Yaribu 13

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a de Isireliba bu ben bii tɔn durɔ gbiikobu ka ben yaa sabenun bii gbiikii dwanu wuna nɛnɛm kpa ye kpuro ya n sãa nɛgia. 3Mɔwisi u Isireliba sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i n da tɔ̃ɔ te yaaye tè sɔɔ Gusunɔ u bɛɛ yarama ka win dam bakam saa Egibitin di, mi i yoru di. Yen sɔ̃, ì n tɔ̃ɔ ten yaa dibu dimɔ, i ku ra pɛ̃ɛ ye ba seeyatia doke di. 4Suru wì sɔɔ ba ra gɛ̃ɛbu tore, wi ba mɔ̀ Abibu, win tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔra i yara. 5Yinni Gusunɔ u bɛɛn baababa nɔɔ mwɛɛru kua ka bɔ̃ri sannu u nɛɛ, u koo bu tem gem wɛ̃ mi tim ka bom yiba. Tem miya Kananiba ka Hɛtiba ka Amɔreba ka Hefiba ka Yebusiba ba wãa. Ù n ka bɛɛ tura tem mi, i n da tɔ̃ɔ baka teni di i ka nùn sã suru win tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔ. 6Sɔ̃ɔ nɔɔba yirun baa sɔɔra i ko pɛ̃ɛ di ye ba ǹ seeyatia doke. Yen nɔɔba yirusen tii sɔɔra i ko Yinni Gusunɔ tɔ̃ɔ bakaru diiya. 7Sɔ̃ɔ nɔɔba yiru ye sɔɔ, i ku maa de pɛ̃ɛ ye ya seeyatia mɔ ǹ kun mɛ seeyatia gaa ya n wãa bɛɛn suunu sɔɔ tem mɛ kpuro sɔɔ. 8Dɔma te i tɔ̃ɔ baka te mɔ̀, i bɛɛn bibu sɔ̃ɔwɔ i nɛɛ, sa yeni mɔ̀wa su ka yaaya ye Yinni Gusunɔ u sun kua sanam mɛ sa yara Egibitin di. 9Yeni ya ko n sãawa nge yĩre te ba yorua nɔmaɔ, ǹ kun mɛ sirikanaɔ, kpa i n Yinni Gusunɔn woodaba yaayamɔ bɛɛn faagi sɔɔ. Domi wiya u bɛɛ yarama ka win dam bakam Egibitin di. 10Yen sɔ̃na n weenɛ i tɔ̃ɔ baka ten wooda yibia wɔ̃ɔ baagere, ten saa yà n tura. 11Saa ye Yinni Gusunɔ u dera bɛɛ Isireliba i dua Kananin temɔ, mɛ u bɛɛ ka bɛɛn baababa nɔɔ mwɛɛru kua ka bɔ̃ri ma u bɛɛ mu wɛ̃, 12i ko nùn bɛɛn bii tɔn durɔ gbiikobu ka bɛɛn yaa sabenun bii gbiikii dwanu yiiyawa nɛnɛm n sãa wigia. 13Adama bɛɛn goo ù n kĩ u win kɛtɛku buu gbiikuu nɛnɛ, u koo gu yakiawa ka yãa buu. Ù kun maa kue mɛ, u koo gen wĩi suma buawa u go. I ko maa bɛɛn bii tɔn durɔ gbiikoo baawure yakiawa ka gobi. 14Baa sia bɛɛn bibu bà n da bɛɛ bikia ba nɛɛ, mba yenin tubusianu, kpa i bu wisi i nɛɛ, tɔ̃ɔ te Yinni Gusunɔ u sun yarama ka win dam bakam Egibitin di, mi sa raa yoru di, tera sa yaayamɔ mi. 15Domi saa ye Egibiti sunɔ u yina mam mam su yari tem min di, yera Yinni Gusunɔ u dera tem min bii tɔn durɔ gbiikoba gu gu ka maa yaa sabenun bii gbiikii dwanu. Yen sɔ̃na sa ra ka bɛsɛn yaa sabenun bii gbiikii dwanu Yinni Gusunɔ yãkuru kue, kpa su bɛsɛn bii tɔn durɔ gbiikobu yakia. 16Yeni ya ko n sãawa nge yĩre te ba yorua nɔmaɔ ka sirikanaɔ kpa ta n sun yaayasie ma dam bakama Yinni Gusunɔ u ka sun yara saa Egibitin di. 17Sanam mɛ Egibiti sunɔ u dera Isireliba ba doona, Yinni Gusunɔ u ǹ wure bu kpe ka swaa ye ya dɔɔ Filisitiban temɔ, baa mɛ ya turuku bo. Domi u nɛɛ, u ǹ kĩ bu gɔ̃ru gɔsia bu wura Egibitiɔ sanam mɛ ba bu tabu wɔri. 18Yen sɔ̃na u ka bu gbaburun swaa bɛɛri nim wɔ̃kun bera gia, ge ba mɔ̀ Naa yari. Tɔn be, ba yarawa Egibitin di ka tabun sɔɔru. 19Ma Mɔwisi u Yosɛfun goru sua ba ka da, nge mɛ Yosɛfu u raa Isireliba bɔ̃rusia bu ko. U nɛɛ, bu de bu ka win goru yari sanam mɛ Yinni Gusunɔ u koo bu yakia. 20Isireliba ba doona Sukɔtun di ba da ba ben sansani kua Etamuɔ gbabu dirirun nɔɔwɔ. 21Yinni Gusunɔ u bu swaa gbiiye guru wii wuroru sɔɔ sɔ̃ɔ sɔɔ ka wɔ̃kuru. Wɔ̃kuru kpa ta n sãa nge dɔ̃ɔ yari bakaru ta n ka bu yam bururasie. 22Sɔ̃ɔ sɔɔ ka wɔ̃kuru guru wii wuro te, ta ku ra biare tɔn ben wuswaaɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\