Waasu kowo 10

1Sɔn si su gbiisi turare kowon gum sɔɔ, su ra gum mɛ sankuwa. Nge mɛya gari baka kookoosu baa sin fiiko su ra bwisi ka bɛɛrɛ kawe. 2Bwisigiin gɔ̃ru ga ra n sãawa dee dee. Adama gari bɔkɔguu ga ku ra dee dee swĩi. 3Gari bɔkɔ ù n sĩimɔ swaa sɔɔ, bwisi yi ra n nùn kɔmiɛwa kpa u n baawure sɔ̃ɔsimɔ ma u sãawa gari bɔkɔ. 4Wunɛn yinni ù n ka nun mɔru seewa, a ku wunɛn sɔmburu deri. Domi tii nɛnubu bu ra tora dabinu gbarewa. 5Na toraru garu wa handunia ye sɔɔ te ta wee kparobun min di. 6Tera, ba ra gasɔ gari bakasu aye damginu wɛ̃, kpa bu tɔn bɛɛrɛgibu aye piiminu wɛ̃. 7Mɛya, na wa yobu ba dumi sɔni ma sinambu ba ka naasu sĩimɔ nge yobu. 8Wi u suura gbemɔ, wiya u koo kpĩ u wɔri ye sɔɔ. Wi u maa gbãraru suramɔ kpa waa yu nùn dɔm. 9Wi u kpenu suamɔ, u koo mɛɛra wa. Wi u maa dãa bɛramɔ, u ko n wãawa kari sɔɔ. 10Win gbãa yara yà kun nɔɔ do, ma u ǹ ye nɔɔ dɛ̃ɛre, tilasiwa u ka dãa ye kĩi ka dam bakam. Adama bwisiya yi ra de gãanu nu koora. 11Wi u waa sabua, ma ya nùn dɔmmɔ, arufaani yerà u mɔ. 12Bwisigiin gari yi ra n bɛɛrɛ mɔ. Adama gari bɔkɔn gari yi ra gu kam koosiewa. 13U ra gari torewa ka gari bakaru kpa u yi wiru go ka wiira gari kɔ̃si. 14U ra n gari saarimɔwa too. Adama tɔnu, a ku ra n yɛ̃ ye ya koo nùn deema. Goo maa sari wi u koo nun sɔ̃ ye ya koo koora wunɛn gɔɔn biru. 15Gari bɔkɔ ga ra tii wasiraru dokewa sɔmburu baatere sɔɔ. Mɛya u ku ra maa kpĩ u da wuu sɔɔ. 16Bɔ̃rurama tem mɛ̀ sɔɔ aluwaasi gari bɔkɔ u sãa sunɔ ma mɛn sina asakpɔbu ba ra n ben tiin nukurun gari mɔ̀ mɛ̀n nɔɔ yam sãra. 17Doo nɔɔrugiba be ba sunɔ mɔ wi u yĩsiru yara, ma win sina asakpɔbu ba ra di dim saa sɔɔ bu ka dam wa, n ǹ mɔ bu ka tam nɔ. 18Wi u yikuru mɔ, win dirun kpɛɛru ta ra kpunɛwa kpa ta n nim dumɔ. 19Damgibu ba ra tɔ̃ɔ baka dim kowa bu ka nuku dobu ko. Tam mu ra bu nuku dobu wɛ̃ kpa gobi yi de bu kpuro wa. 20A ku sina boko wĩi, baa wunɛn gɔ̃ruɔ. A ku maa yiikogii wĩi, baa asiri sɔɔ. À n kua mɛ, gunɔ ga koo wunɛn gari yi sua gu ka da gu nùn sɔ̃ ye a gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\