Yaribu 12

1Mɔwisi ka Aroni bu sere yari Egibitin di Yinni Gusunɔ u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2suru winiwa u koo ko bɛɛn suru gbiikoo wɔ̃ɔ sɔɔ. 3I Isireliba kpuro sɔ̃ɔwɔ i nɛɛ, suru winin sɔ̃ɔ wɔkuru, ben yɛnu yɛ̃ro baawure u yãa kinɛ kpɛndu gɔsi win yɛnun sɔ̃. 4Yɛnu yɛ̃ro wìn tɔmba kun dabiru tura bu ka yãa giriru tem, wi ka win beruse bu yãaru gɔsio te begiba koo kpĩ bu tem bu kpe. 5I ko kpĩ i yãaru ǹ kun mɛ boo gɔsi, adama i de ya n sãa kinɛru te ta wɔ̃ɔ tia mɔ, kpa ta kun alebu mɔ. 6I ko nu berewa sere suru win sɔ̃ɔ wɔkura nnɛ, kpa bɛɛ Isireliba kpuro i nu go dɔma ten yoka kpaa. 7I ko nin yɛm sua i tɛɛniwa dinu mi i ko nin yaa tem kɔnnɔsun beri berika ka sin wɔllɔ. 8Wɔ̃ku tera ba koo yaa ye wɔ̃ kpa bu ye di ka pɛ̃ɛ ye ba ǹ seeyatia doke ka kpee wuru si su sosu sannu. 9I ku yen gɔma tem, ǹ kun mɛ ye ba yikua. I ye wɔ̃ɔwɔ girum girum ka yen wiru ka taanu ka bɔsɔ yãnu. 10Yà n maa tiara i ko ye wisiwa dɔ̃ɔ sɔɔ. I ku de yen gaa yu yam sãra. 11Wee mɛ i ko i n sãa i ka ye di. I n sɔɔru sãa i ka swaa wɔri, i n gbaburun yãnu doke, i n bokunu nɛni, kpa i di ka wasi kasanu, domi ya sãawa tɔ̃ɔ bakaru te i ko man diiya Gɔɔ sararibun sɔ̃. 12Wɔ̃ku tera kon Egibitin tem bukiana kpa n bii tɔn durɔ gbiikoo baawure go, tɔmbun bibu ka yaa sabenun binu. Mɛya kon ka sɔ̃ɔsi ma Egibitigibun bũnu nu ǹ dam mɔ. Nɛ, Yinni Gusunɔwa kon ye ko. 13Yɛm mɛya mu koo ko yĩreru te ta yɛnusu sɔ̃ɔsimɔ mi i wãa. Nà n yɛm mɛ wa, kon bɛɛ sarariwa. Kɛ̃si te, ta ǹ bɛɛ babamɔ te kon ka Egibitigibu wahala ko. 14I ko i n da tɔ̃ɔ te yaayewa wɔ̃ɔ ka wɔ̃ɔ, kpa i man tɔ̃ɔ bakaru diiya. Bɛɛn bibun bweseru ba ko n da maa tu yaayewa sere ka baadommaɔ. 15Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, i ko kowa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru i ku pɛ̃ɛ di ye ba seeya. Tɔ̃ɔ gbiikiru i ko pɛ̃ɛ seeyatia yara bɛɛn yɛnusun di. Domi bɛɛn goo ù n gãanu di ni nu seeyatia mɔ sɔ̃ɔ nɔɔba yiru ye, yu sere yibu, ba koo yɛ̃ro gowa. 16Tɔ̃ɔ gbiikiru ka tɔ̃ru nɔɔba yiruse, i ko mɛnnawa i man sã. I ku ra sɔmburu garu ko tɔ̃nu yiru ye sɔɔ, ma n kun mɔ bɛɛn dĩa ni i ko din kobu. 17I ko n da pɛ̃ɛ ye ba ǹ seeyatia doken tɔ̃ɔ bakaru di, domi tɔ̃ɔ te sɔɔra na bɛɛn bweseru kpuro yara Egibitin tem di. Yen sɔ̃, bɛɛn bibun bweseru ba ko n da tɔ̃ɔ bakaru diwa tɔ̃ɔ te sɔɔ, sere ka baadommaɔ. 