Ɛsitɛɛ 2

1Amɛn biru, Asuresin mɔru ya sure. Ma u bwisika ye Fasiti u kua ka wooda ye ba yi win sɔ̃. 2Yera sina bokon tiin sɔm kowobu ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, sina boko, a de bu wɔndia be ba ǹ durɔ yɛ̃ kasu kpa ba n sãa kurɔ burabun tii. 3Yen sɔ̃, a tɔmbu gɔsio wunɛn tem beri berika kpuro sɔɔ bu wɔndia kurɔ burabu kasuma be ba ǹ durɔ yɛ̃. Kpa bu ka bu na Susiɔ wunɛn kurɔbun wãa yerɔ. Miya Hege wi u ra wunɛn kurɔbu kɔ̃su u koo bu nɔɔri kpa u bu tim wɛ̃ bu ka ben wasi sɔmɛ. 4Saa ye sɔɔ, wɔndia wi u koo wunɛ sina boko wɛ̃re, wiya u koo Fasiti kɔsire ko. Ma gari yi, yi ka sina boko naawa. Ma u yi wura. 5N deema Yuu goo wãa Susi wuu bɔkɔ ge sɔɔ. Win yĩsira Maadose. U sãawa Yairin bii, Bɛnyamɛɛn bweseru sɔɔ. Win sikadobara Simɛi ka Kisi. 6Nɛbukanɛsaawa u Maadose wi yoru mwaama ka win temgibu gabu Yerusalɛmun di ka ben sina boko Yekonia sannu. 7Maadose wi, u win baan tundo turosin bii wɔndia goo nɛni. Domi win mɔwɔbu ba gu. Bii win yĩsira Hadasa wi ba maa mɔ̀ Ɛsitɛɛ. Wɔndia wi, kurɔ burɔn tiiwa. 8Sanam mɛ ba wooda ye yara, wɔndia dabira ta mɛnna Susiɔ. Ɛsitɛɛ u wãa be sɔɔ. Ma Hege wi u ra sina bokon kurɔbu kɔ̃su u ka be kpuro da tɔn kurɔbun wãa yerɔ u bu nɔɔrimɔ. 9Ɛsitɛɛ u Hege wɛ̃re ma u ka nùn nɔnu geu mɛɛra u nùn tim wɛ̃ fuuku mɛ u koo ka wasi sɔmɛ ka maa dĩa ni u ko n da di. Ma u nùn wɔndia nɔɔba yiru kasua sina kpaarun sɔm kowobu sɔɔ. Yen biru, u nùn dii te ta buram bo wɛ̃ tɔn kurɔbun wãa yeru mi. 10Adama Ɛsitɛɛ kun gerua ma u sãa Yuu. Domi Maadose u nùn ye yinari. 11Mɛya Maadosen tii u ra n daamɔ tɔn kurɔ ben wãa yerun kɔnnɔwɔ u ka Ɛsitɛɛn alafia bikia kpa u n maa ka yɛ̃ ye ba nùn kuammɛ. 12Wɔndia be kpuro ba koo wasin burarun tim kowa wɔ̃ɔ tia tɔn kurɔbun wãa yeru mi. Suru nɔɔba tia sɔɔ, ba koo bu gum mɛ ba ra soku miru sawa. Suru nɔɔba tia ye ya maa tie sɔɔ, kpa bu bu gum turaregum sawa ka maa tim gam wasin burarun sɔ̃. Yeniban biru, wɔndia ben baawure u ko n tɔ̃ru mɔ tè sɔɔ u koo yari u da u sina boko Asuresi deema. 13Dɔma te yɛ̃ro u koo yari ben wãa yee ten min di u ka da sina bokon mi, ba ra nùn wɛ̃wa ye u kĩ. 14Wɔ̃kuru kpa u da sina bokon mi. Bururu yam sãreru kpa Sasigasi, sina bokon tɔn kurɔbun kɔ̃so u ka nùn da diru garu sɔɔ. Saa ye sɔɔ, kurɔ wi, u ǹ maa wee sina bokon mi, ma n kun mɔ sina bokon tiiwa u nùn sokusia ka win yĩsiru. 15Ye n Ɛsitɛɛ Abisailin bii wi Maadose u nɛnua girari u ka da sina bokon mi, u ǹ gãanu ganu bikie ma n kun mɔ ye Hege sina bokon kurɔbun kɔ̃so wi, u nùn sɔ̃ɔwa u ka da. Be ba ka Ɛsitɛɛ yinna kpuro, ba ra ka nùn nɔnu geu mɛɛriwa. 16Asuresin bandun wɔ̃ɔ nɔɔba yiruse sɔɔ, yen suru wɔkuruse wi ba mɔ̀ Tebɛsi, yera ba ka Ɛsitɛɛ da win mi. 17Ye ba tura mi, yera sina boko u Ɛsitɛɛ kĩa n kere kurɔ be u waare kpuro. Wɔndia be kpuro sɔɔ, Ɛsitɛɛwa u ka nɔnu geu mɛɛra. Yen biru, u Ɛsitɛɛ sina furɔ dokea. Ma u nùn kua Fasitin kɔsire. 18Ma sina boko u win bwisi kɛ̃ɔbu ka win sɔm kowobu ka win sina asakpɔbu tɔ̃ɔ baka dim soka Ɛsitɛɛn sɔ̃. Ma u win tem tɔmbu kpuro wɛ̃rabu wɛ̃ dɔma te. Ma u bu kɛ̃nu bɔnu kua ka nuku tia. 19Sanam mɛ ba maa wɔndiaba mɛnna nɔn yiruse, Maadose u sãa sina kpaarun wirugii turo. 20Saa ye sɔɔ, Ɛsitɛɛ kun tii sɔ̃ɔsi ma u sãa Yuu. Domi u Maadose mɛm nɔɔwa nge mɛ u ra raa ko sanam mɛ u wãa win mi. 21Sɔ̃ɔ teeru ye Maadose u win sɔmburu mɔ̀ sina kpaarɔ, Bigitani ka Terɛsi be ba sãa sina bokon kɔnnɔn kɔ̃sobu ba ka sina boko mɔru kua sere ba kĩ bu nùn go. 22Yera Maadose u gari yi nua. Ma u da u ye Ɛsitɛɛ sɔ̃ɔwa. Ma Ɛsitɛɛn tii u maa da u sina boko sɔ̃ɔwa ka Maadosen yĩsiru. 23Yera ba gari yin gem kasu ba deema geema. Ma ba dãa nɔɔ sɛm kua ba ka bu sɔka ba suasia wɔllɔ. Ma ba gari yi yorua ben tem garin tireru sɔɔ sina bokon nɔni biru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\