Sɔ̃ɔsiru 32

1Wɔllu, a swaa dakio a nɛn gari nɔ. Tem, a swaa tem kpĩiyɔ a nɛn nɔɔ nɔ. 2Nɛn yɛ̃ru ta kokumɔ nge guru nim ma nɛn gari nɛmɔ nge kakoru ma yi dãakumɔ nge dirum yaka bekusu sɔɔ. 3Kon Yinni Gusunɔn yĩsiru kpara. Bɛɛ Isireliba, i Gusunɔ bɛsɛn Yinnin yĩsirun kpãaru kparo. 4Yinni Gusunɔ u sãawa nge kperu. U ra kowa dee dee. Win siribu bu ra n dɛɛrewa. U sãawa naanɛgii, murafitiru sari win mi. U sãawa gemgii. 5Adama bɛɛ, i sãawa tɔn kɔ̃sobu be ba ǹ dee dee swĩi. I nùn torari. Ya kua bɛɛn sekuru. I ǹ maa sãa win bibu. 6Gari bakasu bɛɛ, nge mɛya ba ra Yinni Gusunɔ kue? U ǹ sãa bɛɛn baaba ka bɛɛn taka kowo? N ǹ wi, u bɛɛ tãsisia u kua win tɔmbu? 7I yellu yaayo. I bwisikuo ye n koora yellu. I bɛɛn baababa ka bukurobu bikio, ba koo bɛɛ sɔ̃. 8Sanam mɛ u tɔmbu tem bɔnu kua, ka saa ye u bweseru baatere ten tem nɔɔ bura yeru kua, u nin baatere goo wɛ̃ wɔllun di wi u ko n tu kpare. 9Adama u tii Isireliba yiiya, be ba sãa Yakɔbun bweseru. 10Yinni Gusunɔ u bu deema gbaburɔ mi gbeeku bɔ̃nu nu gberi. Ma u bu sua u nɔɔri u keu sɔ̃ɔsi. U ben laakari mɔ nge win tiin nɔni. 11U bu kɔ̃su nge kasa ye ya yɔ̃ɔwa yen sokuru wɔllɔ ya ka yen binu yɔ̃ɔsiamɔ. Ma ya kasa dɛrie yu ka nu gaba. 12Yinni Gusunɔ turowa u bu kpara. Bũu goo kun nùn somi. 13U dera ba da ba sina gunguru wɔllɔ. Ma u bu gberun dĩanu diisia. U dera ba kperun tim di. U dera ben dãa gbaanu gea kua kpenu wɔllɔ bu ka gum wa. 14Ba kɛtɛba ka yãanun bom nɔrumɔ. Ba yãa kpɛmminu ka yãa kinɛnu ka boo kinɛnun yaa gumgia temmɔ. Som gem dĩana ba ra n dimɔ. Mɛya ba ra maa resɛm tam gem nɔ. 15Ye ba deba ba kpa ma ba Gusunɔ seesi. Ye ba bɔria ba kpa, yera ba wi, Gusunɔ ben taka kowo deri. Ma ba nùn gɛma wi, wi u sãa ben faaba kowo. 16Ba win nisinu seeya ba da ba bũnu sãamɔ. Ba win mɔru seeya ba da ba bũnu yiire 17ma ba nu yãkuru koosimɔ ni, ni nu ǹ sãa gem. Ba ǹ daa nu yɛ̃, ben baababa ba ǹ nu sãare. 18Ba Gusunɔ duari wi u sãa nge ben kpee baa mi ba ra kuke, wi, wi u bu wãaru wɛ̃. 19Sanam mɛ Gusunɔ u wa mɛ, yera win mɔru seewa ma u bu gɛma be, be ba sãa win bibu. 20U nɛɛ, u ǹ maa bu somimɔ kpa u wa ye ya koo bu deema. Domi ba sãawa mɛm nɔɔ sarirugibu ka naanɛ sariba. 21Ba win mɔru ka win nisinu seeya ben bũu ni ba sokumɔ Gusunɔn sɔ̃, ni nu ǹ sãa gãanu. Yen sɔ̃na u nɛɛ, wi, u koo maa bwese wiirarugiru sokusia u ka ben mɔru seeya, kpa u ben nisinu seeya ka bwese te, te ba ǹ garisi gãanu. 22Win mɔru koo se nge dɔ̃ɔ yara kpa yi gãanu kpuro dɔ̃ɔ mɛni tem sɔɔ, kpa yu maa da sere tem sɔɔ sɔɔwɔ. Kpa yu guunun kpɛɛkpɛɛkunu dɔ̃ɔ mɛni. 23U koo bu nɔni swãaru sure. Kpa u bu twee. 24Ba koo gbi gɔ̃ɔru ka bararun sɔ̃. Bara bakanu koo bu go. U nɛɛ, u koo bu gbeeku yɛɛ sure yi bu mwɛɛri. Kpa u maa de wɛɛ dɛ̃ɛgii yi bu dwɛ̃ɛ. 25Tabu koo bu go swɛɛ sɔɔ kpa be ba wãa yɛnusɔ bu bɛrum soora. Aluwaasiba ka wɔndiaba ba koo gbisuku, baa ka bii wɛ̃ɛnɔ ka tɔkɔnɔ ba ǹ derimɔ. 26U koo bu kam koosiawa mam mam sere goo kun maa bu yaayamɔ. 