Sɔ̃ɔsiru 25

1Nɔɔsinaa sariru tà n dua tɔmbu gabun baa sɔɔ, ma ba da siri yerɔ ba bu siria, saa ye sɔɔ, wi u gem mɔ, i nùn win gem wɛ̃ɛyɔ. Wi u maa taarɛ mɔ kpa i nùn win taarɛ wɛ̃. 2Wi siribu di, bà n nùn soberu bure, siri kowo u koo de yɛ̃ro u kpunawa win wuswaaɔ kpa bu nùn so nge mɛ win torara nɛ. 3Adama bu ku sɛni nɔɔ weeru sara, domi yà n kera mɛ, i bɛɛn mɛro bisi wi bɛɛrɛ birawa mi. 4I ku bɛɛn naa kinɛrun nɔɔ bɔke saa ye ta sɔmburu mɔ̀ dĩanu sɔɔ. 5Mɔɔ ka wɔnɔ bà n wãa yɛnu teu sɔɔ, ma mɔɔ u gu u ǹ bii mara, win gɔmini wi, u ku yari yɛnu min di u mɔraru da gam. Win durɔn wɔnɔ wiya u koo nùn sua kurɔ. 6Bà n bii tɔn durɔ mara, ba koo bii gbiikoo wi garisiwa wi u gu min bii kpa win yĩsiru tu wa ta n wãa Isireliban suunu sɔɔ. 7Goo ù n yina u win mɔɔn kurɔ gɔmini sua, kurɔ wi, u doo siri yerɔ u wuun guro gurobu deema kpa u bu sɔ̃ u nɛɛ, nɛn durɔn wɔnɔ u yina u man sua kurɔ u ka win mɔɔ bii marua win yĩsiru tu ka wa ta n wãa Isireliban suunu sɔɔ. 8Saa ye sɔɔra wuun guro guro be, ba koo durɔ wi soku kpa bu nùn gari yi bikia. Ù n yinan na mam mam u win mɔɔn gɔmini wi sua kurɔ, 9kurɔ wi, u koo dawa u win bara nɔɔ teu wuna guro guro ben wuswaaɔ, kpa u nùn yãatam sie kpa u gere u nɛɛ, wee nge mɛ ba ra durɔ kue wi u yina u win mɔɔ bii marua. 10Kpa bu win bweseru yĩsiru kɛ̃ Isireliba sɔɔ bu nɛɛ, wìn bara nɔɔ ba wunan bweseru. 11Tɔn durɔbu yiru bà n sannamɔ, kpa mi ba sannamɔ mi, ben turon kurɔ u na u ka win durɔ wɔra win yibɛrɛn nɔman di, kpa u yibɛrɛ win tɔn durɔru nɛnɛ, 12saa ye sɔɔ, i kurɔ win nɔmu ge buro. I ku nùn wɔnwɔndu kua. 13I ku kiaru dɔrena ka taki, i de bɛɛn kilo ya n sãa dee dee, kpa yen gaa kun gaa kere. 14I de bɛɛn sakakunu nu n sãa dee dee. I ku de gagu ga n gagu kere. 15I de bɛɛn kilo ya n sãa dee dee kpa bɛɛn sakakunu nu n sãa tia. Kpa bɛɛn wãaru tu wa tu dakaa da tem mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u koo bɛɛ wɛ̃ sɔɔ. 16Domi Gusunɔ bɛsɛn Yinni wi, u be ba yen bweseru mɔ̀ tusa. 17I yaayo ye Amalɛkiba ba bɛɛ kua saa ye i wee Egibitin di, 18i wasire, ma ba bɛɛ wɔri birun di ba be ba wãa biruɔ go go, ba ǹ Gusunɔn bɛrum kue. 19Saa yè sɔɔ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u koo bɛɛ wɛ̃rabu wɛ̃ u de yibɛrɛba kpuro bu bɛɛ deri tem mɛ u koo bɛɛ wɛ̃ sɔɔ mu n ka sãa bɛɛgim, i ko i Amalɛkiba kpuro kam koosiawa kpa bu ku maa ben yĩsiru yaaya handunia sɔɔ. I ku ra ye duari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\