Ɛsitɛɛ 8

1Yen tɔ̃ɔ te sɔɔ, sina boko Asuresi u Hamani Yuuban yibɛrɛ win dukia kpuro sua u Ɛsitɛɛ wɛ̃. Ma Ɛsitɛɛ u nùn sɔ̃ɔwa ma Maadose u sãawa win dusi. 2Yera sina boko u Maadose sokusia ma u win sina taabu sua ge u Hamani mwaari u nùn wɛ̃. Yen biru, Ɛsitɛɛ u Hamanin dukia ye Maadose nɔma bɛria. 3Yen biru, Ɛsitɛɛ u kpuna sina bokon wuswaaɔ ka swĩi ma u nùn suuru kana u ka himba kɔ̃sa ye yinasia ye Hamani Agagigii u raa yi Yuuban sɔ̃. 4Ma sina boko u Ɛsitɛɛ win sina dɛka tĩi ye ba kua ka wura. Yera Ɛsitɛɛ u seewa u yɔ̃ra win wuswaaɔ. 5Ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yinni, ǹ n nun wɛ̃ren na, à n ka man nɔnu geu mɛɛran na, na kĩ a wooda ye yinasia ye Hamani Agagigii Hamɛdatan bii wi, u yara u nɛɛ, bu Yuuba kpeerasio be ba wãa tem mɛ sɔɔ. Kpa a de bu ye kpara. 6Domi na ǹ kpɛ̃ na n sɔ̃ kpa na n waamɔ ba nɛn bweseru nɔni sɔ̃ɔmɔ ba goomɔ. 7Yera sina boko Asuresi u Ɛsitɛɛ ka Maadose wisa u nɛɛ, i swaa dakio i nɔ. Wee na dera ba Hamani sɔka dãa sɔɔ ba bwɛ̃ yèn sɔ̃ u kasu bu Yuuba go. Ma na maa wunɛ Ɛsitɛɛ win dukia kpuro wɛ̃. 8Yen sɔ̃ tɛ̃, i yoruo ka nɛn yĩsiru ye ya koo Yuuba arufaani kua. Kpa i ye nɛ sina bokon yĩreru koosi. Domi ye ba yorua ka sina bokon yĩsiru ma ba ye win yĩreru koosi, ba ǹ maa kpɛ̃ bu ye gɔsia. 9Wɔ̃ɔn suru itase wi ba mɔ̀ Sifãa, win sɔ̃ɔ yɛnda itase sɔɔ, yera ba sina bokon tire yorobu sokusiama, ma Maadose u bu wooda wɛ̃ bu Yuuba tirenu kua ka sina bokon sina asakpɔbu ka win tem wirugibu ka sere wirugii be ba wãa bera wunaa teeru ka nɔɔba yiru ye sɔɔ, saa Ɛndin di n ka girari Etiopiɔ. Ma ba tire ni kua ka Yuuban barum ka sere maa barum mɛ mu wãa tem mɛ kpuro sɔɔ. 10Ba nu yorua ka sina bokon yĩsiru, ma ba nu yĩreru koosi ka win taabu. Saa ye sɔɔra sina bokon maasɔbu ba seewa ba ka nu da baama. 11Wee ye tire ni, nu gerumɔ. Nu nɛɛ, sina boko u Yuuba wooda wɛ̃ u nɛɛ, wuu mi ba gesi wãa kpuro bu mɛnnɔ bu ka ben wãaru wɔra kpa bu bwese te ta bu wɔri kpeerasia sere ka ten kurɔbu ka bibɔ. Kpa bu ten dukia gura. 12Baawurewa u koo wooda ye mɛm nɔɔwa Asuresin tem kpuro sɔɔ, suru wɔkura yirusen sɔ̃ɔ wɔkura itase sɔɔ. Suru wiya ba mɔ̀ Adari. Tɔ̃ɔ tera ba raa yi bu ka Yuuba go. 13Bera mi tire te, ta gesi tura, ba koo ten gari garisiwa wooda kpa bu de tɔmbu kpuro ba n ye yɛ̃. Kpa Yuuba ba n sɔɔru sãa bu ka ben yibɛrɛba mɔru kɔsia tɔ̃ɔ te sɔɔ. 14Ye sina boko u win maasɔbu wooda ye wɛ̃ yera ba ben dumi yɔɔwa ba da fuuku ma ba yen gari kpara tem mɛ kpuro sɔɔ. Ba maa ye kpara Susiɔ. 15Saa ye sɔɔra Maadose u yara sina kpaarun di u da wuu sɔɔ u sina yãnu sebua ni nu nɔni gaaduragii ka nɔni kpiki mɔ ka yabe bakaru nɔni swɛ̃ɛgiru ka maa sina furɔ wuraguu. Ma wɔkinu yiba Susi ye sɔɔ taki ka nuku dobun kuukin sɔ̃. 16Yen dɔma te, Yuuba ba nuku dobu mɔ too, ba kuuki mɔ̀, ba yɔ̃ɔkumɔ. 17Bera mi ba gesi wãa kpuro ba ka wooda ye nua, ba nuku dobu kuawa too, ba tɔ̃ɔ baka dim sokuna. Ma tɔn dabinu ba tii gɔsia Yuu yèn sɔ̃ ba Yuuba nasie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\