18Suru gbiikoon sɔ̃ɔ wɔkura nnɛsen yokan di, pɛ̃ɛ ye ba ǹ seeyatia dokewa i ko i n dimɔ sere ka win sɔ̃ɔ yɛnda tiasen yokaɔ. 19Sɔ̃ɔ nɔɔba yiru yen baa sɔɔ, bu ku raa pɛ̃ɛ seeyatia wa bɛɛn yɛnusɔ. Domi wi u gãanu di ni ba seeyatia doke, ba koo yɛ̃ro gowa, baa ù n sɔɔn na. 20Ǹ n mɛn na, bɛɛn yɛnusu kpuro sɔɔ, i ku ra gãanu di ni ba seeyatia doke. 21Yen biru Mɔwisi u Isireliban guro gurobu sokusia u nɛɛ, i yãa kinɛ kpɛnnu gɔsio nge mɛ bɛɛn yɛnusu nɛ, kpa i nu go gɔɔ u ka bɛɛ sarari. 22Kpa bɛɛn baawure u dãa kiku ge ba mɔ̀ isɔpu sua u wasi yãa yɛm sɔɔ mɛ mu ko n wãa gbɛ̃ɛrɔ, kpa u tɛɛni win dii kɔnnɔn beri berikaɔ ka gen wɔllɔ. Bɛɛn goo u ku raa yari dirun di ma n kun mɔ yam sãra mam mam. 23Sanam mɛ Yinni Gusunɔ u koo tem mɛ bukiana u ka Egibitigibu go, u koo yɛm mɛ wa bɛɛn dii kɔnnɔsun beri berikaɔ ka sin wɔllɔ, kpa u bɛɛn dia sarari. U ǹ wuramɔ gɔɔn gɔrado u du u bɛɛ go. 24Bɛɛ ka bɛɛn bibun bweseru, mɛya i ko i n da tɔ̃ɔ baka te di sere ka baadommaɔ. 25Sanam mɛ i tem mɛ dua, mɛ Yinni Gusunɔ u koo bɛɛ wɛ̃ nge mɛ u nɔɔ mwɛɛru kua, i de tɔ̃ɔ baka te, tu ko bɛɛn wororu. 26Bɛɛn bibu bà n bɛɛ woro ten tubusianu bikia, 27i ko bu wisi i nɛɛ, Gɔɔ sararibun yãkura te sa ka Yinni Gusunɔ sãamɔ, domi u bɛsɛ Isireliban dia sarari, u ǹ sun go sanam mɛ u Egibitigibu goomɔ. Yen biru Isireliba ba yiira ba Gusunɔ sãwa. 28Ma ba da ba kua dee dee ye Yinni Gusunɔ u Mɔwisi ka Aroni sɔ̃ɔwa. 29Ye n kua wɔ̃kurun bɔnu, Yinni Gusunɔ u bii gbiikobu kpuro go Egibitin temɔ, saa Egibiti sunɔn tiin bii gbiikoon di wi u koo win sina gɔna tubi di, sere ka be ba wãa pirisɔm sɔɔn bii gbiikobu, n ka da yaa sabenun bii gbiikinɔ. 30Egibiti sunɔ ka win bwãabu ka tɔn be ba tie Egibiti ye sɔɔ kpuro, ba seewa wɔ̃kuru ba wuri bɛkɛ kua domi yɛnu gagu sari gèn mi tɔn tia tia kun gu. 31Wɔ̃ku tee te sɔɔ, Egibiti sunɔ u Mɔwisi ka Aroni soka, u nɛɛ, i seewo i doona nɛn tɔmbun min di, bɛɛ ka bɛɛn tɔmbu Isireliba. I doo i Yinni Gusunɔ sã nge mɛ i gerua. 32I ka bɛɛn yãanu ka bɛɛn kɛtɛba doo nge mɛ i gerua, kpa i maa man domaru kana bɛɛn Yinnin mi. 33Ma Egibitigiba Isireliba baasi bu ka yari ben tem di fuuku, ba nɛɛ, domi sa ko gbi su kpe. 34Ma Isireli be, ba ben pɛ̃ɛ kpii te ta ǹ seeyatia mɔ sua gbɛ̃a sɔɔ ba tu beka wukiri ba sɔɔwa. 