Efesu 5

1Tɛ̃, yèn sɔ̃ i sãa bii be Gusunɔ u kĩ, i hania koowo i n ka mɔ̀ nge wi. 2I de bɛɛn wãarun kookoosu su n kĩru mɔ nge mɛ Kirisi u sun kĩa ma u win wãaru wɛ̃ bɛsɛn sɔ̃ nge yãku nubu durorugiru te ta Gusunɔ dore. 3Yèn sɔ̃ i sãa naanɛ dokeobu i ku de kɔ̃ɔ mɛnnabu tantanaru sɔɔ ǹ kun mɛ daa disinugia ǹ kun mɛ binɛ, yen gaa yu nɔɔra bɛɛn suunu sɔɔ. 4I ku maa de sekurun gari ǹ kun mɛ wiira gari ǹ kun mɛ gari kankam yu yari bɛɛn nɔɔ sɔɔn di domi n ǹ ka bɛɛ weenɛ, adama i de i n Gusunɔ takaru mɔ̀. 5I de i n yɛ̃ kam kam ma be ba kɔ̃ɔ mɛnnamɔ tantanaru sɔɔ, ǹ kun mɛ daa disinugiagibu, ben goo kun bɔnu wasi Gusunɔ ka Kirisin bandu sɔɔ. Mɛya maa binɛgii, domi binɛgii sãawa nge bũu sãɔ. 6I ku ra de goo u ka bɛɛ gari diri swaa nim wia, domi yenin sɔ̃na Gusunɔn mɔru wee ben wirɔ be ba ǹ nùn mɛm nɔɔwammɛ. 7Yen sɔ̃, i ku de i n gãanu mɔɔsinɛ bɛɛ ka tɔn ben bweseru. 8Yellu bɛɛn tii i raa wãawa yam wɔ̃kuru sɔɔ. Adama tɛ̃, bɛɛ ka Yinnin gbinnaan sɔ̃, i wãa yam bururam sɔɔ. Ǹ n mɛn na, i de i n sĩimɔ nge yam bururamgibu. 9Domi wi u sĩimɔ yam bururam sɔɔ wiya ra n tɔn geerun kom bwese bweseka mɔ̀ ka gean kobu ka maa gem gerubu. 10I kookari koowo i ka gia ye ya koo Yinni wɛ̃re. 11I ku tii kpɛ̃ɛ kookoo kamgisu sɔɔ si tɔmba mɔ̀ yam wɔ̃kuru sɔɔ. Adama i su terasio yam bururam sɔɔ. 12Seku bakara ì n nua ye tɔn be, ba mɔ̀ asiri sɔɔ. 13Adama kookoo si, sù n tera yam bururam sɔɔ, su koo sɔ̃ɔsira kpasasa. 14Geema gãanu baanire ni nu sɔ̃ɔsira kpasasa, nu ra kowa yam bururam. Yen sɔ̃na Gusunɔn gari nɛɛ, "A yando wunɛ wi a do. A seewo gɔrin di. Kpa Kirisi u nun yam bururasia." 15Ǹ n mɛn na, i bɛɛn sanu sanusu laakari koowo. I ku de i n sĩimɔ nge be ba ku ra bwisiku, adama i n sĩimɔ ka laakari. 16Saa ye i mɔ kpuro, i ye dendio ka laakari domi saa yeni, saa kɔ̃sa. 17Yen sɔ̃ tɛ̃, i ku de i n sãa be ba ku ra bwisiku, adama i hania koowo i ka gia ye Yinni u kĩ i ko. 18I ku de tam mu bɛɛ go, domi mi sɔɔra daa bɛrɛtɛkɛ wãa, adama i de Hunde Dɛɛro u n bɛɛ yiba. 19I de womu si i ka Gusunɔ siaramɔ su n wãa bɛɛn faagi sɔɔ, i n Yinni tɔmamɔ ka siarabun womusu bɛɛn gɔ̃ruɔ. 20I n Gusunɔ Baaba takaru mɔ̀ saa baayere gãanu kpuron sɔ̃ ka bɛsɛn Yinni Yesu Kirisin yĩsiru. 21I wiru kpĩiyanɔ yèn sɔ̃ i Kirisi bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ. 22Bɛɛ kurɔbu, i bɛɛn durɔbu wiru kpĩiyɔ nge mɛ i ko Yinni kua. 23Domi durɔwa sãa win kurɔn wirugii nge mɛ Kirisi u sãa win yigbɛrun wirugii. Yigbɛ te, ta sãa win wasi, wiya maa sãa ten Faaba kowo. 24Nge mɛ yigbɛ te, ta Kirisi wiru kpĩiyɛ, nge mɛya n weenɛ kurɔbu ba n ben durɔbu wiru kpĩiyɛ gãanu baanire sɔɔ. 25Bɛɛ maa durɔbu i bɛɛn kurɔbu kĩɔ, nge mɛ Kirisi u win yigbɛru kĩa ma u win wãaru wɛ̃ ten sɔ̃. 26U kua mɛ, u ka tu dɛɛrasia ka win gari yi yi sãa nge nim, kpa u ka tu tii yiiya. 27Domi u kĩ tu na win wuswaaɔ ka ten bɛɛrɛ kpuro, ta kun disinu ganu mɔ, ǹ kun mɛ suriki surikinu, ǹ kun mɛ serere gaa. U kĩwa ta n dɛɛre kpa ta kun taarɛ gaa mɔ. 28Mɛya n weenɛ durɔbu bu ben kurɔbu kĩa nge mɛ ba ben tiin wasi kĩ. Wi u win kurɔ kĩ, u win tii kĩwa. 29Goo sari wi u win tiin wasi tusa, u ra yi diisiewa kpa u yi nɔɔri nge mɛ Kirisi u mɔ̀ win yigbɛrun sɔ̃. 30Domi sa sãawa win wasin doo dooka. 31Nge mɛ Gusunɔn gari yi gerumɔ yi nɛɛ, "Yen sɔ̃na durɔ u koo win tundo ka win mɛro deri, kpa wi ka win kurɔ ba n maninɛ kpa be yiru kpuro bu ko wasi tee." 32Gari yi, yi sãawa gari giri yi yi raa berua, adama Kirisi ka win yigbɛrun wãasinaawa na ka yã. 33Ka mɛ, i de durɔ baawure u n win kurɔ kĩ nge win tii, kpa kurɔ baawure u n win durɔn bɛɛrɛ yɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\