Sɔ̃ɔsiru 28

1Mɔwisi u nɛɛ, ì n Gusunɔ bɛsɛn Yinnin gere kpuro swaa daki, ma i win yiirebu kpuro mɛm nɔɔwa bi na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ mini gisɔ, saa yera u koo bɛɛ wɔlle sua n kere bwesenu kpuro ni nu tie. 2Ma i win gere kpuro mɛm nɔɔwa, wee nge mɛ u koo bɛɛ domaru kua. 3U koo bɛɛ kpuro domaru kua, be ba wãa wuu marosɔ ka be ba wãa baru kpaanɔ. 4U koo de i bii dabinu ma kpa u de dĩanu nu koora bɛɛn gbeaɔ kpa bɛɛn kɛtɛba ka bɛɛn yãanu ka bonu nu marura nu dabia. 5U koo de i dãa bii dabinu wa i birenu yibia kpa u de i n som mɔ mu n kpã i ka pɛ̃ɛ ko. 6Mi i dɔɔ kpuro, u koo bɛɛ domaru kua. 7Wi, Yinni Gusunɔ, u koo de yibɛrɛ be ba bɛɛ seesi bu yarina bɛɛn wuswaan di. Swaa tia ba koo ka duuma adama ba koo duki yarinawa bu swaa dabinu mwa. 8U koo bɛɛn dĩa ni i gã i doke biranu sɔɔ kɔ̃su, kpa u de ye i mɔ̀ kpuro yu wɛ̃ra. U koo bɛɛ domaru sosia tem mɛ sɔɔ, mɛ u bɛɛ wɛ̃ɛmɔ. 9Ì n win wooda be kpuro mɛm nɔɔwa, ma i win kĩru mɔ̀, u koo bɛɛ wuna nɛnɛm win tiin sɔ̃ nge mɛ u bɛɛ nɔɔ mwɛɛru kua. 10Handunian tɔmbu kpuro ba koo wa ma i sãa Yinni Gusunɔn tɔmbu kpa ba n bɛɛn bɛrum mɔ. 11Yinni Gusunɔ u koo bɛɛ durom dabinu yibusi tem mɛ sɔɔ mɛ u bɛsɛn baababa nɔɔ mwɛɛru kua u nɛɛ, u koo bɛɛ wɛ̃. I ko i bii dabinu ma kpa bɛɛn yaa sabenu nu dabia kpa bɛɛn gbea yu dĩanu ko. 12U koo bɛɛ wɔllu wukia mi win arumanin beru yera wãa kpa u de gura yu nɛ bɛɛn tem sɔɔ saa ye n weenɛ. Kpa ye i mɔ kpuro yu kuura. I ǹ maa gobi bɔkuramɔ gabun mi. Tɔn tuko dabira ta koo gobi bɔkura bɛɛn mi. 13Yinni Gusunɔ u koo bɛɛ kowa wiru, n ǹ mɔ siru. I ko i n da n yĩsiru yarawa, i ǹ biru wurɔ. Adama yu ka sere koora mɛ, i ko i wi, Gusunɔ bɛsɛn Yinnin woodaba mɛm nɔɔwawa mam mam ye na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ mini gisɔ. 14I ku ra ko i gɛra gari yi na bɛɛ sɔ̃ɔwa mini kpuron gaan di, kpa i da i bũnu sã. 15Mɔwisi u maa nɛɛ, ma i ǹ Gusunɔ bɛsɛn Yinnin gere swaa daki, ma i kun ye kpuro mɛm nɔɔwɛ ka yiire bi na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ mini gisɔ, bɔ̃ri yiniwa yi koo bɛɛ wɔri. 16Bɛɛ kpuro i ko i bɔ̃ri wa, be ba wãa wuu marosɔ ka be ba wãa baru kpaanɔ. 