɔ, ma i Gusunɔ bɛsɛn Yinnin kĩru mɔ̀, u koo bɛɛn tem mɛ yasiasia kpa u mu bɛɛ wɛ̃ mɛ u bɛsɛn baababa nɔɔ mwɛɛru kua. Saa yera i ko i maa wusu ita gasu gɔsi i sosi sìn mi ba ko n da kpikiru de. 10Nge mɛya ba ǹ koo maa be ba kun toren yɛm yari tem mɛ sɔɔ mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u bɛɛ wɛ̃ i n mɔ, kpa yɛ̃ron yɛm mu kun wãa bɛɛn winɔ. 11Adama goo ù n win winsim tusa, ma u nùn so u go, yen biru, kpa u kpikiru we wuu sin gagu sɔɔ, 12win wuun guro gurobu ba koo dawa bu nùn mwaama bu wi u koo nùn mɔru kɔsie nɔmu bɛria u nùn go. 13I ku nùn wɔnwɔndu kua. I taarɛ sarirugiin yɛm wunɔ bɛɛ Isireliban suunu sɔɔn di kpa n bɛɛ wɛ̃ra. 14Ì n dua tem mɛ sɔɔ i kpa mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u koo bɛɛ wɛ̃, bà n bɛɛ mu bɔnu kua ba kpa, i ku ra bɛɛn winsim kɔɔrɔ mure bɛɛgia sɔɔ. 15Goo ù n tɔnu go ǹ kun mɛ ù n toraru garu kua, tɔn turon seeda kun tura bu ka yɛ̃ro taarɛ wɛ̃. Adama tɔmbu yiru ǹ kun mɛ ita bà n seeda di, saa yera ba koo yɛ̃ro garisi taarɛgii. 16Goo ù n win winsim kɔ̃sa gaa mani, 17be yiru ye kpuro ba koo dawa Yinni Gusunɔn sãa yerɔ bu yãku kowobu ka siri kowobu wa be ba dɔma te sɔmburu mɔ̀ mi. 18Siri kowo be, ba koo ben gari wɛ̃ɛriwa ka laakari. Bà n deema seeda weesugia u win winsim manimɔ, 19saa ye sɔɔra ba koo nùn kua nge mɛ u raa bwisika bu win winsim wi kua. Nge mɛya i ko i ka kɔ̃sa wuna bɛɛn suunu sɔɔn di. 20Tɔmbu bà n ye nua, ba koo bɛrum duura. Ba ǹ maa kɔ̃sa yen bweseru mɔ̀ bɛɛn suunu sɔɔ. 21I ku taarɛgii wɔnwɔndu kua. Wi u tɔnu go, ba koo maa win tii gowa. Wi u win winsim nɔni wuna, ba koo maa wigii wunawa. Wi u win winsim dondu bua, ba koo maa wigiru buawa. Wi u win winsim nɔma bua, ba koo maa wigia buawa. Wi u win winsim naasu bua, ba koo maa wigisu buawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\