Sɔ̃ɔsiru 21

1Sanam mɛ i wãa tem mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u koo bɛɛ wɛ̃ sɔɔ, ma i wa ba goo go mɛ sɔɔ, yɛ̃ron gora kpĩi yakasɔ, ma i ǹ sere yɛ̃ wi u nùn go, 2sanam mɛ sɔɔra guro gurobu ka siri kowobu ba koo yarima kpa bu wusun tondam yĩire si su wi ba go mi sikerenɛ. 3Wuu ge ba wa ga ka wi ba go mi turuku bo, wuu gen guro gurobu ba koo naa gbiiba kasuma tia ye ba ǹ sugu dokere yu ka sɔmburu garu ko. 4Kpa wuu gen guro guro be, bu ka naa gbiiba ye da wɔwa gaa sɔɔ ye ya nim kokumɔ, mi goo kun wukure u sere gãanu duure. Kpa bu naa gbiiba yen wĩi suma bua mi. 5Kpa yãku kowobu bu susima yen bɔkuɔ be, be ba sãa Lefin bibu be Gusunɔ bɛsɛn Yinni u wuna nɛnɛm bu ka win sãa yerun sɔmburu ko kpa bu maa tɔmbu domaru kua ka Yinni Gusunɔn yĩsiru. Beya ba ko n da gari kpuro wunanɛ yi yi sãa soonaa ka mɛɛran gari. 6Kpa wuu gen guro guro be kpuro be ba susi wi ba go min bɔkuɔ bu ben nɔma nia naa yen wɔllɔ wɔwa mi. 7Kpa bu gere bu nɛɛ, ben nɔma kun yɛm mɛni yari, mɛya ben nɔni kun maa wa mɛ n kua u ka gu. 8Yinni u be win tɔmbu Isireli be u yakiama tora ten suuru kuo, kpa u ku yɛm mɛ garisi ben winɔ mɛ mu sãa toraru sarirugiin yɛm. Saa ye, Gusunɔ u koo maa bu yɛm mɛ suuru kua. 9Nge mɛya i ko i ka toraru sarirugiin yɛm wuna bɛɛ sɔɔn di kpa i n mɔ̀ ye ya koo Gusunɔ wɛ̃re. 10Sanam mɛ i yara i bɛɛn yibɛrɛba tabu wɔrim dɔɔ be Gusunɔ bɛsɛn Yinni u bɛɛ nɔmu bɛria, ma i bu dɛsiru mwa, 11be sɔɔ, ma bɛɛn turo u kurɔ burɔ wa ma u nùn kĩru gɔ̃ru doke u ka nùn sua kurɔ, 12saa ye, u koo nùn suawa u ka da win yɛnuɔ kpa u de u wii pɔɔru woka kpa u win nii kɔkɔsu bɔɔri. 13Kpa u win yãa ni u raa doke pota kpa u da u sina yɛ̃ron yɛnuɔ u swĩ win baaba ka win mɛron sɔ̃ suru tia. Yen biru, kpa yɛ̃ro u den da u nùn deema u ko win durɔ kpa wi, u maa ko win kurɔ. 14Adama ù n da nùn bwɛ̃ra yara, u de u doona mi u kĩ. U ku raa nùn dɔra u gobi mwa. Mɛya u ku maa nùn garisi yoo. Domi u ka nùn mɛnna. 15Goo ù n maa kurɔbu mɔ yiru, ma u turo kĩ n kere turo, ma be yiru kpuro ba nùn bii tɔn durɔbu marua, wi u kun kĩ mi, ma wiya u nùn yeruma marua, 16sanam mɛ u bii be tubi bɔnu kuammɛ, n ǹ weenɛ u wi u kĩn bii garisi yeruma wi u ǹ kĩn biin ayerɔ. 17Adama n weenɛ u wi u ǹ kĩn bii wura nge win yeruma, kpa u nùn win tubin bɔnu yiru wɛ̃. Domi u sãawa win tundon dam yĩre gbiikiru. N weenɛwa u yerumarun baa wa. 18Goo ù n bii tɔn durɔ mɔ, ma bii wi, u kua mɛm nɔɔ sari wi u ku ra win tundo ka win mɛron gere nɔ baa bà n nùn sɛɛyasia, 19saa ye sɔɔ, win tundo ka win mɛro ba koo nùn mwawa bu ka na wuun guro gurobun mi, 20kpa bu guro guro be sɔ̃ bu nɛɛ, ben bii wee, u ku ra ben gari nɔ. U win wãaru dimɔwa bɛrɛtɛkɛ tam nɔrubu sɔɔ. 21Saa yera wuun tɔn durɔbu kpuro ba koo nùn kpenu kasuku bu go kpa i kɔ̃sa wuna bɛɛn suunu sɔɔn di. Isireliba kpuro bà n ye nua kpa bu bɛrum ko. 22Goo ù n toraru garu kua te ta tura bu ka nùn go, ma ba nùn soora doke ba bwɛ̃ dãa wɔllɔ, 23bu ku de win goru ta n wãa dãa mi sere ka wɔ̃kurɔ. Baa ǹ n yen mɛren na, bu de bu nùn sike yen tɔ̃ɔ te. Domi wi ba soora doke ba bwɛ̃ u kuawa mi bɔ̃ruro Gusunɔn wuswaaɔ. I n da ko mɛ, kpa i ku ra bɛɛn tem disi doke mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u bɛɛ wɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\