Sɔ̃ɔsiru 4

1Tɛ̃, bɛɛ Isireliba, i yiirebu ka woodaba swaa dakio be na bɛɛ wɛ̃ɛmɔ. I ye mɛm nɔɔwɔ kpa i wa i n wãa, kpa i du tem mɛ sɔɔ, mɛ Gusunɔ bɛsɛn baababan Yinni u bɛɛ wɛ̃. 2I ko i win woodaba mɛm nɔɔwawa nge mɛ na bɛɛ ye wɛ̃. I ku gãanu ganu sosi ye sɔɔ, i ku maa gãanu ganu kawa. 3Bɛɛn nɔni yi wa ye Gusunɔ bɛsɛn Yinni u kua Baali Peorigiin sɔ̃. U tɔmbu kpeerasia kpuro bɛɛ sɔɔ be ba da ba nùn sãwa. 4Adama bɛɛ be i Gusunɔ bɛsɛn Yinni naanɛ sãa, bɛɛya i wãa wãaru sɔɔ gisɔ. 5Wee na bɛɛ yiirebu ka woodaba wɛ̃ nge mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u man sɔ̃ɔwa n ko. I ko i ye mɛm nɔɔwawa tem mɛ u koo bɛɛ wɛ̃ sɔɔ. 6Ì n ye mɛm nɔɔwa ma i ye swĩi dee dee, bwese ni nu tie nù n wooda ye nua, nu koo bɛɛ garisiwa yɛ̃robu ka bwisigibu, kpa nu nɛɛ, anna a bwese baka ten yɛ̃ru ka bwisi wa! 7Sà n Gusunɔ bɛsɛn Yinni somiru kana u ra n ka sun wãa saa kpuro. Bweseru gara wãa baa ni nu kpãaru bo sɔɔ, te ta Yinni mɔ nge mɛ? 8Bweseru gara wãa baa ni nu kpãaru bo sɔɔ tèn yiirebu ka ten woodaba ba sãa dee dee nge wooda be na bɛɛ wɛ̃ gisɔ? 9I n tii sɛ kpa i ku duari bɛɛn wãaru kpuro sɔɔ ye i wa ka nɔni. I ku maa de yu yari bɛɛn gɔ̃run di. I ye bɛɛn bibu ka maa bɛɛn bibun bibu nɔɔsio. 10I tɔ̃ɔ te yaayo tè sɔɔ i da i yɔ̃ra Gusunɔ bɛsɛn Yinnin wuswaaɔ Horɛbun guurɔ sanam mɛ u man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n bɛɛ Isireliba kpuro mɛnnama win mi, kpa u bɛɛ win woodaba sɔ̃, kpa i gia nge mɛ i ko i ka nùn mɛm nɔɔwa bɛɛn wãarun tɔ̃ru kpuro sɔɔ kpa i maa ye bɛɛn bibu nɔɔsia. 11Ma i mɛnnama i na i yɔ̃ra guu ten nuurɔ tèn min di dɔ̃ɔ buri yi yarimɔ yi wɔllu girari dɔ̃ɔ wiisu ka guru wii wuroru sɔɔ. 12Ma Yinni Gusunɔ u ka bɛɛ gari kua dɔ̃ɔ yara sɔɔn di. I win nɔɔ nua adama i ǹ nùn wa. 13U ka bɛɛ arukawani bɔkua u nɛɛ, i win wooda wɔkuru mɛm nɔɔwɔ te u yorua kpee bɛsi yiru sɔɔ. 14Saa ye sɔɔra Yinni Gusunɔ u man yiire n bɛɛ wooda wɛ̃ kpa i ye mɛm nɔɔwa tem mɛ i ko i mwa sɔɔ. 15Wee, i ǹ Yinni Gusunɔn tii wa sanam mɛ u ka bɛɛ gari kua dɔ̃ɔ yara sɔɔn di Horɛbun guurɔ. Yen sɔ̃, i n tii sɛ, 16i ku ra ka nùn torari i bwãarokunu ko ni nu ka tɔn durɔ weenɛ ǹ kun mɛ tɔn kurɔ, 17ǹ kun mɛ yaa ye ya sĩimɔ tem sɔɔ, ǹ kun mɛ gunɔ, 18ǹ kun mɛ yaa ye ya kabirimɔ temɔ, ǹ kun mɛ swãa. 19Ì n nɔni seeya wɔllɔ i ka sɔ̃ɔ ka suru ka kperi mɛɛri ka kpuro ye ya wãa mi, i ku de yu bɛɛ gawa i ka yiira i ye sã. Yeba kpurowa Gusunɔ bɛsɛn Yinni u handunian bwesenu kpuro deria nu n mɔ. 20Adama bɛɛ, u bɛɛ nɔma nɛnua u yara Egibitigibun nɔni yi ba bɛɛ sɔ̃ɔmɔn di kpa i n ka sãa win tɔmbu nge mɛ i sãa gisɔ. 21Ma Gusunɔ bɛsɛn Yinni u ka man mɔru kua bɛɛn sɔ̃. U bɔ̃rua u nɛɛ, na ǹ Yuudɛni tɔburamɔ, na ǹ maa duɔ tem gem mɛ sɔɔ, mɛ u koo bɛɛ wɛ̃ i n mɔ. 22Miniwa kon kpuna n gbi. Na ǹ Yuudɛni tɔburamɔ. Adama bɛɛ, i ko ye tɔbura kpa i tem gem mɛ mwa i sina mi. 23I n tii sɛ kpa i ku duari arukawani ye Gusunɔ bɛsɛn Yinni u ka bɛɛ bɔkua. I ku ra tii bwãarokunu kua ni nu ka gãanu weenɛ ni u bɛɛ yinari i ko. 24Domi Gusunɔ bɛsɛn Yinni u sãawa nge dɔ̃ɔ wi u ra kam koosie, u maa sãa nisinugii. 25Ì n sina n ka tɛ tem mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u bɛɛ nɔɔ mwɛɛru kua sɔɔ, ma i bibu ka debuminu wa, i ku ra nùn torari i tii bwãarokunu kua ni nu ka gãanu weenɛ, i ku maa kɔ̃sa gaa ko ye ya koo win mɔru seeya. 26Ì n tora ten bweseru kua, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ na siremɔ gisɔ, wɔllu ka tem mu sãa nɛn seeda ma i ko i gbiwa tem mɛ i ko i mwa mi sɔɔ Yuudɛnin guru giɔ. Bɛɛn wãaru ta ǹ dakaa dɔɔ. Ba koo bɛɛ kpeerasiawa mam mam. 27Yinni Gusunɔ u koo de i n yarinɛwa bwese tukunun suunu sɔɔ kpa i kun dabi yãatem mi u dera i yoru dimɔ. 28Miya i ko i bũnu sã ni tɔmba kua ka dãa ǹ kun mɛ ka kpenu ni nu ku ra yam wa, nu ku ra gari nɔ, nu ku ra maa nuburu nɔ. 29Miya i ko i Gusunɔ bɛsɛn Yinni kasu. Ì n nùn kasu ka bɛɛn gɔ̃ru kpuro, ka bɛɛn bwɛ̃ra kpuro, i ko i nùn wa. 30Ye na bɛɛ sɔ̃ɔwa mi kpuro yà n koora, ma i wãa nɔni swãaru sɔɔ, i ko i gɔsiramawa Gusunɔ bɛsɛn Yinnin mi kpa i wure i nùn mɛm nɔɔwa. 31Domi u sãawa wɔnwɔndugii wi u kun bɛɛ derimɔ. U ǹ bɛɛ kpeerasiamɔ. U ǹ maa duarimɔ arukawani ye u ka bɛɛn baababa bɔkua ka bɔ̃ri. 32I bwisikuo ye ya koora yellu, ye ya koora tɛɛ tɛɛbun di saa mìn di Gusunɔ u tɔnu taka kua handunia sɔɔ. I bwisikuo ye ya koora handunian goonu nnɛ kpuro sɔɔ. Gãa maamaakiginu ganu nu koore nge nini? I nɔɔre ba gãanu gerure nge mɛni? 33Bweseru gara wãa te Yinni Gusunɔ u ka gari koore dɔ̃ɔ yara sɔɔn di nge bɛɛ ma ta wãa ta wasi? 34Yinni goo u win tɔmbu wɔrare ben yibɛrɛban nɔman di ka win dam bakam, ka laakari mɛɛribu, ka yĩrenu, ka sɔm maamaakiginu, ka tabu, ka win dam ka gãa nanumginu nge mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u Egibitigibu kua bɛɛn wuswaaɔ? 