17I ǹ dãa binu wasi i birenu yibia, i ǹ maa som wasi i ka pɛ̃ɛ ko. 18I ǹ bibu marumɔ ba n dabi. Bɛɛn dĩanu nu ǹ kooramɔ bɛɛn gbeaɔ. Mɛya bɛɛn kɛtɛba ka bɛɛn yãanu ka bonu nu ǹ maruramɔ nu dabia. 19Mi i dɔɔ kpuro, bɔ̃riya yi ko n bɛɛ swĩi. 20Ye i mɔ̀ kpuro sɔɔ, Gusunɔ bɛɛn Yinni u koo de i bɔ̃ri wawa kpa i n bɛrum mɔ kpa i wahala ko sere i ka kam ko mam mam yèn sɔ̃ i nùn deri ma i kɔ̃sa kua. 21U koo ka bɛɛ bara kɔ̃sunu naawa ni nu koo bɛɛ kpeerasia tem min di mɛ i ko n mɔ. 22U koo de bɛɛn wasi yi gbera ǹ kun mɛ yi swĩa ǹ kun mɛ yi mɔsi ǹ kun mɛ yi wooru bara. U koo maa yina gura yu nɛ kpa bɛɛn gbean dĩanu nu gbera ǹ kun mɛ nu kɔ̃si. Wahala ye kpurowa i ko wa sere u ka bɛɛ kpeerasia mam mam. 23Wɔllu ta koo bɔbiawa nge sii gandu bɛɛn wii wɔllɔ kpa tem mu bɔbia nge sisu. 24Tua ka yanima u koo sure bɛɛn gbeaɔ guran ayerɔ sere u ka bɛɛ kpeerasia mam mam. 25Yinni Gusunɔ u koo de bɛɛn yibɛrɛba bu bɛɛ kamia. Swaa tia ko i ka bu wɔri adama i ko i duki yarinawa ben wuswaan di i swaa dabinu mwa. Handunian bwesenu kpuro nu koo biti ko nù n wa ye ya bɛɛ deema. 26Bɛɛn gonu nu koo kowa gunɔsu ka gbeeku yɛɛn dĩanu. Goo kun yin gaa giramɔ. 27Yinni Gusunɔ u koo bɛɛ bwisinu wisi nge mɛ u Egibitigibu kua. U koo de i n gɔnan bara bwese bweseka mɔ ye ya ǹ bɛkuramɔ. 28U koo de wiiraru ka wɔ̃koru ka fanfankura n bɛɛ wãasi. 29Sɔ̃ɔ sɔɔ gbãara, i ko n sĩimɔwa i n babi nge wɔ̃kobu. Gãanu sari ni nu koo wɛ̃ra ye i ko i ko kpuro sɔɔ. Mɛya gaba ko n bɛɛ taki dimɔ ba n bɛɛ gbɛnimɔ. Goo kun ko n maa wãa wi u koo ka bɛɛ yina. 30Bɛɛn goo ù n kurɔ wa, goowa u koo nùn sua. Goo ù n diru bana, goowa u koo du te sɔɔ. Goo ù n maa resɛm gbaaru kua, goowa u koo ten dãa binu di. 31Ba koo bɛɛn naa kinɛnu go bɛɛn wuswaaɔ, adama i ǹ nin yaa temmɔ. Ba koo bɛɛn kɛtɛkunu mwa ka dam, i ǹ maa kpɛ̃ i nu wɔrama. Bɛɛn yibɛrɛba ba koo bɛɛn sabe piiminu gura, i ǹ maa wasi wi u koo ka bɛɛ yina. 32Ba koo bɛɛn bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu mwɛɛri bu ko tɔn tukobun yobu bɛɛn nɔni biru i n mɛɛra, kpa i wasira ka swaan mɛɛribu saa kpuro, adama i ǹ kpɛ̃ i gãanu ko. 33Bwese tuku ni i ǹ yɛ̃ nu koo na nu bɛɛn tem dĩanu kpuro ka bɛɛn wahala ye i kuan are di. Ba ko n bɛɛ dam dɔremɔwa kpa ba n bɛɛ taki dimɔ baadomma. 34Mɛya i ko i ko wiirobu kɛ̃si ni bɛɛn nɔni yi koo wan sɔ̃. 