Sɔ̃ɔsiru 22

1Ì n bɛɛn tɔnusin naa ǹ kun mɛ win yãaru wa ta kɔ̃ɔramɔ, i ku ra de tu doona. I ka tu wuro wi u tu mɔn mi. 2Yɛ̃ron yɛnu gà n toman na, ǹ kun mɛ ì kun nùn yɛ̃n na, i yaa sabe te suo i ka da bɛɛn yɛnuɔ i tu nɔɔri sere wi u tu mɔ ù n tu kasum na. Saa yera i ko i nùn tu wesia. 3Ì n maa bɛɛn tɔnusin kɛtɛku wa ǹ kun mɛ win yaberu ǹ kun mɛ win gãanu ganu ni nu kɔ̃ɔra, nge mɛya i ko i maa nu kua. I ku nu deri nu kam ko. 4Ì n wa goon kɛtɛku ǹ kun mɛ win naa ya wɔruma swaa sɔɔ, i ku de yen yɛ̃ro u ye seeya wi tɔna. I ko i nùn somiwa u ka ye seeya. 5Tɔn kurɔ u ku raa tɔn durɔn gãanu sebe, mɛya tɔn durɔ u ku raa maa tɔn kurɔn gãanu sebe. Domi wi u kua mɛ, Gusunɔ bɛsɛn Yinni u koo yɛ̃ro tusi. 6Ì n wuu dɔɔ ma i gunɔ wa ga sɛ̃a wɔkusi ǹ kun mɛ ga binu wɔkusi dãaɔ ǹ kun mɛ temɔ, i ku gu mwa ka gen binu sannu. 7I de mɛro gu doona kpa i tii binu yiiya, kpa bɛɛn wãaru tu bɛɛ wɛ̃ra kpa tu dakaa da. 8Ì n dii kpaaru bana i kpa, i ten tɛɛra wɔllɔ gani dumi dokeo i ka sikerena kpa baa goo ù n wɔruma min di u gu, i kun taarɛ mɔ. 9Bɛɛn resɛm gbaanu sɔɔ, i ku ra maa dĩa bweseru garu duure. Ì n kua mɛ, ten marum kpuro ka maa resɛm ye, ya ko n sãawa Gusunɔgia. 10Ì n wukumɔ, i ku naa ka kɛtɛku sugu doke sannu. 11I ku yãnu sebe ni ba wesa ka wɛ̃ɛ damgii ka yãa sansun wɛ̃ɛ sannu. 12I bɛɛn bekan soo sookaɔ sari dokeo. 13Goo ù n kurɔ sua ma ba mɛnna ka kurɔ wi, yen biru ma u ǹ maa kurɔ wi kĩ, u nùn tusa, 14sere u nùn funɛ wuna u win yĩsiru sanka, u gerua u nɛɛ, u kurɔ wi sua, ye ba dua ka wi, u ǹ ka nùn deemɛ, 15saa ye sɔɔra bii kurɔbu gen tundo ka gen mɛro ba koo ka bii win wɔndiarun seeda na bu wuun guro gurobu sɔ̃ɔsi wuun duu yerɔ mi ba ra mɛnnɛ. 16Kpa bii win tundo u guro guro be sɔ̃ u nɛɛ, na nɛn bii wɔndia wi durɔ wini kãwa u n mɔ kurɔ, adama u nùn tusa. 17Wee u nùn weesu mani u nɛɛ, u ǹ ka nùn deemɛ. Adama nɛn biin wɔndiarun yĩreru wee. Kpa bu beku te dɛria wuun guro gurobun wuswaaɔ. 18Kpa wuun guro guro be, bu durɔ wi mwa bu so, 19kpa bu nùn sii geesun gobi wunɔbu (100) bure u wɔndia win tundo kɔsia domi u Isireliban wɔndia turon yĩsiru sanka. Yen sɔ̃, u ǹ maa kpɛ̃ u kurɔ wi yina, u ko n nùn suewa sere ka win wãarun tɔ̃ru kpuro sɔɔ. 20Adama gari yi, yì n sãan na gem, ma ba ǹ yĩreru garu wa te ta sãa bii wigiru, 21saa ye sɔɔra ba koo kurɔ wi sua bu ka da win baaban yɛnu kɔnnɔwɔ kpa win wuun tɔn durɔbu bu nùn kpenu kasuku bu ka go. Domi seku bakara Isireliban mi bu nɛɛ, bii wɔndia u durɔ damaru kua win baaban yɛnuɔ. Nge mɛya i ko i ka daa kɔ̃sa yen bweseru wuna bɛɛn suunu sɔɔn di. 22Bà n durɔ goo mwa u sakararu mɔ̀ ka goon kurɔ, ba koo be kpuro gowa durɔ wi ka kurɔ wi. Nge mɛya i ko i ka daa kɔ̃sa yen bweseru wuna bɛɛn suunu sɔɔn di. 23Bii wɔndia goo ù n wãa, ma ba nùn durɔ kãa, adama ba ǹ gina suanɛ, ma durɔ goo u nùn wa ma u ka nùn kpuna, 24i ko i be yiru kpuro mwawa i ka na wuun duu yerɔ mi guro gurobu ba ra mɛnnɛ, kpa i bu kpenu kasuku i go yèn sɔ̃ bii wɔndia wi, u ǹ wura kue saa ye u nùn gaba wuuɔ ka yèn sɔ̃ durɔ wi, u win winsim kurɔ bekuru doke. Nge mɛya i ko i ka daa kɔ̃sa yen bweseru wuna bɛɛn suunu sɔɔn di. 25Adama durɔ wi, ù n wɔndia wi ba durɔ kãa mi wan na yakasɔ u ka nùn gaba u ka kpuna ka dam yakasu mi, durɔ wi tɔnawa ba koo go. 26I ku wɔndia wi gãanu kua. U ǹ toraru garu kue te ta weenɛ bu ka nùn go. N sãawa nge durɔ goo wi u win beruse wɔri u go. 27Domi u nùn deemawa yakasɔ. Ma bii wɔndia wi, u wura kua adama goo sari wi u koo nùn wɔra. 28Durɔ goo ù n maa bii wɔndia goo wa wi ba ǹ gina durɔ kã, ma u nùn gaba u ka kpuna, ma ba bu mwa, 29durɔ wi, u koo bii wɔndia win tundo sii geesun gobi weeraakuru wɛ̃wa kpa u bii wi sua kurɔ, domi u nùn bekuru doke. U ǹ maa kpɛ̃ u nùn yina sere ka win wãarun nɔrɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\