35Bɛɛya i kua seeda kpa i ka gia ma Gusunɔ turowa u sãa Yinni. Goo maa sari nge wi. 36U dera i win nɔɔ nua wɔllun di u ka bɛɛ sɔ̃ɔsinu wɛ̃ kpa i ka nùn mɛm nɔɔwa. U maa dera i dɔ̃ɔ wa temɔ ma u ka bɛɛ gari kua wi sɔɔn di. 37U bɛɛn baababa kĩa ma u bɛɛ gɔsa bɛɛ be i sãa ben bibun bweseru. Yen sɔ̃na u bɛɛ yarama Egibitin di ka win dam bakam. 38U bɛɛ bwese tukunu gira ni nu bɛɛ dabiru ka dam kere ma u bɛɛ kpara u ka dua ben temɔ u bɛɛ mu wɛ̃ nge mɛ i waamɔ gisɔ. 39Ǹ n mɛn na, i bwisikuo gisɔ kpa i n yɛ̃ ma Gusunɔ turowa u sãa Yinni wɔllɔ ka temɔ. Goo maa sari nge wi. 40I win woodaba ka win yiirebu mɛm nɔɔwɔ bi na bɛɛ wɛ̃ɛmɔ gisɔ, kpa i wa i n bɔri yɛndu mɔ bɛɛ ka bɛɛn bibun bweseru kpa bɛɛn wãaru tu dakaa da tem mɛ sɔɔ, mɛ Gusunɔ bɛsɛn Yinni u bɛɛ wɛ̃ɛmɔ. 41Mɔwisi u wusu ita gɔsa Yuudɛnin sɔ̃ɔ yari yeru gia, 42kpa su n sãa kpiki yenu. Wi u tɔnu go ka samba, u ǹ daa ka yɛ̃ro mɔru nɛni, u ko n da kpikiru de mi, u ka win wãaru bere. 43Rubɛnin tem sɔɔ, u Beseri gɔsa ye ya wãa gunguru wɔllɔ mi gãanu ku ra kpi. Gadin temɔ, u Ramɔti gɔsa ye ya wãa Galadiɔ. Manasen tem sɔɔ, u Golani gɔsa ye ya wãa Basanin temɔ. 44- 45Mɔwisi u Isireliba yiirebu ka woodaba ka sɔ̃ɔsinu wɛ̃ sanam mɛ ba yarima Egibitin di. 46Saa ye, ba wãa Yuudɛnin sɔ̃ɔ yari yeru gia wɔwaɔ, Bɛti Peorin deedeeru, Sihoni, Amɔreban sina bokon temɔ wi u wãa Hɛsiboniɔ. Wiya Mɔwisi ka Isireliba ba kamia sanam mɛ ba yarima Egibitin di. 47Ma ba win tem mwa ka maa Ogu, Basanin sina bokon tem. Amɔreban sinambu yiru ye, ba raa wãawa ba bandu dii Yuudɛnin guru giɔ sɔ̃ɔ yari yeru gia. 48Ben tem mɛn nɔɔ bura yera dawa Aroɛɛɔ, Aanɔɔn daarun goorɔ sere n ka girari guu te ba mɔ̀ Hɛɛmɔɔwɔ te ba maa sokumɔ Siɔni, 49ka tem mɛ mu wãa Yuudɛnin wɔwaɔ sɔ̃ɔ yari yeru gia n ka girari nim wɔ̃ku bɔruguuɔ sere n ka da guu te ba mɔ̀ Pisigan nuurɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\