35Yinni Gusunɔ u koo de i bosu wa si i ǹ bɛkuramɔ. Su ko n wãawa bɛɛn dũunɔ ka bɛɛn taanɔ kpa su yɛ̃bi bɛɛn wasi kpuro sɔɔ saa bɛɛn wirun di sere ka bɛɛn naasɔ. 36Mɛya u koo de bu bɛɛ mwɛɛri ka bɛɛn sunɔ wi i ko i ko bɛɛn wirugii bu ka da tem tukumɔ bwese te bɛɛ ka bɛsɛn baababa i ǹ yɛ̃ mi, kpa i bũnu sã mi, ni ba kua ka dãa ka maa kpenu. 37Bwesenu kpuro nìn mi Yinni Gusunɔ u koo de i da, nu ko n biti sãawa ye ya bɛɛ deema min sɔ̃. Saa yera ba koo bɛɛ funɛ wuna kpa bu bɛɛ yaakoru ko. 38Dĩa bwese bakara i ko i ka da gbeaɔ i duure, adama nin fiikowa i ko i wa i gɛ̃, domi twee yi koo na yi nu di. 39I ko i resɛm gbaanu ko i nu nɔɔri, adama i ǹ nin binun tam nɔrumɔ, mɛya i ǹ maa nin dãa marum wasi i sɔri domi kɔkɔna nu koo mu di. 40I ko i n olifin dãa mɔ bɛɛn tem beri berika kpuro sɔɔ. Adama i ǹ yen gum wasi, domi ye kpuro ya koo dɛlla yu wɔrukuwa ya kun ye. 41I ko i bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu ma adama ba ǹ mɔ̀ bɛɛgibu domi ba koo bu yoru mwɛɛriwa bu ka doona tem tukumɔ. 42Bɛɛn dãa ka bɛɛn gbean marum kpurowa mu koo ko tween dĩanu. 43Sɔɔ be ba wãa bɛɛn suunu sɔɔ ba ko n dam mɔ̀ ba n dɔɔwa. Adama bɛɛ, i ko i biru wurawa. 44Bera ba ko n da bɛɛ bɔkure. I ǹ wasi i bu bɔkura. Ba ko n sãawa wiru kpa i n sãa siru. 45Bɔ̃ri yini kpurowa yi koo bɛɛ deema. Kpa yi n bɛɛ wãasi sere bu ka bɛɛ kam koosia. Domi i ǹ Gusunɔ bɛɛn Yinnin gere swaa daki, i ǹ win yiirebu wure, i ǹ maa win woodaba mɛm nɔɔwɛ ye u bɛɛ wɛ̃. 46Mɛya ya ko n sãawa yĩreru te Gusunɔ u koo ka bɛɛ ka bɛɛn bibun bweseru kirɔ ko. 47Gusunɔ bɛsɛn Yinni u bɛɛ doma bakaru kua. Adama i ǹ nùn sãwa ka gɔ̃ru teu ka nuku dobu. 48Yen sɔ̃na u koo bɛɛ yibɛrɛba sure kpa i bu yoru diiya i n wãa gɔ̃ɔru ka nim nɔru ka sãaru ka tereru sɔɔ. Ba koo bɛɛ yoo te diisiawa sere bu ka bɛɛ kam koosia. 49U koo bɛɛ bweseru garu surema tontonden di, tu bɛɛ wukiri nge gunɔ bakeru. I ǹ ko i bwese ten barum nɔ. 50Bwese te, ta ko n nuki sosuwa. Ta ǹ ko n bukurobun bɛɛrɛ yɛ̃. Ta ǹ maa bibun wɔnwɔndu mɔ̀. 51Ta koo bɛɛn yaa sabenu ka bɛɛn gbean dĩanu mwɛɛriwa sere tu ka bɛɛ kam koosia. Ta ǹ bɛɛ dĩanu ganu deriammɛ ǹ kun mɛ gum ǹ kun mɛ tam ǹ kun mɛ yaa saberu. 52Ba koo bɛɛ tarusiwa baama mi i wãa kpuro sere bɛɛn gbãra damgii ni i naanɛ sãa nu ka wɔruku. Ba koo bɛɛ tarusiwa tem mɛ kpuro sɔɔ mɛ Yinni Gusunɔ u bɛɛ wɛ̃. 