Ɛsitɛɛ 1

1Gari yini yi koorawa sina boko wi ba mɔ̀ Asuresin waati sɔɔ. U bandu diiwa tem mɛ ba mɔ̀ Ɛndiɔ n ka girari Etiopiɔ. Tem mɛ kpuro mu sãawa beri wunaa teeru ka nɔɔba yiru. 2- 3Win bandun wɔ̃ɔ itase sɔɔ, sɔ̃ɔ teeru u sɔ̃ win sina gɔna sɔɔ ben wuu maroɔ ge ba mɔ̀ Susi. Yera u win sina asakpɔbu tɔ̃ɔ baka dim soka ka win sɔm kowobu ka Mɛdiba ka Pɛɛsin tabu sinambu ka sere beri yi kpuron wirugibu. Be kpurowa ba mɛnna mi. 4Ma u win dukia ye ya win yiiko ka win bandun kpãaru sɔ̃ɔsimɔ yara u tɔn be sɔ̃ɔsi. U ye kuawa n ka kua suru nɔɔba tia. 5Yen biru, u tɔmbu kpuro be ba mɛnnɛ Susi mi, tɔ̃ɔ baka dim soka, gobigibu ka sãarobu. Ma ba tɔ̃ɔ baka te di sere sɔ̃ɔ nɔɔba yiru sina kpaarun yaaraɔ. 6Ma ba beku damginu sɔre sɔre taabu sii ganduginu sɔɔ ka wɛ̃ɛ wunɔmgii yi ba gbinisi gbereba sɔɔ be ba kua ka kpee gobiginu. Ma ba kita wuraginu ka sii geesuginu yi yi mi. Ma ba dii ten tem sɔma kua ka kpee gobiginu, gam kpee swãanu, gam kpee kpikinu, gam kpee sɔ̃ɔ tirosu, gam maa kpee wɔ̃kunu. 7Tɔ̃ɔ baka ten tam nɔri yi sãawa nɔri bwese bweseka yi ba kua ka wura. Ma tam mu sweenɛ baama sina bokon nuku tian sɔ̃. 8Adama ba ǹ goo tilasi kue u ka mu nɔ. Domi sina boko u win sɔm kowobu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bu baawure derio u ko nge mɛ u kĩ. 9Saa ye sɔɔ, sina bokon kurɔ wi ba sokumɔ Fasiti u maa tɔn kurɔbu tɔ̃ɔ baka dim soka Asuresin sina kpaarun sɔɔwɔ. 10Sina bokon tɔ̃ɔ bakarun sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse sɔɔ, u wãa nuku dobu sɔɔ, yèn sɔ̃ u tam nɔra. Yera u win tiin sɔm kowobu nɔɔba yiru beni soka, Mɛhumani ka Bisita ka Haabona ka Bigita ka Abagata ka Setaa ka Kaakasi. 11Ma u bu gɔra bu da bu win kurɔ Fasiti sokuma kpa u na u n win sina yãnu doke. Domi u kĩ win sina asakpɔbu ka sere tɔn be ba wãa mi kpuro bu wa ma win kurɔ u sãa kurɔ burɔ. Ka geema kurɔ wi, kurɔ burɔn tiiwa. 12Yera tɔn be, ba da ba kurɔ wi deema. Ma ba nùn sɔ̃ɔwa ma sina boko u nùn soku. Adama u yina u na. Ye sina boko u nua mɛ, yera win mɔru ya seewa. 13Ma u win bwisi kɛ̃ɔbu bikia nge mɛ n weenɛ u kurɔ wi kua. Domi bera ba ra win gari kpuro wunanɛ yèn sɔ̃ ba tem mɛn woodaba yɛ̃. 14Be sɔɔ, be u ra ka wesianɛ kiri kiri ben yĩsa wee, Kaasena ka Setaa ka Adimata ka Taasisi ka Mɛrɛsi ka Maasena ka Mɛmukani. Ba sãawa mi sina bibu nɔɔba yiru, Pɛɛsi ka Mɛdin tem sɔɔ. Bera sina boko u maa naanɛ sãa. Beya ba wãa win bandun aye bakanu sɔɔ ni nu kpuro kere. 15Yera u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee na gɔra bu nɛn kurɔ Fasiti sokuma. Adama u yina u na. Sɛɛyasia birà wooda ya yi su nùn ko. 16Ma Mɛmukani u sina boko ka win bwisi kɛ̃ɔ be wisa u nɛɛ, wunɛn kurɔ Fasiti wi, u tora n kpã. N ǹ mɔ wunɛ sina boko tɔnawa u torari. Ka maa wirugibun tiiwa u torari ka sere maa tem mɛn tɔn durɔbu kpuro. 17Domi tɔn kurɔbu kpuro bà n nua ye Fasiti u kua, ba koo sewa bu ben durɔbu gɛm. Ba ǹ maa bu mɛm nɔɔwammɛ. Kpa bu ka tii yina bu nɛɛ, ye sina boko u raa win kurɔ Fasiti sokusia u na ro? 18Mɛya maa bɛsɛ wirugibu, bɛsɛn kurɔbu ba koo nɔ ye sina bokon kurɔ u kua. Kpa bu se bu sun gari wisi ka gɛndu. Kpa gɛn te, tu bɛsɛn mɔru seeya. 19Ǹ n mɛn na, sina boko, à n wuran na, a de bu wooda yara ye ya Fasiti yinarimɔ u maa na wunɛn wuswaaɔ kpa a kurɔ goo kɔsire ko wi u nùn kere. Wooda ye, ya ko n wãawa bɛsɛ Pɛɛsiba ka Mɛdiban woodaba sɔɔ ye ba ǹ kpɛ̃ bu go. 20Sanam mɛ ba koo wooda ye nɔ wunɛn tem bakam mɛ kpuro sɔɔ, tɔn kurɔ baawure u koo win durɔ mɛm nɔɔwawa, baa ǹ n mɛren na durɔ wi, u sãa. 21Ma gari yi, yi sina boko ka win tem wirugibu dore. Ma u ka yi sɔmburu kua. 22U dera ba tirenu mɔrisia win tem beri berika kpuro sɔɔ. Ba tire ni yoruawa ka baawuren barum mɛ ba gerumɔ win tem sɔɔ. Wee ye tire ni, nu gerumɔ. Nu nɛɛ, n weenɛ tɔn durɔ wi u kurɔ sue kpuro u n sãa win yɛnu yɛ̃ro kpa ba n da win barum gere yɛnu ge sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\