Waasu kowo 5

1A ku gari gere ka sɛndaru. A ku maa Gusunɔ nɔɔ mwɛɛru kua ka sɛndaru. Domi u wãawa wɔllɔ ma wunɛ a wãa temɔ. A ku de wunɛn gari yi n dabi. 2Geema, bwisiku dabina nu ra ka dosusu nɛ. Gari saari dabiru sɔɔra maa gari kankam gerubu wãa. 3À n Gusunɔ gãanun nɔɔ mwɛɛru kua, a ku de n tɛ a ka tu yibia. Domi Gusunɔ u ku ra gari bakasun mɛm kã. Yen sɔ̃, a de a wunɛn nɔɔ mwɛɛru yibia te a kua. 4Ye kaa ka nɔɔ mwɛɛru ko a kun yibie, n buram bo a ku tu ko. 5A ku de wunɛn nɔɔ mwɛɛ te, tu nun torasia, kpa a yãku kowo sɔ̃ a nɛɛ, a ǹ daa ka baaruwa. Mban sɔ̃na kaa de wunɛn garin sɔ̃ Gusunɔn mɔru yu se kpa u wunɛn sɔmburu kam koosia. 6Gari yì n dabia, yi ku ra n arufaani mɔ. Nge mɛya dosusu sù n maa dabia, su ku ra n arufaani mɔ. Ǹ n mɛn na, a Gusunɔ nasio. 7À n wa tem gam ba bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ dam dɔremɔ, ba ǹ nùn win gem wɛ̃ɛmɔ, a ku de yu nun biti ko. A de a n yɛ̃ ma wirugii wãa wi u wirugii goo kere. Mɛya wirugii maa wãa wi u be yiru ye kpuro kere. 8Adama gãanu nu wãa be kpuron sɔ̃. Niya, tem marum, baa ka mam sina bokon tii. 9Wi u gobi kĩa, yi ku ra nùn turi. Wi u maa dukia kĩa, u ku ra yen arufaani di. Na wa ma yen tii ya tubum sɛ̃. 10Mi dukia ya kpɛ̃a, miya diobu ba ra dabie. Ǹ n mɛn na, arufaani yerà wi u ye mɔ u waamɔ ye sɔɔ, ma kun mɔ yen waa bi tɔna. 11Sɔm kowo bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ u dĩanu mɔ nu kpã, nu ǹ kpã, u ra dweeyewa ka bɔri yɛndu. Adama dukiagiin debura ku ra de u dweeye. 12Na kɔ̃sa gaa wa handunia ye sɔɔ. Yeya, goo wi u dukia berua ye ya koo ka nùn nɔni swãaru naawa. 13Dukia ye, ya ra kam kowa wahala gaa sɔɔ kpa u kun maa gãanu mɔ sanam mɛ u bii mara. 14U koo gbiwa tereru nge mɛ ba ka nùn mara. U ǹ kpɛ̃ u win sɔmburun are gɛɛ sua. 15U koo gbiwa nge mɛ ba ka nùn mara. Yera ya sãa kɔ̃sa baka. Ǹ n mɛn na, arufaani yerà u wa mi win sɔmburu sɔɔ. Ta kuawa kam dirum. 16Yen biru, u ra diwa yam wɔ̃kuru sɔɔ kpa u n wãa nuku sankiranu ka wahala ka mɔru baka sɔɔ win wãarun tɔ̃ru kpuro sɔɔ. 17Ye na wa n buram bo kpuro tɔnun sɔ̃ yera, u di u nɔ kpa u nuku dobu ko win sɔmburun are sɔɔ win wãarun tɔ̃ru sɔɔ te Gusunɔ u nùn bura. Domi yera u mɔ mi. 18Gusunɔ ù n tɔnu dukia wɛ̃, ma u dera u ye dendimɔ, ma u nuku dobu mɔ̀ win sɔmburun aren sɔ̃, yeni ya sãawa Gusunɔn kɛ̃ru. 19Adama yɛ̃ro u ku ra yaaye ma win wãaru ta ǹ dɛ̃u yèn sɔ̃ Gusunɔ u nùn nuku dobu yibia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\