Sɔ̃ɔsiru 24

1Goo ù n kurɔ sua ma u kurɔ wi gãanu waasi ye ya ǹ ka nùn naawɛ, ma u kurɔ wi yinanaan tireru yorua u nùn nɔmu bɛria, ma u nùn gira win yɛnun di u doona, 2ma yen biru, kurɔ wi, u da u mɔre durɔ goon mi, 3durɔ dãako win tii ù n nùn yinabun tireru yorua, ma u nùn yina, u nùn yara win yɛnun di ǹ kun mɛ ù n gu, 4win durɔ gbiikoo wi u raa nùn yina mi, u ku maa nùn kasu bu mɛnna. Domi kurɔ wi, u kua disigii. Yeya Yinni Gusunɔ u tusa. Ì n kua mɛ, i tem mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u bɛɛ wɛ̃ bɛɛrɛ sari kookoosu koosiwa mi. 5Goo ù n kurɔ kpao sua, u ku tabu da. Mɛya bu ku maa nùn tilasi gaa ko. Bu de u n tii mɔ sere wɔ̃ɔ tia, kpa u wa u win kurɔ wi nukuru dorasia. 6N ǹ weenɛ i goon nɛɛru tɔruba mwa baa ten bia. Domi ì n kua mɛ, i mwawa mi ye n ko n de u n wãa. 7Bɛɛn goo ù n win Isirelisi mwa u gɔsia yoo ǹ kun mɛ u nùn dɔra, i ko i yɛ̃ro wi gowa. Nge mɛya i ko i ka kɔ̃sa yen bweseru wuna bɛɛn suunu sɔɔn di. 8I de i be ba bara disigiru mɔ laakari ko gem gem kpa i ko nge mɛ yãku kowobu Lefiba ba koo bɛɛ sɔ̃ɔsi. Nge mɛ na yiire i ko, nge mɛya i ko i ko mam mam. 9I yaayo ye Gusunɔ bɛsɛn Yinni u Mariamu kua saa ye sa wee Egibitin di sa wãa swaaɔ. 10Ì n bɛɛn Isirelisi goo gãanu bɔkura, i ku du win dirɔ i ka tɔruba sua. 11I yɔ̃ro tɔɔwɔ kpa wi i gãanu bɔkura mi u yarima u bɛɛ tɔruba wɛ̃. 12- 13Ì n yãaro gãanu bɔkura ma u bɛɛ win yaberu tɔruba wɛ̃, i ku de ta n wãa bɛɛn mi sere yam mu ka tĩra. Baa ǹ n kua amɔ, sɔ̃ɔ ù n dua, i ko i nùn win yabe te wesiawa kpa u wa u tu wukiri u ka kpuna. Kpa u bɛɛ domaru kua kpa Gusunɔ bɛsɛn Yinni u maa bɛɛ siara. 14Ì n yãaro goo mɔ sɔm kowo, ù n sãa Isireli ǹ kun mɛ sɔɔ, i ku nùn taki di. 15I nùn win sɔmburun gobi wɛ̃ɛyɔ baadomma sɔ̃ɔ u sere du. Domi u sãawa yãaro, u win gobin bukata mɔ gea. Ì kun kue mɛ, ma u Yinni Gusunɔ nɔɔgiru sue bɛɛn sɔ̃, i ko i taarɛ wa. 16Ba ǹ tɔnu goomɔ win biin torarun sɔ̃, mɛya ba ǹ maa bii goomɔ win mɔwɔbun torarun sɔ̃. Ba ǹ goo goomɔ goon torarun sɔ̃. 17I ku ra ko i sɔɔ ǹ kun mɛ gobeku gem bira siribu sɔɔ. Mɛya i ku ra maa gɔmini goon bekuru tɔruba mwa. 18Adama i yaayo ma sa raa yoru di Egibitiɔ ma Gusunɔ bɛsɛn Yinni u sun yakia. Yen sɔ̃na na bɛɛ yiiremɔ i n da wooda yeni swĩi. 19Saa yè sɔɔ i bɛɛn dĩanu gɛ̃ɛmɔ, ma i yen gɛsɛ tia duari gbee suunu sɔɔ, i ku maa wura i ye sua. I de yu ko sɔbu ka gobekuba ka gɔminibugia, kpa Gusunɔ bɛɛn Yinni u wa u bɛɛn nɔman sɔma kpuro domaru kua. 20Ì n yɔɔwa bɛɛn dãa ye ba mɔ̀ olifin wɔllɔ i ye sɔra, i ku ra maa wure i yɔ i ye i duari sɔri. I de ye, yu ko sɔbu ka gobekuba ka gɔminibugia. 21Sanam mɛ i bɛɛn resɛm binu sɔrimɔ, i ku ra maa gɔsira i wura biruɔ. Ye i deri mi, yeya ya koo ko sɔbu ka gobekuba ka gɔminibugia. 22Bɛɛn tii i yaayo ma i yoru di Egibitiɔ. Yen sɔ̃na na bɛɛ yiiremɔ i n da yeni swĩi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\