27Adama u ǹ wuramɔ yibɛrɛba bu nùn yɛ̃ɛ yèn sɔ̃ ba win tɔmbu kamia, kpa bu nɛɛ, n ǹ wi, Yinni Gusunɔ u ye kua. 28Isireliba ba sãawa bwese te ta ǹ bwisi mɔ, ta ǹ maa laakari mɔ. 29Bà n daa bwisi mɔn na, ba koo raa gia ye ya koo bu deema. 30Kpa bu tii bikia bu nɛɛ, tɔn turo u koo kpĩ u tɔmbu nɔrɔbu (1.000) yarinasia? Ǹ kun mɛ tɔmbu yiru bu tɔmbu nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000) yarinasia? Geema Gusunɔ bɛsɛn Yinni damgii u sun deriwa, u sun yibɛrɛba nɔmu bɛriawa. 31Adama yibɛrɛ ben tii ba yɛ̃ ma ben bũu wi u bu kɔ̃su u ǹ wi, Gusunɔ Isireliban Yinni dam tura. 32Ben yibɛrɛ be, ba sankirewa nge Sodomu ka Gomɔragibu. Ba sãawa nge tam mɛ mu sosu, ma mu dɛ̃ɛ mɔ. 33Ba sosuwa nge waan dɛ̃ɛ. Ba sãawa nge waa gɔsɔrun dɛ̃ɛ. 34Yinni Gusunɔ u yɛ̃ ye yibɛrɛ be, ba kua. U maa yɛ̃ ye u koo bu kɔsie. 35Wiya u koo bu mɔru kɔsie u bu sɛɛyasia. Tɔ̃ru gara sisi tè sɔɔ ba koo wɔruma. Tɔ̃ɔ te, nɔni swãarugira, ta ǹ maa tɛɛmɔ. 36Yinni Gusunɔ ù n deema win tɔmbu ba ǹ dam mɔ, ba ǹ maa tãsi yeru garu mɔ, u koo bu siria, kpa u be, win sɔm kowobun wɔnwɔndu wa. 37Saa ye sɔɔ, u koo bikia u nɛɛ, mana bɛɛn bũu damgii ni, nu wãa, nìn mi i kuku yeru kasu, 38ni i ra yaa gumgia goowe, kpa i nu tam wɛ̃ nu nɔ. I nu sokuo nu na nu bɛɛ somi tɛ̃. I de nu duki na nu bɛɛ faaba ko. 39Yinni Gusunɔ u nɛɛ, nɛna na wãa. Goo maa sari wi u sãa Gusunɔ. Nɛna na ra go, nɛna na ra maa seeye. Nɛna na ra mɛɛra ko kpa n wure n bɛkia. Goo sari wi u koo kpĩ u tɔnu wɔra nɛn nɔmun di. 40Sere ka nɛn wãaru, na nɔmu sua wɔllɔ na bɔ̃rua na nɛɛ, 41kon nɛn takobi nɔɔ dɛ̃ɛri, kpa n tɔmbu siri. Kon nɛn yibɛrɛba mɔru kɔsie kpa n bu sɛɛyasia be, be ba man tusa. 42Nɛn sɛ̃ɛnu koo yɛm debu kpa nɛn takobi yu be ba man seesimɔ go. Na ǹ goo derimɔ wi u ka man tabu mɔ̀. Be, be ba mɛɛra kua ka be ba yoru mwɛɛra ba koo gbiwa. 43Bɛɛ bwese tukunu, i Yinni Gusunɔn tɔmbu tɔmɔ, domi u koo bu mɔru bara, kpa u bu ben toranu suuru kua u ben tem dɛɛrasia. 44Ma Mɔwisi ka Yosue, Nunin bii ba na Isireliban wuswaaɔ ba bu womu gen gari kpuro saaria. 45Sanam mɛ Mɔwisi u Isireliba Yinni Gusunɔn sɔ̃ɔsi te sɔ̃ɔwa u kpa, yera u nɛɛ, 46wooda ye na bɛɛ wɛ̃ɛmɔ mini gisɔ, i ye mɛm nɔɔwɔ. I de i ye bɛɛn bibu sɔ̃ɔsi kpa bu wa bu ye mɛm nɔɔwa kpuro. 47I n yɛ̃ ma wooda ye, ya ǹ faagin gari. Domi yeya ya koo bɛɛ wãaru wɛ̃ kpa yu de tu dakaa da tem mɛ sɔɔ, mɛ i ko i mwa Yuudɛnin guru giɔ. 48Yen tɔ̃ɔ tera Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 49a doo guu ni ba mɔ̀ Abarimuɔ, Mɔabun temɔ Yerikon deedeeru, kpa a yɔ Nɛbon guurɔ. Saa min diya kaa Kananin tem wa mɛ kon Isireliba wɛ̃. 50Guu ten wɔllɔwa kaa gbi nge mɛ wunɛn mɔɔ Aroni u gu Horiɔ, kpa a da a wunɛn sikadoba deema. 51Domi bɛɛ kpuro i ǹ man naanɛ kue Isireliba kpuron wuswaaɔ sanam mɛ i wãa Mɛriban bwiaɔ, Kadɛsiɔ, Sinin gbaburɔ. A ǹ man bɛɛrɛ wɛ̃ Isireliban wuswaaɔ dɔma te. 52Yen sɔ̃na kon de a tem mɛ wa tontonden di mɛ na nɛɛ, kon Isireliba wɛ̃ mi, adama a ǹ duɔ mɛ sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\