53Sanam mɛ bɛɛn yibɛrɛ be, ba bɛɛ tarusi, gɔ̃ɔra koo ko sere i bɛɛn bibu tem be Yinni Gusunɔ u bɛɛ wɛ̃. 54Bɛɛn suunu sɔɔ, durɔ wi ba mam mɛɛra u wɔnwɔndu mɔ too, u koo win wɔnɔbu ka win maabu ka win tiin kurɔ ka win bii be ba tie tusi. 55Domi nɔni swãa ten saa sɔɔ, u ǹ ko n kĩ u ka ben goo win bii be u gon yaa bɔnu ko. Domi win bii bera ba ko n sãa win dĩa ni nu tie. 56Kurɔ wi ba raa maa mɛɛra u du u sam mɔ sere u ku ra yari tɔɔwɔ u bɔsu, u koo maa ko nge mɛ. 57U koo mam bii wɛ̃ɛ te u mara ka ten yãa ni nu wɔruma sua u bere u n temmɔ asiri sɔɔ. Domi u ǹ dĩanu ganu wasi u di saa ye yibɛrɛba ba bɛɛ tarusi mi. 58Ì kun Yinni Gusunɔn wooda mɛm nɔɔwɛ ye ya yorua tire teni sɔɔ, ma i ǹ win yĩsi baka te nasie, 59u koo de bara bakanu nu bɛɛ ka bɛɛn bibu wɔri. Kpa nu n wãa sere ka bɛɛn bibun bweserɔ nu ka tɛ. 60U koo ka Egibitin bara ni kpuro na u bɛɛ sure nìn bɛrum i mɔ mi. 61Baranu kpurowa u koo bɛɛ sure, ka mam ni nu ǹ yorua woodan tireru sɔɔ. Ni kpurowa nu koo bɛɛ wɔri sere nu ka bɛɛ kam koosia. 62Bɛɛn fiiko tɔnawa ya koo tiara bɛɛ sɔɔ, bɛɛ be i dabi mi nge wɔllun kperi. Domi i ǹ Gusunɔ bɛɛn Yinnin gere mɛm nɔɔwɛ. 63Nge mɛ Yinni Gusunɔ u raa bɛɛ durom kua, u bɛɛ dabiasia ka kĩru, nge mɛya u koo maa bɛɛ yara ka win kĩru tem mɛ u bɛɛ wɛ̃n di kpa i kam ko. 64Nge mɛya u koo de i yarina i n wãa handunian bwesenu kpuro sɔɔ. Miya i ko i bũnu sã ni bɛɛ ka bɛsɛn baababa i ǹ daa yɛ̃ ni ba ka dãa ka kpenu kua. 65Bwese ni sɔɔ, i ǹ bɔri yɛndu wasi. Mɛya i ǹ sinamɔ yam tem. Yinni Gusunɔ u koo de i burisina kpa i n nuki sankire i n sumɔ. 66Bɛɛn hunde ya ko n sãawa nge ye ba ka wɛ̃ɛ sɔri kpa i n bɛrum soore wɔ̃kuru ka sɔ̃ɔ sɔɔ, kpa i n sika mɔ̀ bɛɛn wãarun sɔ̃. 67Bɛrum mɛn saabu ye i ko wan sɔ̃, i ko i n kĩ bururu tu na fuuku yokan saa sɔɔ. Kpa bururun saa, i n kĩ yoka yu na fuuku. 68Yinni Gusunɔ u koo de bu ka bɛɛ wura Egibitiɔ ka goo nimkusu. U koo ka bɛɛ wura tem mɛ sɔɔ mɛ na raa nɛɛ, i ǹ wasi. Ì n tura mi, i ko i bɛɛn tii yibɛrɛba dɔre i ko yobu. Adama goo kun bɛɛ dwemɔ. 69Gusunɔ u Mɔwisi wooda wɛ̃ u ka Isireliba arukawani bɔke Mɔabuban temɔ ye u raa ka bu bɔkua Horɛbuɔ baasi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\