35N deema Isireliba ba raa kua nge mɛ Mɔwisi u gerua, ba Egibitigibu bura yãa ni ba kua ka wura ka sii geesu kana, ka maa beka. 36Yinni Gusunɔ u maa dera tɔn be, ba kĩi geeru wa Egibitigii ben mi. Ma ba bu wɛ̃ ye ba bikia kpuro. Nge mɛya ba ka Egibitigibun yãnu wa ba gura. 37Isireliba ba swaa wɔri ka naasu saa Ramusɛsin di ba dɔɔ Sukɔtuɔ. Ben geera sãa nɔrɔbun suba natan saka (600.000), tɔn kurɔbu ka bibu ka durɔ tɔkɔnu baasi. 38Ma ba ka ben yaa sabenu da dabi dabinu, kɛtɛba ka yãanu ka bonu. Tɔn tuko dabira maa bu swĩi. 39Ba pɛ̃ɛ kua ka pɛ̃ɛ kpii te ba ǹ seeyatia doke, domi ba bu girawa Egibitin di ba yara ka sɛndaru. Ba ǹ maa fɛɛ wa bu dĩa kusenu sua. 40- 41Gusunɔn tɔmbu Isireliba ba kuawa Egibitiɔ wɔ̃ɔ nɛɛru ka tɛna (430). Dɔma te wɔ̃ɔ nɛɛru ka tɛna ye, ya yiba, yera be kpuro ba yara Egibitin di. 42Wɔ̃ku te sɔɔ, Yinni Gusunɔ u Isireliba kɔ̃su ba ka yara Egibitin di. Yen sɔ̃na wɔ̃ɔ ka wɔ̃ɔ Isireliba ba ko n da dom se wɔ̃ku te. Kpa bu Yinni Gusunɔ tɔ̃ɔ bakaru diiya, be ka ben bibun bweseru sere ka baadommaɔ. 43Yinni Gusunɔ u Mɔwisi ka Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wooda ye na bɛɛ wɛ̃ɛmɔ Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakarun sɔ̃ wee. Sɔɔ goo u ku raa ten yaa dibu di. 44Adama yoo tɔn tuko be i dwa ka gobi, ma i bu bango kua, ba koo kpĩ bu di. 45Sɔɔ wi u sarɔ, ǹ kun mɛ tɔn tuko goo wi u sɔmburu mɔ̀ bɛɛn mi, u ka gobi wa, be yiru yen goo kun yaa dii bi dimɔ. 46Dirɔwa i ko tɔ̃ɔ baka ten yaa dibu di. I ku ra ka yen yaa yari tɔɔwɔ. Baa yen yaa kuku teeru i ku ra kɔra. 47Isireliba kpurowa ba koo tɔ̃ɔ baka te di. 48Sɔɔ goo ù n tem yarima u wãa bɛɛn mi, ù n kĩ u tɔ̃ɔ baka ten yaa dibu di, i nùn bango koowo ka win yɛnun tɔn durɔbu kpuro i sere yaa dii bi di ka wi sannu. Domi u ǹ ko n maa sãa nge sɔɔ. Adama bango sarirugii goo kun bu dimɔ. 49Wooda tia ye, ya ka bɛɛ kpuro yã, bɛɛ Isireliba ka sere sɔɔ be ba wãa bɛɛn mi. 50Ma Isireliba ba kua nge mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi ka Aroni sɔ̃ɔwa. 51Yen tɔ̃ɔ tera u maa Isireliba yara Egibitin di bwese kɛra ka bwese kɛra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\